Services - 34793-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Békéscsaba: Engineering design services

2022/S 015-034793

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: 15725369204
Postal address: Szent István tér 7.
Town: Békéscsaba
NUTS code: HU332 Békés
Postal code: 5600
Country: Hungary
Contact person: Hanó-Csavanyák Rita
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Telephone: +36 209803066
Fax: +36 14714120
Internet address(es):
Main address: https://bekescsaba.hu/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A békéscsabai felsőoktatás fejlesztése - tervezés

Reference number: EKR000744162021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A Modern Városok Program keretében „A békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése” elnevezésű projekthez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció és kiviteli tervezői költségvetés elkészítése tervezési szerződés keretében

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 94 480 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71243000 Draft plans (systems and integration)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU332 Békés
Main site or place of performance:

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

II.2.4)Description of the procurement:

A Modern Városok Program keretében „A békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése” elnevezésű projekthez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció és kiviteli tervezői költségvetés elkészítése tervezési szerződés keretében

Tervezési helyszín: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. Hrsz.: 1493/11; 1493/11/A; 1495/1; 1495/11

Tervezéssel érintett, beépített nettó hasznos alapterület: 6 475,67 m2

Tervezéssel érintett zöldterület mérete: 44 177 m2

Beruházás bruttó alapterülete: 59 233 m2

(Területek:

Hrsz.: 1493/11 - 43 125 m2 „kivett főiskola” telek területe

Hrsz.: 1493/11/A - 1 624 m2 „földhasználati jog alapján létesült épület Főiskola” alapterülete

Hrsz.: 1495/1 - 1 609 m2 „kivett közterület”

Hrsz.: 1495/11 - 12 875 m2 „kivett közpark”)

Főbb mennyiségek:

Lapostető bontása zárófödémig: 2 301 m2

Homlokzati nyílászárók bontása: 1 362 m2

Válaszfal bontása: 1 810 m2

Válaszfal építése: 2 100 m2

Beton aljzatok bontása: 6 491 m2

Úsztatott, szálerősítésű cement esztrich készítése: 6 491 m2

5 cm vastag felbeton készítése: 2 136 m2

Külső vakolat készítése: 2 610 m2

Belső vakolat készítése: 5 605 m2

Gipszkarton álmennyezet készítése: 3 064 m2

Műgyanta padlóburkolat készítése: 3 368 m2

Diszperziós festés: 11 510 m2

Lapostető hőszigetelése: 2 136 m2

Homlokzati hőszigetelés készítése: 2 610 m2

Gyepfejújítás: 10 000 m2

Tervezési feladat rövid meghatározása:

Az ingatlan utcafronti főépülete helyi egyedi védelem alatt áll, erre a tervezés során fokozott figyelmet szükséges fordítani.

Ajánlattevő feladata a felhívásban szereplő összes, a tervezéssel összefüggő dokumentum, nyilatkozat stb. szolgáltatása.

A rendelkezésre álló Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály BE-02/05/1388-21/2019 ügyiratszámú, a „Békéscsaba, Bajza utca 33. számú telken fennálló felsőoktatási intézmény főépület átalakítása, bővítése és felújítása, valamint új kerti pavilon építése tárgyú” jogerős építési engedély határozat és a kapcsolódó Váncza Művek Építészeti Műterem Bt. által készített engedélyes tervdokumentáció és a hozzá tartozó kiegészítő tornacsarnok tervdokumentáció és a tervezői költségbecslés szerinti, az új oktatási rend funkcionális igényeit kiszolgáló belső térstruktúra kialakítása érdekében a Gál Ferenc Főiskola meglévő oktatási épületszárnyainak átalakítása, bővítése és felújítása két új személyfelvonó létesítésével, továbbá új kerti pavilon építése, a meglévő tornacsarnok felújítása, kertépítészeti munkák elvégzése, oktatási és sportcsarnok bútorzat, belsőépítészeti berendezések, számítástechnikai és oktatási eszközök, sportszerek beszerzése - mindezek megvalósításához, a kivitelezéshez és a beszerzésekhez szükséges komplett tervezési munka, árazott és árazatlan költségvetés készítése.

A fejlesztés célja, egy szellemiségében, szolgáltatásában, környezetalakítási megoldásaiban is korszerű, fenntartható üzemvitelű egyetemi campus létrehozása a meglévő alapok hasznosításával, és a benne rejlő lehetőségek újra-hasznosításával

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2. É jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény/közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 3. G jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény/közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 4. V jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény/közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 5. T jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény/közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

3) A 2-5. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint 15 darabban határozza meg a 2-5. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

Közhasználatú épület fogalma alatt Ajánlatkérő az olyan épület (épületrész), amely- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható, továbbá- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pont].

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 159-420588
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Tervezési Szerződés

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
National registration number: 13079909243
Postal address: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1125
Country: Hungary
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telephone: +36 302486210
Fax: +36 12003450
Internet address: http://www.mgepitesz.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 94 480 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

G jogosultsággal, V jogosultsággal, T jogosultsággal rendelkező szakember

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Nyertes ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.

Székhelye: Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.

Adószáma: 13079909-2-43

További ajánlattevők:

1. Váncza Művek Építészeti Műterem Betéti Társaság

Székhelye: Magyarország 1126 Budapest, Márvány Utca 46. V. em. 8/A.

Adószáma: 28514619-2-43

2.MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft.

Székhelye:Magyarország 1223 Budapest, Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2.

Adószáma:22743831-2-43

3.Perfektum Építész Kft.

Székhelye:Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

Adószáma: 26295464-2-41

4. TSPC Technical Supervison and Planning Consulting Hungary Kft.

Székhelye: Magyarország 9022 Győr, Dunakapu Tér 7.

Adószáma:24084794-2-08

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022