Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 347993-2021

09/07/2021    S131

Hungary-Budapest: Feasibility study, advisory service, analysis

2021/S 131-347993

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 25416316241
Postal address: Horvát utca 14–26.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1027
Country: Hungary
Contact person: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telephone: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internet address(es):
Main address: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Épület építési projekt szervezése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia

Reference number: EKR000137032021
II.1.2)Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése

Szerződés megnevezése: „Tervezési keretmegállapodás – Átfogó budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia megalkotása”

A Keretmegállapodás (KM) 2024.6.30-ig tartó határozott időtartamra jön létre.

A KM a Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerinti vegyes KM-nek minősül. A KM alapján az Ajánlatkérő (AK) által teljeskörűen, minden feltételt illetően definiált szerződéses feladatok (az ajánlati dokumentáció III. kötetét képező Műszaki Leírás 3.2.1–3.2.5. pontjai) vonatkozásában a KM megkötését követően az AK közvetlen megrendelése alapján (amelyre Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget vállal) látja el ajánlattevő (AT) a feladatát az ajánlatában foglalt ajánlati ár (az ajánlati dokumentáció II. kötetét képező Szerződéstervezet szerinti Tervezési Díj) ellenében. Az egyértelműség érdekében AK rögzíti miszerint a Műszaki Leírás 3.2.1–3.2.5 pontjai szerint feladat közvetlen megrendelése nem a keretösszeg terhére történik, a forrás erre vonatkozóan külön kerül biztosításra. A közvetlen megrendelés szerinti feladatokat – valamennyi, a Szerződéstervezet (SZT) mellékletét képező Ütemtervben meghatározott kapcsolódó teljesítési szakasz tekintetében – ajánlattevő az Ütemterv szerinti kötbérterhes részhatáridők betartásával, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig teljesíti (utóbbi időpont a Szerződéstervezetben meghatározott ún. részteljesítési határidő).

A Műszaki Leírás 3.2.6. pontjában definiált feladatok vonatkozásában Ajánlatkérő nettó 150 300 000 HUF összegű keretösszeget határoz meg, amelynek terhére írásbeli konzultációs eljárások folytathatók a Keretmegállapodás alapján. Az írásbeli konzultációk részletes szabályait at SZT tartalmazza.

A Műszaki Leírás szerinti feladatok összefoglaló meghatározása:

Egy darab átfogó budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia (Stratégia), illetve környezeti vizsgálat, valamint a Stratégiához szükséges egyéb vizsgálatok elvégzése, valamint a Stratégiából, illetve a Stratégia részeredményeiből levezethető, Ajánlatkérő által kiválasztott projekt(ek)/projektcsomag(ok) kapcsán kiegészítő tervezés (előkészítő vizsgálatok, döntés-előkészítő tanulmányok, diszpozíciós terv) elkészítése.

Ajánlatkérő rögzíti tovább, hogy a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában az eljárás megindításakor forrás nem áll az Ajánlatkérő rendelkezésére. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)–(6) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (12) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. értelmében a forrás Ajánlatkérő általi biztosítását a jelen közbeszerzés alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés).

A szerződéses feladatok célja és meghatározása:

A budapesti és agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia célja, hogy jelentősen javítsa a főváros külső kerületeiben és az elővárosi településeken a kerékpáros infrastruktúrát. A stratégiából következő fejlesztéseknek köszönhetően az agglomerációban könnyebben lehet majd elérni kerékpárral a vasútállomásokat, megállóhelyeket, buszpályaudvarokat és végállomásokat, és a kerékpárok biztonságos tárolása is megoldott lesz, az elővárosok és Budapest között biztonságos kerékpáros infrastruktúra épül, csatlakozva a fővárosi hálózathoz.

A Stratégia megvalósulásával jelentősen nőhet a mindennapi munkába, az ügyek intézésére kerékpárral közlekedők száma, a vasútállomások és megállóhelyek elérésének javítása után pedig többen fognak autó helyett vasúttal vagy HÉV-vel ingázni a főváros és az agglomeráció között.

Budapesten naponta egymillió ember jön be autóval az agglomerációból és a külső kerületekből a belső városrészekbe dolgozni, tanulni, szolgáltatásokat igénybe venni. A külvárosokból érkező autók miatt Budapesten egyre több a forgalmi torlódás és romlik a levegő minősége is.

Kar.korl. miatt folyt. a II.2.4) rovatban (a közbeszerzés tárgyának ismertetése karakterkorlátozási okokból egységesen a II.1.4) és II.2.4) rovatokban).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 192 778 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest, MAGYARORSZÁG

II.2.4)Description of the procurement:

Folytatás a II.1.4) rovatból (közbeszerzés ismertetése egységesen a II.1.4) és II.2.4) rovatokban):

Az Átfogó Budapesti- Agglomerációs Kerékpárforgalmi Hálózatfejlesztési Stratégia összhangban a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiával elősegíti, hogy a vasúti és HÉV-szolgáltatás versenyképesebb és felhasználóbarátabb legyen. Jelenleg az agglomerációban tízből három ember választja a közösségi közlekedést, a Kerékpárforgalmi Stratégia hozzájárul, hogy ez a szám elérje a fővárosi szintet, azaz a duplájára emelkedjen. A kötöttpályás közlekedés – és a kapcsolódó kerékpáros infrastruktúra – fejlesztésével jelentősen csökkenhet az autós forgalom, Budapesten kevesebb dugó alakulhat ki, illetve javulhat a levegő minősége.

Ajánlattevő feladata a budapesti agglomerációra vonatkozóan kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési Stratégia elkészítése (Ajánlatkérő közvetlen megrendelése alapján), továbbá a Stratégiához szükséges egyéb vizsgálatok elvégzése, valamint a Stratégiából, illetve a Stratégia részeredményeiből levezethető, Ajánlatkérő által kiválasztott projektek döntéselőkészítő tanulmányainak elkészítése írásbeli konzultációt követő egyedi megrendelés alapján. Stratégia készítése során az alábbi munkarészek elkészítése a feladat: Projektindító jelentés, Helyzetértékelés, Koncepcióalkotás, Megvalósítás, Környezeti Vizsgálat. A Stratégia készítése során a szöveges dokumentációk mellett térképi ábrázolás (térinformatikai ábrázolás) és döntés-előkészítést segítő értelmező ábrák kidolgozása is szükséges.

A budapesti agglomeráció lakónépessége a KSH 2020. január 1. adatai alapján 2 630 209 fő, melyből a központ népessége 1 750 216 fő, a szektorok össznépessége 879 993 fő.

A Stratégia készítése során ajánlattevő projektindító jelentést készít, mely rögzíti a szükséges adatköröket, a bevonandó szereplőket, munkaprogramot, az együttműködés rendjét.

A Helyzetértékelés munkarészben összegyűjti a rendelkezésre álló információkat (fejlesztéseket, jogszabályokat, példákat, stb.), szekunder kutatási anyagokat, továbbá összegyűjti a bővített hipotézislistát, meghatározza az előzetes célrendszert, illetve átfogó helyzetfeltárást végez a meghatározott szempontok szerint. Ajánlattevő feladata a koncepcionális lehatárolás szerinti települések által lefedett vizsgálati terület bemutatása, a vizsgált terület egységekre bontásával. A terület bemutatása a szomszédos települések, kerületekkel való kapcsolatra is ki kell térjen. A terület bemutatása során a meglévő domborzati, klimatikus viszonyok mellett, a közlekedési (kiemelten a kötöttpályás és autóbuszos közösségi közlekedés helyzetére) és általános gazdasági viszonyok ismertetése is szükséges. A forgalomvonzó létesítmények (kiemelten a közösségi közlekedés megállói és állomása), a különböző funkciójú területek vizsgálata, és térképi ábrázolása szükséges, a meglévő infrastruktúra és a feltárt, kerékpározást érintő fejlesztések bemutatásával. A helyzetértékelés során a vizsgálati terület közútjain a kerékpárforgalom mellett a gépjárműforgalom nagyságának, a baleseti gócpontoknak, a közösségi közlekedés kerékpáros ráhordási viszonyainak és a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőknek a felmérése is szükséges a felmérés és a forgalmi, baleseti adatok térképi ábrázolásával együtt, Ajánlatkérővel egyeztetett módon forgalmi vizsgálat, szükség szerint modellezés illetve számítás készítése.

Koncepcióalkotás során ajánlattevő feladata a hipotézislista szűkítése, alátámasztott SWOT elemzés készítése, összegyűjtött adatok, stratégiák és modellek (pl. forgalmi modellek) elemzése, célrendszer felülvizsgálata, fejlesztési lehetőségek csoportosítása, fejlesztési potenciálok vizsgálata, tervezési javaslatok, irányelv megfogalmazása és a szemléletformáló tevékenységek célrendszerének pontosítása. A koncepcióalkotás során a közlekedési célú kerékpározást erősítő fejlesztési lehetőségek összegyűjtése, csoportosítása szükséges. A koncepcióban fel kell tárni a kerékpárforgalmi hálózat hiányait és a közösségi közlekedés kerékpáros ráhordásának fejlesztési lehetőségeket az ezekhez kapcsolódó szolgáltatási hiányokkal együtt. A fejlesztési potenciálok vizsgálatát a meglévő fejlesztésekhez hasonlóan, a célrendszernek megfelelően csoportosítani szükséges. A fejlesztési potenciálokat és a futó fejlesztéseket mind szövegesen, táblázatosan és térképen is ábrázolni szükséges. A koncepció részét képezi a különböző típusú infrastrukturális elemekre, létesítményekre és a szolgáltatásokra vonatkozó tervezési javaslat/irányelv megfogalmazása. A koncepció részeként vizsgálni kell a kerékpáros szemléletformáló tevékenységek lehetséges céljait, körét, alcéljait, a kialakuló stratégiai célrendszer önálló pilléreként és horizontális céljaként.

A Megvalósítás munkarészben intézkedési határ kijelölése, projektek részletesebb kidolgozása, intézkedési hatások, üzemeltetési költségek, források vizsgálata, rövid- és középtávú intézkedési terv készítése, beruházási projektcsomagok meghatározása, kerékpározást népszerűsítő akcióterv előkészítéséhez szakmai adatszolgáltatás. A feltárt fejlesztések és a kidolgozásra kerülő projektek részletes vizsgálata, értékelése és priorizálása szükséges. Ajánlattevő feladata a vizsgált fejlesztések kiértékelése alapján egy, a regionális mindennapi kerékpározást (ezen belül kiemelten a közösségi közlekedésre való ráhordást) érintő rövid és középtávú intézkedési terv, illetve beruházási program készítése. Az intézkedési terv és a beruházási program szerepe – a várható projektgazdák körének, a projektek, illetve projektcsomagok méretének, becsült költségének meghatározásával – a regionális kerékpárhálózati fejlesztésekben iránymutatás.

Stratégia készítése során Ajánlattevő feladata a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítése, társadalmasításában való részvétel.

A Stratégia megalkotása során a szakmai és civil szereplőket, valamint a széles közvéleményt be kell vonni, és folyamatosan tájékoztatni kell, ezért ajánlattevő feladata a véleményezési és társadalmasítási folyamatokban való aktív részvétel a szerződésben és a Műszaki Leírásban foglaltak szerint.

A Stratégiából, illetve a Stratégia részeredményeiből levezethetően az intézkedési terv, illetve a beruházási program alapján a Stratégiához kapcsolódó, azonnali továbbtervezésre érdemes projektek esetén előkészítő vizsgálatok (pl. döntés-előkészítő tanulmányok) illetve diszpozíciós tervek (várhatóan legalább négy, összesen minimum 50 fkm kerékpárforgalmi létesítmény/infrastruktúra – melyből várhatóan 30 fkm belterületen vezetett infrastruktúra-tervezésére vonatkozóan) készítése szükséges. Az előkészítő vizsgálatok illetve a diszpozíciós tervek esetleges megrendelésére írásbeli konzultáció, ajánlattevő egyedi ajánlata és Ajánlatkérő ezen alapuló egyedi megrendelése alapján kerülhet sor a Szerződéstervezetben foglalt részletes rendelkezések szerint.

A mennyiségek, lehatárolások irányadók, a pontos értékeket, részletes követelményeket a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Szakemberek többlettapasztalata, többlettapasztalattal bíró szakemberek bevonása / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 063-160045
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Tervezési keretmegállapodás – Átfogó budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia megalkotása

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mobilissimus Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 25360260243
Postal address: Lónyay utca 34.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1093
Country: Hungary
E-mail: mobilissimus@mobilissimus.hu
Telephone: +36 304900996
Internet address: https://mobilissimus.hu/
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 24960843213
Postal address: Józsefhegyi utca 84.
Town: Törökbálint
NUTS code: HU120 Pest
Postal code: 2045
Country: Hungary
E-mail: ertekterv@ertekterv.hu
Telephone: +36 307012848
Fax: +36 23998679
Internet address: http://www.ertekterv.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 192 778 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

SKV rendelet szerinti környezeti vizsgálat elvégzése; stratégiai tervezési munkarészek (helyzetértékelés forgalmi elemzései, koncepcióalkotási és projektértékelési módszertan); forgalmi modellel kapcsolatos feladatok (módszertani munkarészek, egyeztetések, tájékoztató anyagok tartalmi elemei); műszaki tervezés, szakági tervek; szemléletformálás

Módszertani megalapozása; társadalmi, gazdasági, pénzügyi elemzések; multimodalitás és ráhordás vizsgálata; grafikai,

Kommunikációs feladatok

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Az eljárás során ajánlatot benyújtók személye, székhelye, adószáma:

1. számú ajánlattevő:

Trenecon Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság – Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők)

Trenecon Kft. székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.

Create Value Kft. székhelye: 1135 Budapest, Zsinór utca 38-40.

Trenecon Kft. adószáma: 11861689-2-41

Create Value Kft. adószáma: 23139640-2-41

2. számú ajánlattevő:

Mobilissimus Korlátolt Felelősségű Társaság – Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők)

Mobilissimus Kft. székhelye: 1093 Budapest, Lónyay utca 34. 3. em. 21.

Mobilissimus Kft. adószáma: 25360260-2-43

Értékterv Kft. székhelye: 2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.

Értékterv Kft. adószáma: 24960843-2-13

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/07/2021