Services - 34810-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Cleaning services

2022/S 015-034810

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo zahraničních věcí
National registration number: 45769851
Postal address: Loretánské náměstí 101/5
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 11800
Country: Czechia
Contact person: Ing. Bronislav Zrubecký
E-mail: bronislav_zrubecky@mzv.cz
Telephone: +420 224182279
Internet address(es):
Main address: http://www.mzv.cz/jnp/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/mzv
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: zahraniční věci

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Poskytování komplexních úklidových služeb v budovách MZV

II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektech Zadavatele (blíže viz Zadávací dokumentace).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 1 - Poskytování komplexních úklidových služeb - Černínský palác včetně Janákovy přístavby

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění Části 1 veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektu MZV - Černínský palác včetně Janákovy přístavby na adrese Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 - Hradčany.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Zaručená mzda pracovníka úklidové služby / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Stabilita pracovního týmu / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 2 - poskytování komplexních úklidových služeb - Trauttmansdorffský palác včetně objektu školky Zamináček

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění Části 2 veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektu MZV - Trauttmansdorffský paláce včetně objektu školky Zamináček na adrese Loretánská ulice 180/6, 118 01 Praha 1

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Zaručená mzda pracovníka úklidové služby / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Stabilita pracovního týmu / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 5 - poskytování komplexních úklidových služeb - Skladové prostory Jiviny

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění Části 5 veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektu MZV - Skladové prostory MZV na adrese Netřebská 51, 161 00 Praha 6 Ruzyně.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Zaručená mzda pracovníka úklidové služby / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Stabilita pracovního týmu / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 3 - poskytování komplexních úklidových služeb - Toskánský palác

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění Části 3 veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektu MZV - Toskánský palác na adrese Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Zaručení mzda pracovníka úklidové služby / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Stabilita pracovního týmu / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 4 -poskytování komplexních úklidových služeb - Ubytovna MZV

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění Části 4 veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektu MZV - Ubytovna MZV na adrese Vrbenského 1422/46, 170 00 Praha 7.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Zaručená mzda pracovníka úklidové služby / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Stabilita pracovního týmu / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-537650
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: N006/21/V00022009/001
Title:

Část 1 - Poskytování komplexních úklidových služeb - Černínský palác včetně Janákovy přístavby

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: N006/21/V00022009/002
Title:

Část 2 - poskytování komplexních úklidových služeb - Trauttmansdorffský palác včetně objektu školky Zamináček

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: N006/21/V00022009/005
Title:

Část 5 - poskytování komplexních úklidových služeb - Skladové prostory Jiviny

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: N006/21/V00022009/003
Title:

Část 3 - poskytování komplexních úklidových služeb - Toskánský palác

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: N006/21/V00022009/004
Title:

Část 4 -poskytování komplexních úklidových služeb - Ubytovna MZV

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022