Supplies - 351364-2020

27/07/2020    S143

Poland-Choroszcz: Furniture

2020/S 143-351364

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
Postal address: pl. im. dr. Zygmunta Brodowicza 1
Town: Choroszcz
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 16-070
Country: Poland
Contact person: Sekcja Zamówień Publicznych
E-mail: joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl
Telephone: +48 857191091
Fax: +48 857191091

Internet address(es):

Main address: http://www.sppchoroszcz.med.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.sppchoroszcz.med.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia oddziałów szpitalnych

Reference number: SZP 3820 - 24/20
II.1.2)Main CPV code
39100000 Furniture
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia oddziałów szpitalnych z podziałem na 9 pakiety:

— pakiet nr 1 – pierwsze wyposażenie oddziałów,

— pakiet nr 2 – wyposażenie kuchni (COTUAK),

— pakiet nr 3 – łóżka i szafki (COTUAK i OTO),

— pakiet nr 4 – łóżka rehabilitacyjne (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej),

— pakiet nr 5 – sprzęt medyczny,

— pakiet nr 6 – wyposażenie medyczne,

— pakiet nr 7 – sprzęt rehabilitacyjny,

— pakiet nr 8 – wyposażenie oddziałów leczenia uzależnień od alkoholu,

— pakiet nr 9 – zestaw komputerowy z oprogramowaniem do diagnostyki psychologicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (z wniesieniem i rozładunkiem), a także (jeżeli dotyczy) dokonanie montażu, rozmieszczenie, instalacji, podłączenie we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego, konfigurację i uruchomienie w miejscu użytkowania przedmiotu dostawy, oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 9
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – pierwsze wyposażenie oddziałów

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39100000 Furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Oddziały szpitalne SPP ZOZ w Choroszczy, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 1 – pierwsze wyposażenie oddziałów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.1 dp SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0045/18 pn.: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, umowa nr UDA-RPPD.

II.2.14)Additional information

Dotyczy pakietu nr 1 – Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawić wizualizację zabudowy meblowej strategicznych pomieszczeń oddziałów tj.:

1) punktu przyjęć Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V;

2) gabinetu zabiegowego na odcinku zamkniętym Oddziału Ogólnopsychiatrycznego VI;

3) sali terapii zajęciowej Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V;

4) kuchenki od …

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – wyposażenie kuchni (COTUAK)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39100000 Furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Oddziały szpitalne SPP ZOZ w Choroszczy, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 2 – wyposażenie kuchni (COTUAK)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – łóżka i szafki (COTUAK I OTO)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Oddziały szpitalne SPP ZOZ w Choroszczy, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 3 – łóżka i szafki (COTUAK I OTO)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.3 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 80
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Akiet nr 4 – łóżka rehabilitacyjne (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Oddziały szpitalne SPP ZOZ w Choroszczy, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 4 – łóżka rehabilitacyjne (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.4 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 80
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 – sprzęt medyczny

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Oddziały szpitalne SPP ZOZ w Choroszczy, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 5 – sprzęt medyczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.5 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6 – wyposażenie medyczne

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Oddziały szpitalne SPP ZOZ w Choroszczy, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 6 – wyposażenie medyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.6 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7 – sprzęt rehabilitacyjny

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Oddziały szpitalne SPP ZOZ w Choroszczy, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 7 – sprzęt rehabilitacyjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8 – wyposażenie oddziałów leczenia uzależnień od alkoholu

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Oddziały szpitalne SPP ZOZ w Choroszczy, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 8 – wyposażenie oddziałów leczenia uzależnień od alkoholu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.8 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 9 – zestaw komputerowy z oprogramowaniem do diagnostyki psychologicznej

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Oddziały szpitalne SPP ZOZ w Choroszczy, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 9 – zestaw komputerowy z oprogramowaniem do diagnostyki psychologicznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.9 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0045/18 pn.: Poprawajakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w Samodzielnym PublicznymPsychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Umowa nr UDA-RPPD.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę mebli na wymiar, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (brutto) każda.(dotyczy pakietu nr 1),

— co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę łóżek i szafek o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN (brutto) każda.(dotyczy pakietu nr 2),

— co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu medycznego, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (brutto) każda.(dotyczy pakietu nr 5).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 6 – projekcie umowy stanowiący integralną część SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/08/2020
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert (siedziba Zamawiającego – budynek administracji pokój nr 109 – Sekcja zamówień publicznych).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert – zawiera rozdział XIV.

Wymagane dokumenty (składane przez Wykonawcę wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) zostały określone w rozdziale VI SIWZ.

Wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków – pozostałe informacje zostały określone w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy (art. 179–198 ustawy Pzp).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/07/2020