Works - 349400-2017

06/09/2017    S170    - - Works - Additional information - Open procedure 

Romania-Bucuresti: Road construction works

2017/S 170-349400

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Directia Achizitii Infrastructura Rutiera, For the attention of: dlui Horia Nicolae, director DAIR, Bucuresti 010873, Romania. Telephone: +40 212643292. Fax: +40 213186662. E-mail: daniela.preda@andnet.ro

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 12.7.2017, 2017/S 131-268812)

RE:
CPV:45233120, 45221111, 71322500

Road construction works

Road bridge construction work

Engineering-design services for traffic installations

Instead of: 

III.2.3) Capacitatea tehnică:

(...)

In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”, si partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.

(...)

(...)

Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre Ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.

Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/ partile subcontractate, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

(...)

Read: 

III.2.3) Capacitatea tehnică:

(...)

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”, si partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.

(...)

(...)

Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.

Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul la care se ridica partea/ partile subcontractate, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

(...)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Autoritatea contractanta adopta masurile de remediere mai sus mentionate in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 101/2016 ca urmare a emiteri Deciziei CNSC nr. 2134/C11/2676/21.8.2017.

Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 1.9.2017 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro