Services - 347736-2020

23/07/2020    S141

Hungary-Budapest: Architectural, engineering and planning services

2020/S 141-347736

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_48222352
Postal address: II. Rákóczi Ferenc út 88–92.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1211
Country: Hungary
Contact person: Kálcsics Ferenc
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Telephone: +36 305635167
Fax: +36 12782107
Internet address(es):
Main address: http://www.csepel.hu
Address of the buyer profile: http://www.csepel.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tervezés keretmegállapodás 1. konzultáció

Reference number: EKR001029992019
II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

2 - Vitorlás, stb. utcák

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XXI. Kerület Csepel

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

A tervező feladata az egyes útszakaszokra vonatkozó útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli tervek elkészítése, valamint az ezekhez szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése.

2. rész:

Vitorlás utca (Ladik utca - Tutajos utca) 198 m

Vitorlás utca (Tutajos utca - Matróz utca) 234 m

Darázs utca (Medve utca - Szent István út) 140 m

Erkély utca (Tölgyes utca - Áfonyás utca) 176 m

Erkély utca (Áfonyás utca - Jázminos utca) 285 m

Füredi utca (Királyerdő-Vihorlát) 115 m

Harmatos utca (Szellős utca - Damjanich J, utca) 132 m

Mátra utca (Szentmiklósi út - Királyerdő út) 132 m

Százszorszép köz (Százszorszép utca - Damjanich J, utca) 78 m

Százszorszép utca (Zsilvölgyi utca - Százszorszép köz) 248 m

Százszorszép utca (Százszorszép köz - Hollandi út) 320 m

Szebeni utca (Szent István út - Temesvári utca) 568 m

(a műszaki leírás szerint)

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 235
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2019/S 212-520493

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

2 - Vitorlás, stb. utcák

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
26/09/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_56609295
Postal address: Zsinór utca 38–40.
Town: Budapest
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Postal code: 1135
Country: Hungary
E-mail: kozbesz@cvmail.hu
Telephone: +36 204188722
Fax: +36 17002486
Internet address: http://www.createvalue.hu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 35 232 015.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2020

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XXI. Kerület Csepel

VII.1.4)Description of the procurement:

A tervező feladata az egyes útszakaszokra vonatkozó útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli tervek elkészítése, valamint az ezekhez szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése.

2. rész:

Vitorlás utca (Ladik utca - Tutajos utca) 198 m

Vitorlás utca (Tutajos utca - Matróz utca) 234 m

Darázs utca (Medve utca - Szent István út) 140 m

Erkély utca (Tölgyes utca - Áfonyás utca) 176 m

Erkély utca (Áfonyás utca - Jázminos utca) 285 m

Füredi utca (Királyerdő-Vihorlát) 115 m

Harmatos utca (Szellős utca - Damjanich J, utca) 132 m

Mátra utca (Szentmiklósi út - Királyerdő út) 132 m

Százszorszép köz (Százszorszép utca - Damjanich J, utca) 78 m

Százszorszép utca (Zsilvölgyi utca - Százszorszép köz) 248 m

Százszorszép utca (Százszorszép köz - Hollandi út) 320 m

Szebeni utca (Szent István út - Temesvári utca) 568 m

(a műszaki leírás szerint)

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 330
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 37 268 330.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_56609295
Postal address: Zsinór utca 38–40.
Town: Budapest
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Postal code: 1135
Country: Hungary
E-mail: kozbesz@cvmail.hu
Telephone: +36 204188722
Fax: +36 17002486
Internet address: http://www.createvalue.hu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

A szerződés módosított rendelkezései:

A/ A Szerződés IV.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A teljesítés határideje, a részteljesítési határidők:

— Engedélyeztetési eljárások megindítása (beadás kezelői, üzemeltetői hozzájárulásokra): a szerződés hatályba lépésétől számított 85 naptári nap,

— Útépítési engedélyek kiadása, valamint a kiviteli tervek leszállítása: a szerződés hatályba lépésétől számított 270 naptári nap,

— Vízjogi létesítési engedélyek kiadása: a szerződés hatályba lépésétől számított 330 naptári nap.

A teljesítési határidőbe az egyes tervekre vonatkozó kötelező engedélyeztetési eljárások időtartama nem számít bele.

Tervező előteljesítésre a Ptk. 6:36. § szerint jogosult.

B/Felek a Szerződés VI.2. pontját az alábbiak szerint módosíthatják:

A hibátlan, hiánytalan teljesítésének ellenértékét képező Díj teljes összege: 35 232 015 Ft + Áfa, azaz bruttó 44 744 659 Ft, azaz bruttó Negyvennégymillió-hétszáznegyvennégyezer-hatszázötvenkilenc forint.

A jelen szerződésmódosítás során felmerülő munkák ellenértéke mindösszesen nettó 2 036 315 Ft + 27 % Áfa, bruttó 2 586 120 Ft, azaz bruttó Kettőmillió-ötszáznyolcvanhatezer-százhúsz forint.

Az ÁFA fizetése a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik.

C/ Felek a Szerződés VI.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Tervező az alábbiak szerint jogosult részszámla kiállítására:

1. részszámla: Engedélyeztetési eljárások megindítását (beadás kezelői, üzemeltetői hozzájárulásokra) követően – a VI.2. pontban rögzített eredeti Díj 70 %-a /nettó 24 662 411 Ft + 27 % Áfa, bruttó 31 321 262 Ft, azaz bruttó Harmincegymillió-háromszázhuszonegyezer-kétszázhatvankettő forint/;

2. részszámla: Útépítési engedélyek kiadását, valamint a kiviteli tervek leszállítását követően – a VI.2. pontban rögzített eredeti Díj 10 %-a, /nettó 3 523 201 Ft + 27 % Áfa, bruttó 4 474 465 Ft, azaz bruttó Négymillió-négyszázhetvennégyezer-négyszázhatvanöt forint/, valamint külön számlán a jelen szerződésmódosítás szerinti feladatok teljes díja / nettó 2 036 315 Ft + 27 % Áfa, bruttó 2 586 120 Ft, azaz bruttó Kettőmillió-ötszáznyolcvanhatezer-százhúsz forint /;

Végszámla: Vízjogi létesítési engedély kiadását követően – a VI.2. pontban rögzített eredeti Díj 20 %-a / nettó 7 046 403 Ft + 27 % Áfa, bruttó 8 948 932 Ft, azaz bruttó Nyolcmillió-kilencszáznegyvennyolcezer-kilencszázharminckettő forint/, előleg igénybevétele esetén az azzal csökkentett összeg a Szerződésmódosítást megelőző teljes ellenértékére vonatkozóan /nettó 3 523 202 Ft + 27 % Áfa, bruttó 4 474 467 Ft, azaz bruttó Négymillió-négyszázhetvennégyezer-négyszázhatvanhét forint/.

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

A szerződés módosításának dátuma 2020. április 30.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

1. Tervező Megrendelő felé pótmunka igényt jelentett be a szerződésszerű teljesítés érdekében. A Közbeszerzési Eljárás során kiadott műszaki leírás nem tartalmazta a teljesítés során szükségessé váló feladatokat teljeskörűen, tekintettel arra, hogy az a Felek számára nem volt előre látható.

2. Megrendelő a pótmunkák ellenértékére csak a 2020. évre elfogadott költségvetését követően tud kötelezettséget vállalni, mely költségvetési rendelete 2020. március 5. napján lépett hatályba. Ezzel Tervező felé a Megrendelő adatszolgáltatása 2020. január 20-ától 2020. március 5-ig nem valósult meg. A Keretmegállapodás IV.3 pontja szerinti körülmény fennállása okán, IV.5. pontja szerint a teljesítési határidőt a kimentett késedelem időtartamával, azaz 45 naptári nappal módosult, amely a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően történt. A módosítás műszaki-szakmai jellegű összefoglalása:

Az elkészített tervek e-közmű egyeztetési folyamatában szükségessé váltak közmű kiváltások, melyek terveit a kiviteli tervek elkészítésével egyidejűleg kell elkészíteni, megfelelve az üzemeltetői előírásoknak és a műszaki szempontoknak. A fentiek szerinti közmű tervezési feladatok az alábbi helyeken és indokkal merültek fel:

— Vitorlás utca - vízvezeték kiváltás az üzemeltető előírása alapján,

— Harmatos utca - vízvezeték kiváltás az üzemeltető előírása alapján,

— Mátra utca - Telekom kábel kiváltás a szikkasztóblokkok elhelyezése miatti műszaki szükségesség okán

3. Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítják. A módosítás során a Keretmegállapodásban szereplő további feladatok elvégzése szükséges, amelyek tervezési díja minösszesen nettó 2 036 315 Ft:

− Vitorlás utca (Ladik utca - Tutajos utca szakasz, 198 m hosszan): nettó 641 875 Ft

− Vitorlás utca (Tutajos utca - Matróz utca szakasz, 234 m hosszan): nettó 761 800 Ft

− Harmatos utca (Szellős utca - Damjanich J. utca szakasz, 132 m hosszan): nettó 428 350 Ft

− Mátra utca (Szentmiklósi út - Királyerdő út szakasz, 132 m hosszan): nettó 204 290 Ft

A fenti feladatok szükségessége okán - az akadályközléssel módosult - teljesítési határidő módosítása is szükséges, amely további 50 naptári nappal kerül meghosszabbításra.

4. A fent idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a jelen szerződésmódosítás jogszerűségének indokolása:

A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10 %-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15 %-át;

Valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A jelen szerződésmódosítás szerinti munkák illeszkednek a Szerződés jellegéhez, nem változtatják meg annak általános jellegét, a feltüntetett feladatok szükségesek a Szerződés megfelelő teljesítéséhez. A felmerülő feladatok ellenértéke mindösszesen nettó 2 036 315 Ft, amely az eredeti ellenérték 5,8 %-a.

A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

Jelen szerződésmódosítás a műszaki szükségesség okán felmerülő többletfeladatok, valamint a teljesítési határidő meghosszabbítása mellett a számlázás rendjét is érinti, amely az ellenérték változásával függ össze. A Közbeszerzési Eljárás megindításának szabályait jelen szerződésmódosítás szerinti ellenérték növekedés nem érinti, továbbá - az akadályközléssel módosult - teljesítési határidő további 50 naptári nappal történő meghosszabbítása összhangban van a felmerült többletfeladatok jellegével és mértékével. A módosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltaknak is.

Folytatás a VII.2.1) pontban.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 35 232 015.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 37 268 330.00 HUF