Services - 35098-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Software maintenance and repair services

2022/S 015-035098

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C
National registration number: 14234699
Postal address: Strada: Robescu F. Constantin, nr. 23
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 030217
Country: Romania
Contact person: Biroul Achizitii Publice
E-mail: achizitii@isc.gov.ro
Telephone: +40 213181700/0213181717
Fax: +40 213181717
Internet address(es):
Main address: www.isc.gov.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru privind prestarea de servicii de mentenanta si suport pentru sistemul portal si fluxuri de documente si modulele specializate – Componenta SIMASAP

Reference number: 14234699_2020_PAAPD1125370
II.1.2)Main CPV code
72267000 Software maintenance and repair services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractantă dorește încheierea unui "Acord-cadru privind prestarea de servicii de mentenanță și suport pentru sistemul portal și fluxuri de documente și modulele specializate – Componenta SIMASAP”, pentru o perioadă de 36 luni, servicii care vor curpinde totalitatea operațiilor prin care se modifică un produs software în producție, în vederea corectării erorilor, imbunătățirii performanței funcționalităților sau a altor atribute, pentru adaptarea produsului la modificări legislative și pentru acoperirea principalelor categorii de activități specifice dezvoltării de software: analiză, proiectare, dezvoltare și integrare, testare și implementare, acceptanță, așa cum vor fi solicitate de către beneficiar.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 405 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72230000 Custom software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Description of the procurement:

Valoarea acordului-cadru a fost estimată conform încadrării pe articole bugetare, luând în calcul cantitatea de efort (zile-om) alocată pentru serviciile de mentenanță și suport (mai puțin servicii de dezvoltare de software, aferente mentenanței permanente), pe de o parte, precum și cantitatea de efort (zile-om) alocată pentru serviciile de dezvoltare de software (mentenanță permanentă).

Valoarea estimată a achiziției pe perioada celor 36 de luni a fost calculată pornind de la un preț unitar estimat de 225 euro / zi-om pentru o cantitate maximă estimată de 1800 zile-om (50 zile-om/ lună x 36 luni).

• Valoarea maximă estimată a acordului – cadru (36 luni) este de 405.000 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 1800 zile-om (50 zile-om/lună x 36 luni), defalcată astfel:

- Servicii de mentenanță și suport pentru sistemul portal și fluxuri de documente și modulele specializate – Componenta SIMASAP (fără dezvoltare de software), în sumă de 243.000 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 1080 zile-om (30 zile-om/lună x 36 luni), respectiv: 1080 zile-om x 225 euro fără TVA / zi-om = 243.000 euro fără TVA

- Servicii de dezvoltare software pentru sistemul portal și fluxuri de documente și modulele specializate – Componenta SIMASAP, în sumă de 162.000 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 720 zile-om (20 zile-om/lună x 36 luni), respectiv: 720 zile-om x 225 euro fără TVA / zi-om = 162.000 euro fără TVA

• Valoarea minimă estimată a acordului – cadru (36 luni) este de 243.000 euro fără TVA, pentru o cantitate minimă de 1080 zile-om (30 zile-om/lună x 36 luni), defalcată astfel:

- Servicii de mentenanță și suport pentru sistemul portal și fluxuri de documente și modulele specializate – Componenta SIMASAP (fără dezvoltare de software), în sumă de 145.800 euro fără TVA, pentru o cantitate minimă de 648 zile-om (18 zile-om/lună x 36 luni), respectiv: 648 zile-om x 225 euro fără TVA / zi-om = 145.800 euro fără TVA

- Servicii de dezvoltare software pentru sistemul portal și fluxuri de documente și modulele specializate – Componenta SIMASAP, în sumă de 97.200 euro fără TVA, pentru o cantitate minimă de 432 zile-om (12 zile-om/lună x 36 luni), respectiv: 432 zile-om x 225 euro fără TVA / zi-om = 97.200 euro fără TVA

• Valoarea celui mai mare contract subsecvent (12 luni) este de 135.000 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 600 zile-om (50 zile-om/lună x 12 luni), defalcată astfel:

- Servicii de mentenanță și suport pentru sistemul portal și fluxuri de documente și modulele specializate – Componenta SIMASAP (fără dezvoltare de software), în sumă de 81.000 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 360 zile-om (30 zile-om/lună x 12 luni), respectiv: 360 zile-om x 225 euro fără TVA / zi-om = 81.000 euro fără TVA

- Servicii de dezvoltare software pentru sistemul portal și fluxuri de documente și modulele specializate – Componenta SIMASAP, în sumă de 54.000 euro fără TVA, pentru o cantitate maximă de 240 zile-om (20 zile-om/lună x 12 luni), respectiv: 240 zile-om x 225 euro fără TVA / zi-om = 54.000 euro fără TVA

• Valoarea celui mai mic contract subsecvent (12 luni) este de 81.000 euro fără TVA, pentru o cantitate minimă de 360 zile-om (30 zile-om/lună x 12 luni), defalcată astfel:

- Servicii de mentenanță și suport pentru sistemul portal și fluxuri de documente și modulele specializate – Componenta SIMASAP (fără dezvoltare de software), în sumă de 48.600 euro fără TVA, pentru o cantitate minimă de 216 zile-om (18 zile-om/lună x 12 luni), respectiv: 216 zile-om x 225 euro fără TVA / zi-om = 48.600 euro fără TVA

- Servicii de dezvoltare software pentru sistemul portal și fluxuri de documente și modulele specializate – Componenta SIMASAP, în sumă de 32.400 euro fără TVA, pentru o cantitate minimă de 144 zile-om (12 zile-om/lună x 12 luni), respectiv: 144 zile-om x 225 euro fără TVA / zi-om = 32.400 euro fără TVA.

Cantitățile minime și maxime și implicit valorile aferente acestora, pe care autoritatea contractantă le stabilește inițial în documentația de atribuire și ulterior în acordul cadru, reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru și nu cantitățile/valorile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale, sau mai mari față de cele estimate.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Participarea personalului propus de ofertant la implementarea unor proiecte cu activități specifice fiecărui rol: - Analist software - Arhitect soluții software - Specialist baze de date - Dezvoltator de soft - Specialist securitate / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Asigurarea integrării native a modulelor nou dezvoltate cu aplicația SIMASAP, ceea ce presupune ca noul sistem extins să funcționeze ca o singură soluție, unitar și coerent, în care sistemele partajează aceeași tehnologie de cod (HTML5, AJAX, JavaScript, ASP.NET și ASP.NET MVC) și aceeași bază de date (SGBD-SQL), în loc să schimbe informații prin intermediul interfețelor. / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 205-499132
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Title:

Contract subsecvent nr. 1 al Acordului-cadru nr. 20/23.02.2021 privind prestarea de servicii de mentenanta si suport pentru sistemul portal si fluxuri de documente si modulele specializate - componenta SIMASAP

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/02/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FOCALITY
National registration number: RO 23154424
Postal address: Strada Sulfinei, Nr. 18
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700671
Country: Romania
E-mail: elicitatie@focality.ro
Telephone: +40 0232226230
Fax: +40 0232226230
Internet address: www.focality.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 405 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 112 500.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Title:

Acord-cadru 36 luni privind prestarea de servicii de mentenanta si suport pentru sistemul portal si fluxuri de documente si modulele specializate - componenta SIMASAP

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/02/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FOCALITY
National registration number: RO 23154424
Postal address: Strada Sulfinei, Nr. 18
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700671
Country: Romania
E-mail: elicitatie@focality.ro
Telephone: +40 0232226230
Fax: +40 0232226230
Internet address: www.focality.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: T2
National registration number: RO 18898207
Postal address: Strada Rosetti Maria, Nr. 6, Sector: 2
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 020481
Country: Romania
E-mail: anatol.oprea@tpatrat.com
Telephone: +40 788888539
Fax: +40 318153845
Internet address: http://www.tpatrat.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 405 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 405 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 139
Title:

Contract subsecvent nr. 2 al Acordului-cadru nr. 20/23.02.2021 privind prestarea de servicii de mentenanta si suport pentru sistemul portal si fluxuri de documente si modulele specializate - componenta SIMASAP

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FOCALITY
National registration number: RO 23154424
Postal address: Strada Sulfinei, Nr. 18
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700671
Country: Romania
E-mail: elicitatie@focality.ro
Telephone: +40 0232226230
Fax: +40 0232226230
Internet address: www.focality.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 405 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 135 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Directia Juridica si Resurse Umane
Postal address: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Town: Bucuresti
Postal code: 030217
Country: Romania
E-mail: isc@isc.gov.ro
Telephone: +40 213181700
Fax: +40 213181719
Internet address: www.isc.gov.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022