Works - 351358-2022

30/06/2022    S124

Slovakia-Bratislava: Construction work for university buildings

2022/S 124-351358

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita Komenského v Bratislave
National registration number: 00397865
Postal address: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440
Town: Bratislava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 81499
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Miroslav Janík - tender pro s.r.o.
E-mail: sutaz@tenderpro.sk
Telephone: +421 918660990
Internet address(es):
Main address: www.uniba.sk
Address of the buyer profile: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1045

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACCORD - Zateplenie pavilónov – strechy

Reference number: SP52JP/2022/RUK
II.1.2)Main CPV code
45214400 Construction work for university buildings
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

ACCORD - Zateplenie pavilónov strechy

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45261410 Roof insulation work
45261900 Roof repair and maintenance work
09331200 Solar photovoltaic modules
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

a)Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v BA, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 BA

b)Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v BA, Mlynská dolina, 842 48 BA

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Súťažné podklady - časť. B1 - Opis predmetu zákazky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v popise jednotlivých časti v Technickej dokumentácii, ktorá tvorí samostatnú časť súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že na strechách objektov FMFI UK Bratislava sa nachádzajú fotovoltaické elektrárne. Uchádzač musí pred samotnou realizáciou demontovať fotovoltaické elektrárne a to odborným spôsobom, na náklady započítané v cene realizácie diela a na vlastnú zodpovednosť.

Uchádzač je finančne zodpovedný za poškodenie fotovoltaických panelov počas demontáže, manipulácie, uskladnení a montáže. V prípade poškodenia je uchádzač povinný zfunkčniť fotovoltaickú elektráreň na svoje náklady, pri dostiahnutí rovnakých výkonových parametrov ako pred odpojením z prevádzky, resp. ako pred poškodením.

Verejný obstarávateľ nepreberie dielo bez preskúšania funkčnosti fotovoltaických elektrární po opätovnom zapojení do prevádzky.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 10
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313021X329

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2022/S 111-309939

Section V: Award of contract/concession

Contract No: Z/2022/973/I/RUK/OPV
Title:

ACCORD - Zateplenie pavilónov strechy

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
12/05/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o.
National registration number: 44415621
Postal address: Zavarská 11/C
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 91701
Country: Slovakia
E-mail: speedex.slovakia@gmail.com
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 2 499 000.00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/06/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45214400 Construction work for university buildings
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45261410 Roof insulation work
45261900 Roof repair and maintenance work
09331200 Solar photovoltaic modules
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

a)Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v BA, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 BA

b)Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v BA, Mlynská dolina, 842 48 BA

VII.1.4)Description of the procurement:

Súťažné podklady - časť. B1 - Opis predmetu zákazky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v popise jednotlivých časti v Technickej dokumentácii, ktorá tvorí samostatnú časť súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že na strechách objektov FMFI UK Bratislava sa nachádzajú fotovoltaické elektrárne. Uchádzač musí pred samotnou realizáciou demontovať fotovoltaické elektrárne a to odborným spôsobom, na náklady započítané v cene realizácie diela a na vlastnú zodpovednosť.

Uchádzač je finančne zodpovedný za poškodenie fotovoltaických panelov počas demontáže, manipulácie, uskladnení a montáže. V prípade poškodenia je uchádzač povinný zfunkčniť fotovoltaickú elektráreň na svoje náklady, pri dostiahnutí rovnakých výkonových parametrov ako pred odpojením z prevádzky, resp. ako pred poškodením.

Verejný obstarávateľ nepreberie dielo bez preskúšania funkčnosti fotovoltaických elektrární po opätovnom zapojení do prevádzky.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 10
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 2 499 000.00 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o.
National registration number: 44415621
Postal address: Zavarská 11/C
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 91701
Country: Slovakia
E-mail: speedex.slovakia@gmail.com
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku, ktorého predmetom je zmena Zmluvy v rozsahu, kedy dôjde k zmene Prílohy č. 2 Zmluvy - Harmonogramu stavebných prác. Zmenou harmonogramu stavebných prác nedôjde k prekročeniu maximálnej dĺžky realizácie Zmluvy a ani k zmene dohodnutého termínu realizácie Zmluvy. Zmena harmonogramu stavebných prác spočíva v reorganizácii pracovných postupov v zmysle bodu 2.3. tohto Článku Uzatvorením Dodatku nedochádza k navýšeniu ceny dodávky.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. Z dôvodu súbehu rekonštrukčných prác na pavilónoch Prírodovedeckej fakulty a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v rámci realizácie projektu ACCORD je potrebné koordinovať súbeh prác za účelom koordinácie nadväzujúcich stavebných prác, prevencie kolízií a zabezpečenia podmienok pre úspešnú realizáciu jednotlivých rekonštrukcií tak, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 2 499 000.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 2 499 000.00 EUR