Services - 35140-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wrocław: Building-cleaning services

2022/S 015-035140

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
National registration number: PL514
Postal address: pl. Nowy Targ 1-8
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-141
Country: Poland
Contact person: Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław
E-mail: wzp.dz@um.wroc.pl
Telephone: +48 717779230
Fax: +48 717779229
Internet address(es):
Main address: https://www.wroclaw.pl/
Address of the buyer profile: https://um-wroc.logintrade.net/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa sprzątania pomieszczeń, posesji, terenów zieleni i parkingów oraz obsługa spotkań i narad wraz z bieżącym serwisem porządkowym w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

Reference number: ZP/PN/57/2021/WOU
II.1.2)Main CPV code
90911200 Building-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z przyległymi do nich terenami. Do wykonywania usług Wykonawca użyje własnego sprzętu, wysokiej jakości środków czystości i środków konserwujących oraz będzie dostarczał na bieżąco środki czystości określone w załącznikach poszczególnych umów przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał czynności sprzątania, czyszczenia i mycia okładzin ściennych i podłogowych, powierzchni szklanych i kamiennych w tym sprzętu i wyposażenia biurowego objętych gwarancją producenta zgodnie z instrukcjami konserwacji w sposób, który nie powoduje utraty gwarancji. Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem prac w godzinach i po godzinach pracy Urzędu zgodnie z zakresem czynności dla poszczególnych Zadań oraz w dni ustawowo wolne od pracy o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed planowaną usługą.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 765 172.70 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90914000 Car park cleaning services
90919200 Office cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń, w tym obsługa szatni podczas spotkań, sesji Rady Miejskiej Wrocławia oraz bieżący serwis porządkowy w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia: w kompleksie budynków Sukiennice, tj. Sukiennice 8, 9, 10-13, Rynek Ratusz 7-9 oraz Rynek 13

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin naprawienia szkody / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90919200 Office cleaning services
90914000 Car park cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń, posesji i parkingu i zielonego dachu budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz budynku Archiwum przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu, w tym obsługa spotkań i narad, konserwacja terenów zieleni oraz bieżący serwis porządkowy

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin naprawienia szkody / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 213-562028
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DGP Clean Partner Sp. z o.o
National registration number: 691-24-97-105
Postal address: Zygmunta Słomińskiego 15/52
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-195
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Seban Sp. z o.o.
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DGP PROVIDER Sp. z o.o.
Town: Legnica
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 7 MG Sp. z o.o.
Town: Legnica
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Partner Medica Sp. z o.o.
Town: Legnica
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 444 974.66 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Robot1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Spółka jawna
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 680 589.74 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022