Services - 35097-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035097

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C
National registration number: 14234699
Postal address: Strada: Robescu F. Constantin, nr. 23
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 030217
Country: Romania
Contact person: Biroul Achizitii Publice
E-mail: achizitii@isc.gov.ro
Telephone: +40 213181700/0213181717
Fax: +40 213181717
Internet address(es):
Main address: www.isc.gov.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru privind prestarea serviciilor de mentenanță și suport pentru infrastructura IT (soluțiile informatice implementate și hardware)

Reference number: 14234699_2021_PAAPD1166958
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractantă dorește încheierea unui "Acord-cadru privind prestarea serviciilor de mentenanță și suport pentru infrastructura IT (soluțiile informatice implementate și hardware)”, pentru o perioadă de 36 luni, servicii care vor curpinde totalitatea operațiilor necesare menținerii permanente a Sistemului Informatic și de Comunicații al I.S.C în parametri de funcționare optimă și de evitare a disfuncționalităților soluțiilor informatice și a echipamentelor hardware.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 284 832.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Description of the procurement:

Valoarea estimată a achiziției pe perioada celor 36 de luni a fost calculată pornind de la un preț unitar estimat de 220 euro / zi-om pentru o cantitate maximă estimată de 576 zile-om, pentru 36 luni (16 zile-om/ lună x 36 luni), la care se adaugă valoarea pieselor pentru echipamentele IT hardware ce se vor schimba în funcție de necesități, în limita a 30% din valoarea maximă estimată/an aferentă serviciilor de mentenanță și suport pentru infrastructura hardware, fiind detaliată după cum urmează:

• Valoarea maximă estimată a acordului – cadru (36 luni) este de 291.456 euro fără TVA, defalcată astfel:

- Servicii de mentenanță și suport pentru infrastructura IT (soluțiile informatice implementate), în sumă de 126.720 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 576 zile-om (16 zile-om/lună x 36 luni), respectiv:

576 zile-om x 220 euro fără TVA / zi-om = 126.720 euro fără TVA,

- Servicii de mentenanță și support pentru infrastructură hardware, în sumă de 126.720 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 576 zile-om (16 zile-om/lună x 36 luni), respectiv:

576 zile-om x 220 euro fără TVA / zi-om = 126.720 euro fără TVA,

- Piese de schimb pentru echipamente IT hardware în cuantum de 38.016 euro fără TVA ( în limita a 30% din valoarea maximă estimată aferentă serviciilor de mentenanță și suport pentru infrastructura hardware, respectiv 126.720 euro fără TVA).

• Valoarea minimă estimată a acordului – cadru (36 luni) este de 164.736 euro fără TVA, defalcată astfel:

- Servicii de mentenanță și suport pentru infrastructura IT (soluțiile informatice implementate), în sumă de 63.360 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 288 zile-om (8 zile-om/lună x 36 luni), respectiv:

288 zile-om x 220 euro fără TVA / zi-om = 63.360 euro fără TVA,

- Servicii de mentenanță și support pentru infrastructură hardware, în sumă de 63.360 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 288 zile-om (8 zile-om/lună x 36 luni), respectiv:

288 zile-om x 220 euro fără TVA / zi-om = 63.360 euro fără TVA,

- Piese de schimb pentru echipamente IT hardware în cuantum de 38.016 euro fără TVA ( în limita a 30% din valoarea maximă estimată aferentă serviciilor de mentenanță și suport pentru infrastructura hardware, respectiv 126.720 euro fără TVA).

• Valoarea celui mai mare contract subsecvent (12 luni) este de 97.152 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 192 zile-om (16 zile-om/lună x 12 luni), defalcată astfel:

- Servicii de mentenanță și suport pentru infrastructura IT (soluțiile informatice implementate), în sumă de 42.240 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 192 zile-om (16 zile-om/lună x 12 luni), respectiv:

192 zile-om x 220 euro fără TVA / zi-om = 42.240 euro fără TVA,

- Servicii de mentenanță și suport pentru infrastructură hardware, în sumă de 42.240 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 192 zile-om (16 zile-om/lună x 12 luni), respectiv:

192 zile-om x 220 euro fără TVA / zi-om = 42.240 euro fără TVA,

- Piese de schimb pentru echipamente IT hardware în cuantum de 12.672 euro fără TVA ( în limita a 30% din valoarea maximă estimată/an aferentă serviciilor de mentenanță și suport pentru infrastructura hardware, respectiv 42.240 euro fără TVA).

• Valoarea celui mai mic contract subsecvent (12 luni) este de 54.912 euro fără TVA, pentru o cantitate minimă de 96 zile-om (8 zile-om/lună x 12 luni), defalcată astfel:

- Servicii de mentenanță și suport pentru infrastructura IT (soluțiile informatice implementate), în sumă de 21.120 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 96 zile-om (8 zile-om/lună x 12 luni), respectiv:

96 zile-om x 220 euro fără TVA / zi-om = 21.120 euro fără TVA,

- Servicii de mentenanță și suport pentru infrastructură hardware, în sumă de 42.240 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 96 zile-om (8 zile-om/lună x 12 luni), respectiv:

96 zile-om x 220 euro fără TVA / zi-om = 21.120 euro fără TVA,

- Piese de schimb pentru echipamente IT hardware în cuantum de 12.672 euro fără TVA ( în limita a 30% din valoarea maximă estimată/an aferentă serviciilor de mentenanță și suport pentru infrastructura hardware, respectiv 42.240 euro fără TVA).

Cantitățile minime și maxime și implicit valorile aferente acestora, pe care autoritatea contractantă le stabilește inițial în documentația de atribuire și ulterior în acordul cadru, reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru și nu cantitățile/valorile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale, sau mai mari față de cele estimate.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 026-064458
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 54
Title:

Contract subsecvent nr. 1 al Acordului-cadru 36 luni-Servicii de mentenanta si suport pentru infrastructura IT (solutiile informatice implementate si hardware nr.50/19.05.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FOCALITY
National registration number: RO 23154424
Postal address: Strada Sulfinei, Nr. 18
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700671
Country: Romania
E-mail: elicitatie@focality.ro
Telephone: +40 0232226230
Fax: +40 0232226230
Internet address: www.focality.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 284 832.00 EUR
Total value of the contract/lot: 55 384.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 50
Title:

Acord cadru 36 luni- Servicii de mentenanță si suport pentru infrastructura IT (soluțiile informatice implementate și hardware)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/05/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FOCALITY
National registration number: RO 23154424
Postal address: Strada Sulfinei, Nr. 18
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700671
Country: Romania
E-mail: elicitatie@focality.ro
Telephone: +40 0232226230
Fax: +40 0232226230
Internet address: www.focality.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 291 456.00 EUR
Total value of the contract/lot: 284 832.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 140
Title:

Contract subsecvent nr. 2 al Acordului-cadru 36 luni-Servicii de mentenanta si suport pentru infrastructura IT (solutiile informatice implementate si hardware) nr.50/19.05.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FOCALITY
National registration number: RO 23154424
Postal address: Strada Sulfinei, Nr. 18
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700671
Country: Romania
E-mail: elicitatie@focality.ro
Telephone: +40 0232226230
Fax: +40 0232226230
Internet address: www.focality.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 284 832.00 EUR
Total value of the contract/lot: 94 944.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Directia Juridica si Resurse Umane
Postal address: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Town: Bucuresti
Postal code: 030217
Country: Romania
E-mail: isc@isc.gov.ro
Telephone: +40 213181700
Fax: +40 213181719
Internet address: www.isc.gov.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022