Services - 34889-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Falköping: Architectural and related services

2022/S 015-034889

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Falköpings kommun
National registration number: 212000-1744
Postal address: Stadshuset
Town: FALKÖPING
NUTS code: SE232 Västra Götalands län
Postal code: 52181
Country: Sweden
Contact person: Sofia Ludvigsson
E-mail: sofia.ludvigsson@skovde.se
Internet address(es):
Main address: http://www.falkoping.se
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tekniska konsulttjänster - Arkitekter - Falköping kommun

Reference number: 21/121
II.1.2)Main CPV code
71200000 Architectural and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ramavtalet omfattar arkitekttjänster för utförande av uppdrag åt Beställaren. Beställaren ger inte någon garanti gällande volym men kvantiteten som maximalt kan komma att avropas på ramavtalet är 6 miljoner SEK. 3 leverantörer kommer att antas och uppdrag kommer i första hand att avropas genom fastställd rangordning. Enbart i undantagsfall, då uppdrag beräknas överstiga 200 000 SEK kan förnyad konkurrensutsättning komma att tillämpas.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 000 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71210000 Advisory architectural services
71221000 Architectural services for buildings
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE232 Västra Götalands län
Main site or place of performance:

Falköping

II.2.4)Description of the procurement:

Ramavtalet omfattar arkitekttjänster för utförande av uppdrag åt Beställaren. Beställaren ger inte någon garanti gällande volym men kvantiteten som maximalt kan komma att avropas på ramavtalet är 6 miljoner SEK. 3 leverantörer kommer att antas och uppdrag kommer i första hand att avropas genom fastställd rangordning. Enbart i undantagsfall, då uppdrag beräknas överstiga 200 000 SEK kan förnyad konkurrensutsättning komma att tillämpas.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 207-542042
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Title:

Tekniska konsulttjänster - Arkitekter - Falköping

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Arkitekterna Krook & Tjäder i Borås AB
National registration number: 556182-1082
Postal address: Södra Kyrkogatan 35
Town: BORÅS
NUTS code: SE232 Västra Götalands län
Postal code: 503 34
Country: Sweden
E-mail: dominic.wansbury@krook.tjader.se
Internet address: http://www.dth.se
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 6 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB
National registration number: 556550-5657
Postal address: Hospitalstorget 2 A 2tr
Town: LINKÖPING
NUTS code: SE123 Östergötlands län
Postal code: 58227
Country: Sweden
E-mail: c.wentzel@gi-ing.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 6 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Nylin & Myhrberg GIsraelsson AB är underkonsult.

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Tekniska konsulttjänster - Arkitekter - Falköping

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PE Teknik & Arkitektur AB
National registration number: 556896-8308
Postal address: Box 47146
Town: STOCKHOLM
NUTS code: SE110 Stockholms län
Postal code: 10074
Country: Sweden
E-mail: anbudpearkitektur@pe.se
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 6 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Jönköping
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022