Services - 35055-2022

21/01/2022    S15

Poland-Raszyn: Refuse and waste related services

2022/S 015-035055

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Raszyn
Postal address: ul. Szkolna 2a
Town: Raszyn
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
Contact person: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego
Postal address: ul. Szkolna 2
Town: Raszyn
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach
Postal address: ul. Długa 49
Town: Dawidy Bankowe
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego
Postal address: ul. Wierzbowa 5
Town: Słomin
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą” w Raszynie
Postal address: ul. Pruszkowska 21C
Town: Raszyn
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Przedszkole nr 2 ,,W Stumilowym Lesie” w Raszynie
Postal address: ul. Lotnicza 43A
Town: Raszyn
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Przedszkole nr 3 ,,Wyspa Skarbów” w Raszynie
Postal address: ul. Poniatowskiego 18
Town: Raszyn
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Przedszkole w Falentach
Postal address: ul. Opackiego 44
Town: Raszyn
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Przedszkole w Sękocinie
Postal address: ul. Sękocińska 20
Town: Sękocin Stary
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Ognisko Wychowawcze w Jaworowej
Postal address: ul. Warszawska 95
Town: Raszyn
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Świetlica Środowiskowa ,,Świetlik”
Postal address: ul. Spokojna 23
Town: Raszyn
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Sportu Raszyn
Postal address: ul. Sportowa 20
Town: Raszyn
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Kultury Raszyn
Postal address: Al. Krakowska 29A
Town: Raszyn
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie
Postal address: ul. Poniatowskiego 20
Town: Raszyn
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-090
Country: Poland
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telephone: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.raszyn.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn w 2022 roku z podziałem na zadania

Reference number: ZP.271.2.2.2021.DC
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych, położonych na terenie Gminy Raszyn w roku 2022 z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Raszyn”

Zadanie nr 2 – „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych położonych na terenie Gminy Raszyn”

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A1 oraz Załączniku A2 do SWZ – odpowiednio dla każdego z zadań.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 423 712.22 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Raszyn”

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Main site or place of performance:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Raszyn"

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zakres w/w prac będzie obejmować usługi stanowiących przedmiot zamówienia, tj. usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych położonych na terenie Gminy Raszyn

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 2 – „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych położonych na terenie Gminy Raszyn”

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A2 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 187-486782
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Raszyn”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o.
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 220 348.68 PLN
Total value of the contract/lot: 137 522.88 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych położonych na terenie Gminy Raszyn

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o.
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 189 824.28 PLN
Total value of the contract/lot: 150 269.84 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia (działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze (również umowy o pracę tymczasową), co najmniej osoby wykonujące czynności związane z przedmiotem zamówienia, w tym, co najmniej: w zakresie zadania nr 1

a) 2 osoby wykonujące czynności kierowcy;

b) 2 osoby wykonującej czynności związane z realizacja zamówienia, tj. kierowcy śmieciarek i innych pojazdów odbierających odpady, ładowaczy i innych osób obsługujących śmieciarki i pojazdy odbierające odpady

Osoby musza być zatrudnione na cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę

w zakresie zadania nr 2

a) 2 osoby wykonującej czynności: kierowcy śmieciarek i innych pojazdów odbierających odpady Osoby muszą być zatrudnione na cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadającej wymagane uprawnienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022