Services - 35052-2022

21/01/2022    S15

Poland-Andrychów: Snow-clearing services

2022/S 015-035052

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Andrychów
National registration number: 5510013406
Postal address: Rynek 15
Town: Andrychów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-120
Country: Poland
E-mail: zamowienia.publiczne@andrychow.eu
Telephone: +48 338429952
Fax: +48 338752916
Internet address(es):
Main address: http://www.andrychow.eu/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2022

Reference number: BZP.271.36.2021
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2022.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności:

Odśnieżanie i zapobieganie śliskości dróg;

Odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów oraz miejsc postojowych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 795 615.15 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – miasto Andrychów

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Gmina Andrychów

II.2.4)Description of the procurement:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2022.

4.1.1 Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności:

4.1.1.1 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości dróg;

4.1.1.2 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów oraz miejsc postojowych.

4.2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w standardach zimowego utrzymana dróg, specyfikacji technicznej, wykazie odcinków dróg, chodników i parkingów stanowiących załączniki do SWZ.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Skrócenie dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni dróg / Weighting: 40 pkt
Price - Weighting: 60 pkt
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – Sołectwo Rzyki

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Gmina Andrychów

II.2.4)Description of the procurement:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2022.

4.1.1 Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności:

4.1.1.1 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości dróg;

4.1.1.2 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów oraz miejsc postojowych.

4.2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w standardach zimowego utrzymana dróg, specyfikacji technicznej, wykazie odcinków dróg, chodników i parkingów stanowiących załączniki do SWZ.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Skrócenie dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni dróg / Weighting: 40 pkt
Price - Weighting: 60 pkt
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 – Sołectwo Targanice

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Gmina Andrychów

II.2.4)Description of the procurement:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2022.

4.1.1 Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności:

4.1.1.1 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości dróg;

4.1.1.2 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów oraz miejsc postojowych.

4.2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w standardach zimowego utrzymana dróg, specyfikacji technicznej, wykazie odcinków dróg, chodników i parkingów stanowiących załączniki do SWZ.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Skrócenie dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni dróg / Weighting: 40 pkt
Price - Weighting: 60 pkt
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4 – Sołectwo Brzezinka

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Gmina Andrychów

II.2.4)Description of the procurement:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2022.

4.1.1 Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności:

4.1.1.1 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości dróg;

4.1.1.2 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów oraz miejsc postojowych.

4.2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w standardach zimowego utrzymana dróg, specyfikacji technicznej, wykazie odcinków dróg, chodników i parkingów stanowiących załączniki do SWZ.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Skrócenie dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni dróg / Weighting: 40 pkt
Price - Weighting: 60 pkt
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5 – Sołectwo Roczyny

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Gmina Andrychów

II.2.4)Description of the procurement:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2022.

4.1.1 Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności:

4.1.1.1 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości dróg;

4.1.1.2 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów oraz miejsc postojowych.

4.2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w standardach zimowego utrzymana dróg, specyfikacji technicznej, wykazie odcinków dróg, chodników i parkingów stanowiących załączniki do SWZ.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Skrócenie dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni dróg / Weighting: 40 pkt
Price - Weighting: 60 pkt
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6 – Sołectwo Sułkowice Łęg

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Gmina Andrychów

II.2.4)Description of the procurement:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2022.

4.1.1 Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności:

4.1.1.1 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości dróg;

4.1.1.2 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów oraz miejsc postojowych.

4.2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w standardach zimowego utrzymana dróg, specyfikacji technicznej, wykazie odcinków dróg, chodników i parkingów stanowiących załączniki do SWZ.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Skrócenie dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni dróg / Weighting: 40 pkt
Price - Weighting: 60 pkt
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7 – Sołectwo Zagórnik

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Gmina Andrychów

II.2.4)Description of the procurement:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2022.

4.1.1 Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności:

4.1.1.1 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości dróg;

4.1.1.2 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów oraz miejsc postojowych.

4.2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w standardach zimowego utrzymana dróg, specyfikacji technicznej, wykazie odcinków dróg, chodników i parkingów stanowiących załączniki do SWZ.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Skrócenie dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni dróg / Weighting: 40 pkt
Price - Weighting: 60 pkt
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 8 – Sołectwo Inwałd

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Gmina Andrychów

II.2.4)Description of the procurement:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2022.

4.1.1 Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności:

4.1.1.1 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości dróg;

4.1.1.2 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów oraz miejsc postojowych.

4.2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w standardach zimowego utrzymana dróg, specyfikacji technicznej, wykazie odcinków dróg, chodników i parkingów stanowiących załączniki do SWZ.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Skrócenie dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni dróg / Weighting: 40 pkt
Price - Weighting: 60 pkt
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 9 – Sołectwo Sułkowice Bolęcina

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Gmina Andrychów

II.2.4)Description of the procurement:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2022.

4.1.1 Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności:

4.1.1.1 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości dróg;

4.1.1.2 Odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów oraz miejsc postojowych.

4.2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w standardach zimowego utrzymana dróg, specyfikacji technicznej, wykazie odcinków dróg, chodników i parkingów stanowiących załączniki do SWZ.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Skrócenie dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni dróg / Weighting: 40 pkt
Price - Weighting: 60 pkt
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 221-582704
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – miasto Andrychów

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
National registration number: 120172946
Postal address: ul. Batorego 24
Town: Andrychów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 354 011.16 PLN
Total value of the contract/lot: 307 145.35 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 – Sołectwo Rzyki

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorca Jan Socha, Jan Socha Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe „TRANSPEED”
National registration number: 070169180
Postal address: Rzyki, os. Potok Kubikowski 9
Town: Sułkowice
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-125
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 303 865.80 PLN
Total value of the contract/lot: 400 865.76 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3 – Sołectwo Targanice

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorca Łukasz Lachendro, Łukasz Lachendro F.H.U. LACH BUD
National registration number: 120611920
Postal address: ul. Beskidzka 88
Town: Sułkowice
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 339 770.13 PLN
Total value of the contract/lot: 417 562.56 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zadanie nr 4 – Sołectwo Brzezinka

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorca Łukasz Lachendro, Łukasz Lachendro F.H.U. LACH BUD
Postal address: ul. Beskidzka 88
Town: Sułkowice
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 760.56 PLN
Total value of the contract/lot: 37 488.53 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Zadanie nr 5 – Sołectwo Roczyny

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
National registration number: 120172946
Postal address: ul. Batorego 24
Town: Andrychów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 238 820.80 PLN
Total value of the contract/lot: 282 537.07 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Zadanie nr 6 – Sołectwo Sułkowice Łęg

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorca Łukasz Lachendro, Łukasz Lachendro F.H.U. LACH BUD
National registration number: 120611920
Postal address: ul. Beskidzka 88
Town: Sułkowice
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 163 745.70 PLN
Total value of the contract/lot: 197 044.06 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Zadanie nr 7 – Sołectwo Zagórnik

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
National registration number: 120172946
Postal address: ul. Batorego 24
Town: Andrychów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorca Paweł Nowak, Paweł Nowak
National registration number: 072164659
Postal address: ul. Oazowa 5
Town: Zagórnik
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 88 557.20 PLN
Total value of the contract/lot: 108 598.54 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Zadanie nr 8 – Sołectwo Inwałd

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
National registration number: 120172946
Postal address: ul. Batorego 24
Town: Andrychów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Kółkiem Rolniczym w Inwałdzie
National registration number: 070436728
Postal address: ul. Miła 10
Town: Inwałd
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 182 271.00 PLN
Total value of the contract/lot: 149 480.64 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Zadanie nr 9 – Sołectwo Sułkowice Bolęcina

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
National registration number: 120172946
Postal address: ul. Batorego 24
Town: Andrychów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 84 812.80 PLN
Total value of the contract/lot: 99 076.18 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

11.10 Oferta musi zawierać:

11.10.1 formularz ofertowy według wzoru – załącznik nr 1 do SWZ;

11.10.2 kalkulację cenową według wzoru – załącznik nr 4 do SWZ;

11.10.3 oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) aktualne na dzień składania ofert - według wzoru – załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11.10.4 pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie określonej w pkt. 11.5 i 11.6;

11.10.5 jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ;

11.10.6 jeżeli dotyczy – Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) aktualne na dzień składania ofert Podmiotu udostępniającego swoje zasoby o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ;

11.10.7 jeżeli dotyczy - Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) aktualne na dzień składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 – wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ.

11.11 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się, aby Wykonawca z tego folderu zrobił folder .zip.

22.1 Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

22.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

22.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

22.6 Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

22.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22.8 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

22.9 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

22.10 Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w związku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

22.11 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

22.12 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz (z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy Pzp) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

22.13 Zamawiający w szczególności poprawi w ofercie Wykonawcy, zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

22.14 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. [...]

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

20.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

20.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

20.3 Odwołanie przysługuje na:

20.3.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

20.3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

20.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

20.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

20.6 Odwołanie wnosi się w terminie:

20.6.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

20.6.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 20.6.1.

20.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 20.5 i 20.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

20.8 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022