Services - 34896-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Evaluation consultancy services

2022/S 015-034896

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
National registration number: 16031712
Postal address: Strada: Apolodor, nr. 17
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050741
Country: Romania
Contact person: Regsitratura ANAF
E-mail: dana.vulpasu@anaf.ro
Telephone: +40 213872370 / +40 213871383
Fax: +40 213102051
Internet address(es):
Main address: www.anaf.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare.

Reference number: 16031712/2018/89
II.1.2)Main CPV code
79419000 Evaluation consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

- Servicii de evaluare a bunurilor mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare ce vor face obiectul valorificării ca urmare a executării silite în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ca urmare a confiscării speciale sau extinsă dispusă în materie penală, în conformitate cu prevederile O.G. nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi Normele de aplicare ale ordonanţei, reglementate prin H.G. nr.731/2007. Evaluările se vor efectua în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale si Europene sau echivalent cu autorizări internaționale si europene.Servicii de expertiză prevăzute la art. 63 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a bunurilor mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, acestea vor fi solicitate ori de câte ori se consideră necesar de către organul fiscal, dacă organul fiscal nu este lămurit prin expertiza efectuată, poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari: 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 052 130.00 RON / Highest offer: 1 052 130.00 RON taken into consideration
II.2)Description
II.2.1)Title:

S.E.S.C.S.R. Brasov/C.R.V.B.C. Brasov

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO12 Centru
Main site or place of performance:

Pe raza regiunii Centru (Judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu)

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mic contract subsecvent - 174.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mare contract subsecvent - 274.

Cantitate minimă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord cadru / 36 luni - 301.

Cantitate maximă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord-cadru / 36 luni - 500.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 28.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 56.

Cantitate minimă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 33.

Cantitate maximă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 66.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 236.410,00 lei fara TVA.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 378.720,00 lei fara TVA.

Valoare minimă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 418.810,00 lei fara TVA.

Valoare maximă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 664.520,00 lei fara TVA.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este trimestriala. Serviciile de expertiza vor fi solicitate ori de cate ori se considera necesar de catre autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienţa Liderului de echipă deţinută în activităţi de coordonare /conducere /management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare şi/sau expertiză a bunurilor mobile şi imobile. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de maxim 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, a cererii de evaluare si a predarii integii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost aplicat algoritumul de punctaj. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

S.E.S.C.S.R. București/S.V.S.P. Bucureşti

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Main site or place of performance:

Pe raza Municipiului Bucuresti si a Judetului Ilfov

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mic contract subsecvent - 89.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mare contract subsecvent - 164.

Cantitate minimă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord cadru / 36 luni - 417.

Cantitate maximă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord-cadru / 36 luni - 1252.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 28.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 56.

Cantitate minimă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 93.

Cantitate maximă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 139.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 110.260,00 lei fara TVA.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 214.720,00 lei fara TVA.

Valoare minimă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 623.660,00 lei fara TVA.

Valoare maximă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 1.465.950,00 lei fara TVA.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este trimestriala.

Serviciile de expertiza vor fi solicitate ori de cate ori se considera necesar de catre autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienţa Liderului de echipă deţinută în activităţi de coordonare /conducere /management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare şi/sau expertiză a bunurilor mobile şi imobile. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de maxim 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, a cererii de evaluare si a predarii integii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost aplicat algoritumul de punctaj. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

S.E.S.C.S.R. Craiova/C.R.V.B.C Craiova

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Main site or place of performance:

Pe raza regiunii Sud-Vest Oltenia (judetele Dolj, Gorj, Megedinti, Olt, Valcea)

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mic contract subsecvent - 287.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mare contract subsecvent - 517.

Cantitate minimă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord cadru / 36 luni - 326.

Cantitate maximă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord-cadru / 36 luni - 2338.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 28.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 56.

Cantitate minimă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 50.

Cantitate maximă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 89.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 145.810,00 lei fara TVA.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 315.950,00 lei fara TVA.

Valoare minimă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 228.910,00 lei fara TVA.

Valoare maximă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 1.444.900,00 lei fara TVA.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este trimestriala. Serviciile de expertiza vor fi solicitate ori de cate ori se considera necesar de catre autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienţa Liderului de echipă deţinută în activităţi de coordonare /conducere /management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare şi/sau expertiză a bunurilor mobile şi imobile. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de maxim 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, a cererii de evaluare si a predarii integii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost aplicat algoritumul de punctaj. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

S.E.S.C.S.R. Iasi/C.R.V.B.C Iasi

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO21 Nord-Est
Main site or place of performance:

Pe raza regiunii Nord-Est (Judetele Iasi, Suceava, Bacau, Neamt, Botosani, Vaslui)

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mic contract subsecvent - 70.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mare contract subsecvent - 722.

Cantitate minimă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord cadru / 36 luni - 867.

Cantitate maximă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord-cadru / 36 luni - 2020.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 28.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 91.

Cantitate minimă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 66.

Cantitate maximă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 108.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 70.460,00 lei fara TVA.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 787.250,00 lei fara TVA.

Valoare minimă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 1.296.510,00 lei fara TVA.

Valoare maximă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 2.492.400,00 lei fara TVA.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este trimestriala. Serviciile de expertiza vor fi solicitate ori de cate ori se considera necesar de catre autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de maxim 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, a cererii de evaluare si a predarii integii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost aplicat algoritumul de punctaj. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Experienţa Liderului de echipă deţinută în activităţi de coordonare /conducere /management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare şi/sau expertiză a bunurilor mobile şi imobile. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

S.E.S.C.S.R. Ploiesti/C.R.V.B.C Ploiesti

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO31 Sud-Muntenia
Main site or place of performance:

Pe raza regiunii Sud Muntenia (Judetele Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita si Calarasi)

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mic contract subsecvent - 372.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mare contract subsecvent - 1093.

Cantitate minimă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord cadru / 36 luni - 659.

Cantitate maximă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord-cadru / 36 luni - 1805.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 28.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 58.

Cantitate minimă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 32.

Cantitate maximă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 66.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 651.660,00 lei fara TVA.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 1.451.400,00 lei fara TVA.

Valoare minimă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 780.460,00 lei fara TVA.

Valoare maximă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 2.371.450,00 lei fara TVA.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este trimestriala. Serviciile de expertiza vor fi solicitate ori de cate ori se considera necesar de catre autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienţa Liderului de echipă deţinută în activităţi de coordonare /conducere /management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare şi/sau expertiză a bunurilor mobile şi imobile. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de maxim 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, a cererii de evaluare si a predarii integii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost aplicat algoritumul de punctaj. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

S.E.S.C.S.R. Cluj Napoca/C.R.V.B.C Cluj Napoca

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO11 Nord-Vest
Main site or place of performance:

Pe raza regiunii Nord-Vest (Judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare, Salaj)

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mic contract subsecvent - 49.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mare contract subsecvent - 1387.

Cantitate minimă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord cadru / 36 luni - 135.

Cantitate maximă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord-cadru / 36 luni - 1530.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 28.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 79.

Cantitate minimă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 50.

Cantitate maximă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 91.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 60.210,00 lei fara TVA.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 1.394.300,00 lei fara TVA.

Valoare minimă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 101.760,00 lei fara TVA.

Valoare maximă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 1.451.200,00 lei fara TVA.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este trimestriala. Serviciile de expertiza vor fi solicitate ori de cate ori se considera necesar de catre autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienţa Liderului de echipă deţinută în activităţi de coordonare /conducere /management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare şi/sau expertiză a bunurilor mobile şi imobile. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de maxim 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, a cererii de evaluare si a predarii integii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost aplicat algoritumul de punctaj. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

S.E.S.C.S.R. Galati/C.R.V.B.C Galati

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO22 Sud-Est
Main site or place of performance:

Pe raza regiunii Sud-Est (Judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea)

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mic contract subsecvent - 132.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mare contract subsecvent - 297.

Cantitate minimă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord cadru / 36 luni - 816.

Cantitate maximă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord-cadru / 36 luni - 1480.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 28.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 56.

Cantitate minimă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 52.

Cantitate maximă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 88.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 111.160,00 lei fara TVA.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 233.940,00 lei fara TVA.

Valoare minimă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 628.210,00 lei fara TVA.

Valoare maximă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 1.197.050,00 lei fara TVA.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este trimestriala. Serviciile de expertiza vor fi solicitate ori de cate ori se considera necesar de catre autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienţa Liderului de echipă deţinută în activităţi de coordonare /conducere /management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare şi/sau expertiză a bunurilor mobile şi imobile. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de maxim 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, a cererii de evaluare si a predarii integii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost aplicat algoritumul de punctaj. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

S.E.S.C.S.R. Timisoara/C.R.V.B.C Timisoara

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO42 Vest
Main site or place of performance:

Pe raza regiunii Vest (Judetele Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara)

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mic contract subsecvent - 110.

Cantitate estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru cel mai mare contract subsecvent - 237.

Cantitate minimă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord cadru / 36 luni - 301.

Cantitate maximă estimata de servicii evaluare/raport de evaluare pentru acord-cadru / 36 luni - 1021.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 28.

Cantitate estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 56.

Cantitate minimă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 53.

Cantitate maximă estimata de servicii expertiza/raport de expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 93.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mic contract subsecvent - 86.610,00 lei fara TVA.

Valoare estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru cel mai mare contract subsecvent - 183.070,00 lei fara TVA.

Valoare minimă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord cadru / 36 luni - 387.160,0 lei fara TVA.

Valoare maximă estimata a serviciilor de evaluare și expertiza / rapoartelor de evaluare și expertiza pentru acord-cadru / 36 luni - 855.200,00 lei fara TVA.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este trimestriala. Serviciile de expertiza vor fi solicitate ori de cate ori se considera necesar de catre autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienţa Liderului de echipă deţinută în activităţi de coordonare /conducere /management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare şi/sau expertiză a bunurilor mobile şi imobile. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de maxim 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, a cererii de evaluare si a predarii integii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost aplicat algoritumul de punctaj. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 212-485861
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 3
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 5
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 6
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 4148
Lot No: 7
Title:

Contract subsecvent nr. 4 - Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 371 450.00 RON
Total value of the contract/lot: 48 640.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 4147
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent nr. 4 - Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 465 950.00 RON
Total value of the contract/lot: 35 600.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13791
Lot No: 7
Title:

Contract subsecvent nr. 3 - servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare - Lot 7 - Ploiesti

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 371 450.00 RON
Total value of the contract/lot: 10 280.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14439
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent nr. 3 - servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare - Lot 1 - Bucuresti

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 465 950.00 RON
Total value of the contract/lot: 28 100.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 3469
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent nr. 2 de servicii de evaluare şi expertiză bunuri mobile/imobile, acţiuni şi alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerţ şi alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/03/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 107 800.00 RON
Total value of the contract/lot: 107 800.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 7427, A_APS 7426
Lot No: 1,7
Title:

Acord - cadru nr. A_APS 7427 lot 1 S.E.S.C.S.R. București/S.V.S.P. Bucureşti, valoarea acordului - cadru 1.314.900,00 lei fara TVA si Acord - cadru nr. A_APS 7426 lot 7 S.E.S.C.S.R. Ploiesti/C.R.V.B.C Ploiesti, valoarea acordului - cadru 1.831.880,00 lei fara TVA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/06/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 837 400.00 RON
Lowest offer: 1 052 130.00 RON / Highest offer: 1 052 130.00 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 9105
Lot No: 7
Title:

Contract subsecvent 1 Lot 7 Ploiesti

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/07/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 228 235.00 RON
Total value of the contract/lot: 37 490.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 9104
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent 1 lot 1 București

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/07/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 246 050.00 RON
Total value of the contract/lot: 37 000.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 3468
Lot No: 7
Title:

Contract subsecvent nr. 2 de servicii de evaluare şi expertiză bunuri mobile/imobile, acţiuni şi alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerţ şi alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/03/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 63 070.00 RON
Total value of the contract/lot: 63 070.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 16968
Lot No: 7
Title:

Act aditional nr. 2 la acordul cadru nr. A_APS 7426/13.06.2019 LOT 7 Ploiești

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 837 480.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 837 480.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 16965
Lot No: 1
Title:

Act aditional nr. 2 la acordul cadru nr. A_APS 7427/13.06.2019 LOT 1 Bucuresti

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 409 900.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 409 900.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 13506
Lot No: 7
Title:

Act aditional nr. 1 la acordul-cadru nr. 7426/13.06.2019 - LOT 7 Ploiești

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 831 880.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 831 880.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 13501
Lot No: 1
Title:

Act aditional nr. 1 la acordul cadru nr. A_APS 7427/13.06.2019

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIA CITY S.R.L
National registration number: RO 8671680
Postal address: Strada Unirii, Nr. 27, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040103
Country: Romania
E-mail: office@mediacity.ro
Telephone: +40 746040646
Fax: +40 213100399
Internet address: http://www.mediacity.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 314 900.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 314 900.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Directia Generala de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne
Postal address: Str. Apolodor 17, sector 5
Town: Bucuresti
Postal code: 050741
Country: Romania
E-mail: corina.dobre@anaf.ro
Telephone: +40 0213872370
Fax: +40 213102051
Internet address: www.anaf.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022