Services - 34750-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Architectural, engineering and planning services

2022/S 015-034750

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
National registration number: 15735681241
Postal address: Erzsébet tér 4
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1051
Country: Hungary
Contact person: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telephone: +36 18727474
Fax: +36 12090063
Internet address(es):
Main address: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
Address of the buyer profile: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Garibaldi köz megújításának kiviteli tervezése

Reference number: EKR001400652021
II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

„Garibaldi köz megújításának kiviteli tervezése” tárgyban elvégzendő tervezési és mérnöki tevékenység

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 23 547 456.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

HU-Budapest, V. kerület

II.2.4)Description of the procurement:

„Garibaldi köz megújításának kiviteli tervezése” tárgyban elvégezendő tervezési és mérnöki tevékenység

A feladat az engedélyezési tervekkel összhangban lévő, az engedélyek előírásainak megfelelő, megvalósításra alkalmas kiviteli tervek elkészítése.

A Garibaldi köz környezetében parkolóhely-hiány áll fent, így alapvető cél, hogy a szabályozási tervnek megfelelően a beavatkozási terület a korábbi közlekedési és parkolási funkcióját visszanyerje, azonban a korábbiakhoz mérten lényegesen nagyobb hangsúlyt kell kapnia a gyalogos felületnek és alapvető cél, hogy a lehetőségekhez képest jelentős mértékű, többszintű zöldfelület létesüljön.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterület, illetve az alatta található kihasználatlan pincetömb állaga az elmúlt évtizedek során jelentősen megromlott, így a teherbírását lassan elvesztő erodált pincefödém miatt a közterületet a forgalomtól el kellett zárni.

A pincetömb elbontásával önálló műtárgy kialakítására nyílik lehetőség, a felszín alatt elektromos üzemű gépjármű parkolási és töltési, a felszínen park funkcióval, a klímaváltozás jelentette kihívásokra tekintettel, ökológiai, zöld és klímavédelmi szempontokat is figyelembe véve, a kerület településfejlesztési stratégiájával összhangban.

Tervezéssel érintett terület:

Garibaldi köz - hrsz.: 24698/2;

Felszín mérete: 700 m2

Pincetömb mérete: 700 m2

*A meghatározott terület (m2) mennyiség csak iránymutatásul szolgál. A tervezési területbe minden olyan terület teljes körűen beleértendő, amely a beruházás fő területeihez közvetlen csatlakozik és a teljes körű megvalósításhoz szükséges!

A nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő egyedi szerződés alapján a „Garibaldi köz megújításának kiviteli tervezése” tárgyú kapcsolódó beruházás

a) - az Engedélyezési Tervdokumentáció továbbtervezésével - a Garibaldi köz megújítása kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére, összeállítására (továbbiakban: Tervezés);

b) a kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések lebonyolítását, hatósági, közműszolgáltatói hozzájárulások megszerzésére, bejelentések megtételére;

c) - azokban az esetekben, amikor az építészeti-műszaki dokumentációnak jogszabály alapján kötelező részét képezi, továbbá a Szerződés 1.6. pontja szerinti külön utasítás esetén - a Tervezéshez kapcsolódó látványtervek elkészítésére;

d) - a beruházás kivitelezése során - a Megrendelő (kivitelező) igénye szerinti tervezői művezetésre;

e) a kivitelezés eredményeként megvalósult állapotok alapján - Ajánlatkérő iránymutatásai szerint és kifejezett utasítása esetén - (a tulajdonosi, kezelői, üzemeltető, fenntartói feladatok elhatárolását bemutató) lehatárolási tervek elkészítésére;

f) a végleges (jogerős) használatbavételi engedély megszerzése érdekében történő ügyvitelt, szakmai segítői közreműködésre

vállalkozik az ajánlatkérő által az ajánlattevő rendelkezésre bocsájtott engedélyes tervdokumentáció alapján.

A közbeszerzés tárgyát, az elvárt munkaeredmény leírását és a főbb szerződéses feltételeket részletesen a jelen felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje;

Tervező a kivitelezési tervdokumentációt a Szerződés hatályba lépésétől számított 60 (azaz hatvan) napon belül köteles teljes terjedelmében leszállítani, azzal, hogy amennyiben az építési engedély véglegessé (jogerőssé) válásakor, illetve a közműegyeztetés lezárultakor a teljesítési határidőből kevesebb, mint 15 nap áll rendelkezésre, vagy az egyébként már letelt volna, a teljesítési határidő az építési engedély véglegessé válásától és a közműegyeztetés lezárultától számított 15. napig automatikusan meghosszabbodik (kész kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 248-614334
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Egyedi szerződés

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
National registration number: 10569731241
Postal address: Lublói Utca 2.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1023
Country: Hungary
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telephone: +36 209718189
Fax: +36 14872609
Internet address: http://www.kozti.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 23 547 456.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Még nem ismert.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 10569731-2-41

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. XXI. fejezete szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022