Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 351283-2021

Submission deadline has been amended by:  425060-2021
12/07/2021    S132

Lithuania-Vilnius: Software-related services

2021/S 132-351283

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
National registration number: 188710638
Postal address: J. Basanavičiaus g. 36
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03109
Country: Lithuania
Contact person: Danguolė Zavarzinienė
E-mail: danguole.zavarziniene@lakd.lt
Telephone: +370 52329616
Internet address(es):
Main address: http://www.lakd.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4495
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=587148
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=587148&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Automobilių keliai

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės sistemos priežiūros paslaugos

II.1.2)Main CPV code
72260000 Software-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės sistemos priežiūros paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72250000 System and support services
72312100 Data preparation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Daugiafunkcinės pažeidimų sistemos priežiūros paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pirkimas atliekamas nesinaudojant centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, nes elektroniniame kataloge šių paslaugų nėra.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti konkurso sąlygų 5 priede.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Dalyvis per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko ar kitos kredito įstaigos arba teikėjo arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) popierine forma arba elektronine forma (pasirašytą banko, kredito įstaigos, teikėjo ar draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus, kurį perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti) bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

— garantijos (laidavimo) suma: ne mažiau kaip 10 proc. nuo pirkimo sutarties vertės be PVM,

— garantijos terminas – ne mažiau kaip 36 mėn.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/08/2021
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/07/2021