Services - 349374-2016

07/10/2016    S194

Hungary-Budapest: Architectural design services

2016/S 194-349374

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: AK20331
Postal address: Dózsa György út 41.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1146
Country: Hungary
Contact person: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.org
Telephone: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internet address(es):
Main address: http://www.ligetbudapest.org
Address of the buyer profile: http://www.ligetbudapest.org
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: épületépítési projekt szervezése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés.

II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Néprajzi Múzeum új épületére vonatkozó alábbi tevékenységek elvégzése, dokumentációk átadása:

1. aktualizált pályamű átadása;

2. előterv elkészítése, jóváhagyatása;

3. vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása;

4. építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése;

6. teljes körű kiviteli tervek készítése;

7. művezetés.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 789 999 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU101 Budapest
Main site or place of performance:

Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

II.2.4)Description of the procurement:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Néprajzi Múzeum új épületére vonatkozó alábbi tevékenységek elvégzése, dokumentációk átadása:

1. aktualizált pályamű átadása;

2. előterv elkészítése, jóváhagyatása;

3. vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása;

4. építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése;

6. teljes körű kiviteli tervek készítése;

7. művezetés.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Szakmai ajánlat / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Service contract to be awarded to the winner or one of winners under the rules of a design contest
Explanation:

Ajánlatkérő az Európai Unió hivatalos lapjában 26.12.2015. napján, 2015/S 250-459059 számon tervpályázati kiírást jelentett meg. A tervpályázat eredményhirdetésére 17.5.2016-én került sor. A tervpályázat Zárójelentésében foglaltak alapján a tervpályázati Bírálóbizottság döntése szerint a tervpályázati eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra az 1. helyezett pályamű tervezője kerül meghívásra.

A Zárójelentésben foglaltaknak megfelelően az 1. helyezett pályaművet a Napur Architect Kft. (1033 Budapest, Laktanya utca 33. fsz./3.) által vezetett pályázó-konzorcium nyújtotta be.

A tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó, ezáltal a választott eljárási forma jogszerűségét alátámasztó körülmény a Kbt. 98. § (5) bekezdése amely jogszabályi rendelkezés alapján kerül lefolytatásra jelen közbeszerzési eljárás: „Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá szolgáltatás megrendelése esetében, ha arra tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a nyertessel vagy – a bírálóbizottság ajánlása alapján – nyertesek vagy díjazottak valamelyikével kell szerződést kötni; ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót vagy ajánlattevőt meg kell hívni a tárgyalásra.”.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Tervezési szerződés „A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés” tárgyában

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/09/2016
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Napur Architect Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Postal address: Laktanya utca 33/A. fszt. 3.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1033
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.
Postal address: Pannónia u. 18. II. ház. 1. em. 1.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1136
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Spányi Partners Zrt.
Postal address: Győri út 16–18. I. em.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1123
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Animatíve Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postal address: Felsőmező utca 1. b. ép. 1. em. 30.
Town: Nagymaros
NUTS code: HU10 Közép-Magyarország
Postal code: 2626
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 740 000 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 1 789 999 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Nyertes ajánlattevők adószáma:

— Napur Architect Építészeti Iroda Kft.: 13855453-2-41,

— EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.: 12403211-2-41,

— Spányi Partners Zrt.: 25180549-2-4,

— Animatíve Kft.: 13052533-2-13.

2. Alvállalkozók igénybevétele az alábbi részek tekintetében valószínűsíthető:

— épületgépészeti tervezés; épületvillamossági tervezés,

— tervfeldolgozás; településtervezés; látványtervezés; építészeti tanácsadás; épületszerkezeti tervezés; kiállítás-tervezési tanácsadás; emlékmű szerzői közreműködés,

— közlekedés; külső közművek; kerttervezés; környezetvédelem; talajmechanika; geodézia; hidrogeológia; lőszermentesítés,

— mélyalapozási szerkezetek tervezése, acélszerkezetek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

148. § (3) A kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/10/2016