Services - 34673-2022

21/01/2022    S15

Poland-Sztutowo: Refuse and waste related services

2022/S 015-034673

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sztutowo
National registration number: 170747951
Postal address: ul. Gdańska 55
Town: Sztutowo
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 82-110
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Piórko
E-mail: przetargi@sztutowo.ug.gov.pl
Telephone: +48 552478151
Fax: +48 552478396
Internet address(es):
Main address: www.sztutowo.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo

Reference number: UZ.271.07.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości mieszanych, nieruchomości niezamieszkałych, koszy ulicznych.

2.Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów selektywnie zbieranych oraz popiołu ustawionych na nieruchomościach objętych systemem w odpowiednim stanie technicznym i w przypadku ich uszkodzenia wymiany na nowy.

3.Dostarczenie i rozstawienie pojemników do „nowych” nieruchomości objętych systemem.

4.Przeprowadzenie jeden raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach tzw. „wystawek” w miejscach wyznaczonych przez Gminę.

5.Wyposażenie apteki w pojemnik do zbierania leków i odbieranie leków na wezwanie.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 179 147.40 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Gmina Sztutowo

II.2.4)Description of the procurement:

Odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości mieszanych, części nieruchomości niezamieszkałych takich jak - jednostki organizacyjne Gminy Sztutowo, świetlice środowiskowe i muzea podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ośrodki zdrowia, aptek.

Utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów selektywnie zbieranych oraz popiołu ustawionych na nieruchomościach objętych systemem w odpowiednim stanie technicznym i w przypadku ich uszkodzenia wymiany na nowy.

Dostarczenia i rozstawienia pojemników do „nowych” nieruchomości objętych systemem, w tym pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych i popiołów w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

Przeprowadzenia jeden raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach tzw. „wystawek” w miejscach wyznaczonych przez Gminę. Termin i sposób zbiórki Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Wyposażenia apteki w pojemnik do zbierania leków i odbieranie leków na wezwanie

Szczegółowy opis w załączniku 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: spotkanie edukacyjne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Sztutowo

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Gmina Sztutowo

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Sztutowo.

Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Sztutowo

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Gmina Sztutowo

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych Gminy Sztutowo.

1.2 Wyposażenie plaż na terenie Gminy Sztutowo w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 201-523835
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: UZ.272.06.2021
Lot No: 1
Title:

Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KOMA Olsztyn Sp. z o.o.
National registration number: 7393890861
Postal address: ul. Towarowa 20a
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-417
Country: Poland
E-mail: ZAMOWIENIA@KOMA.PL
Telephone: +48 895262626
Fax: +48 895262626
Internet address: https://koma.net.pl/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 772 350.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 772 350.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: UZ.272.07.2021
Lot No: 2
Title:

Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Sztutowo

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KOMA OLSZTYN SP. Z O. O.
National registration number: 7393890861
Postal address: ul. Towarowa 20A
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-417
Country: Poland
E-mail: zamowienia@koma.pl
Telephone: +48 895262626
Fax: +48 895262626
Internet address: https://koma.net.pl/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 021 082.40 PLN
Total value of the contract/lot: 1 021 082.40 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: UZ.272.08.2021
Lot No: 3
Title:

Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Sztutowo

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KOMA Olsztyn Sp. z o.o.
National registration number: 7393890861
Postal address: ul. Towarowa 20A
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-417
Country: Poland
E-mail: zamowienia@koma.pl
Telephone: +48 895262626
Fax: +48 895262626
Internet address: https://koma.net.pl/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 385 715.00 PLN
Total value of the contract/lot: 385 715.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022