Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 351661-2022

Submission deadline has been amended by:  463266-2022
01/07/2022    S125

Magyarország-Székesfehérvár: Építési munkák

2022/S 125-351661

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15726999207
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Katalin
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537295
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000575832022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000575832022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Középiskolai Campus II. ütem kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000575832022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló területeken található Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ épületegyüttesének felújítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45261300 Bádogozás és ereszcsatorna-készítés
45310000 Villamos szerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45410000 Vakolás
45442100 Festés
45312310 Villámvédelmi munkák
45321000 Hőszigetelési munka
45421130 Ajtó és ablak beszerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3., hrsz 4390/1.

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5., hrsz 4390/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 8500 m2 összes hasznos alapterületű épületegyüttes külső tető- és terasz felújítása, homlokzati nyílászárók cseréje, falak utólagos talajnedvesség elleni védelme, homlokzatszigetelés.

A gimnáziumi épületrész teljes belső felújítása, fűtésrendszer felújítása, víz- és szennyvízhálózat cseréje, villamos hálózat felújítása. Parkosítás, sportpálya felújítása.

Főbb mennyiségek:

Építészet:

Földkiemelés, visszatöltés 451 m3,

Talajjavító réteg 153 m3,

Beton felületek javítása 220 m2,

Homlokzati vakolat 2880 m2,

Ablakpárkányok bontása és alumínium párkány készítése 847 m,

Nyílászárók bontása 1869 m2,

Homlokzati műanyag nyílászárók beépítése 908 db,

Homlokzati fém nyílászárók 48 db,

Homlokzati hőszigetelés 3392 m2,

Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 264 ker.m2,

Térburkolat készítése 752 m2,

Vakolás kb 1000 m2,

Bádogozás kb 1400 m,

Korlát elhelyezés kb 150 m,

Felülvilágító ablak 56 db,

Homlokzati falszigetelés kb 1000 m2,

Lapostető szigetelések kb 5000 m2,

Teraszburkolat kb 1600 m2,

Gipszkarton válaszfal kb 350 m2,

Álmennyezet készítése kb 2500 m2,

Falburkolat kb 1500m2,

Padlóburkolat kb 1600 m2,

Linóleum kb 2100 m2,

Beltéri nyílászárók bontás és beépítés kb 750 m2,

Belső festések kb 14000 m2,

Belső szekrények beépítése kb 120 db, stb.

Gépészet:

Fűtés-hűtéstechnika: lapradiátor kb 220 db,

Vízellátás: csaptelepek kb 60 db,

Szellőzés: büfé, konditerem, aula, I-II. emelet, tornatermi vizesblokk, tornaterem,

Gázhálózat bontása

Elektromos:

Erősáram: lámpatestek kb 1000 db,

Hangosítás: hangfal 46 db,

Kamera: kültéri kamera 17 db

Strukturált: optikai kábel kb 900 m, UTP kábel kb 16800 m,

Tűzjelző: érzékelők kb 280 db,

Vagyonvédelem: behatolás jelző rendszer kiépítése.

Villámvédelem 1 klt,

Ebből opciós feladatok az SzKKK épületrészre vonatkozó tetőszerkezet felújítási munkái az alábbi főbb mennyiségekkel:

Vakolás kb 270 m2,

Bádogozás kb 400 m,

Korlát elhelyezés kb 70 m,

Homlokzati falszigetelés kb 270 m2,

Lapostető szigetelések kb 1000 m2,

Teraszburkolat kb 940 m2,

A közbeszerzési mennyiségnél ismertetett opciós tételek akkor fogják képezni a kivitelezés tárgyát, amennyiben a nyertes ár fedezete biztosított a szerződéskötés idejére.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy

védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Részletek a műszaki dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M1/1 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-É szakember M1/1 pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M1/2 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉG szakember M1/2 pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M1/3 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉV szakember M1/3 pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A közbeszerzési mennyiségnél ismertetett alábbi tételek akkor fogják képezni a kivitelezés tárgyát, amennyiben a nyertes ár fedezete biztosított a szerződéskötés idejére:

Az opciós tételek:

SzKKK épületrészre vonatkozó tetőszerkezet felújítási munkái az alábbi főbb mennyiségekkel:

Vakolás kb 270 m2,

Bádogozás kb 400 m,

Korlát elhelyezés kb 70 m,

Homlokzati falszigetelés kb 270 m2,

Lapostető szigetelések kb 1000 m2,

Teraszburkolat kb 940 m2,

Az opció lehívására a szerződéskötés aláírásával kerül sor, az opció teljesítésének határideje a szerződés teljesítésének határidejével megegyezik.

Az opciós tételek arra való tekintettel kerültek meghatározásra a felhívás, egyéb dokumentumok (szerződéstervezet, költségvetés) szerint, hogy jelenleg Ajánlatkérő számára egy meghatározott összegű támogatási forrás áll rendelkezésre a szerződés megvalósítására. Amennyiben kedvező árak érkeznek, Ajánlatkérő a fedezeten belül képes lesz az egyebekben nem meghatározó mértékű opciós tételek megvalósítására is a támogatási forrásból. Az opciós tételek értéke a tervezői költségbecslés alapján nem éri el a 30 %-ot. Ezekre való tekintettel az opciós tételek nem sértik a Kbt. 2. § (1)-(3) és 50. § (4) bekezdéseinek rendelkezéseit.

További információ a dokumentációban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás; az ár szempont esetében fordított arányosítás) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja.

Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.

Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, a munkaterület átadás-átvételére a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor, erre tekintettel a II.2.7. pontban feltüntetett időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó.

A kivitelezés építési hatósági engedélyhez, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött.

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy rész-ajánlattétel nem lehetséges, melynek indoka:

A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért. Tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezés oktatási intézményt érint, a napi munkafolyamatok hatékony és rugalmas operatív irányítása kiemelt ajánlatkérői érdek. Az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek a kizáró

okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3)-(4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§ és 18.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során: - a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdéseiben foglaltakra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés].

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben: ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző, magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban. A szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény kizárólag az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát

kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó (épület, építmény felújítása, építése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ban foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.: Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (épület, építmény felújítása, építése) származó, összesen minimum nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 1 500 000 000,- Ft, egymilliárd-ötszázmillió forint árbevétellel.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdése is.

A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1 és M/2 számú műszaki-szakmai alkalmassági

követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:

M1: a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a

teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben műszaki vezetői jogosultsága; - a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; - végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt műszaki vezetői jogosultsággal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1 tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben csak a saját kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű végzettséget, azzal, hogy az egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1) bek.-re.

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét, akkor ezen dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség és az ajánlat érvénytelen (tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében és a (9) bekezdés a) pontjában rögzített

rendelkezéseiben foglaltakra)! Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.

M2.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 11 (tizenegy) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább: a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, - a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot, a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét, a teljesítés mennyiségét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. b), 21/A. §, 22. § (5) bek.] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdésben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók. A felhívásban a referenciakövetelményeknek való megfelelés több referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

- M1/1.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:

legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 1. rész 2. pontja szerinti Építési szakterületre vonatkozó "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

- M1/2.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:

legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 3. pontja szerinti Építménygépészeti szakterületre vonatkozó "MV-ÉG" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

M1/3.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:

legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 5. pontja szerinti Építményvillamossági szakterületre vonatkozó "MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.

M/2.: nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát, mely magában foglal legalább: legalább 4000 m2 hasznos (nettó) alapterületű épület vagy épületek teljeskörű (külső és belső) felújítási munkák elvégzésére vonatkozó referenciát;

A felhívásban a referenciakövetelményeknek való megfelelés több referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján kétszázötvenmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. Az előlegszámla a végszámlából kerül elszámolásra a vállalkozási szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az előleget Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg.

Ajánlatkérő 1 (egy) db előlegszámla, 7 (hét) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A műszaki előrehaladáshoz és a szerződés dokumentáltan megvalósult teljesítéséhez igazodóan, a 322/2015. Kormányrendelet 32. § rendelkezései szerint nyújthatóak be a részszámlák (5 db) és a végszámla (legfeljebb a Vállalkozási díj 20%-ról). A részszámla (végszámla) összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.

Számlák kiegyenlítése : AK a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben AT a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322 /2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § -ában foglaltak rendezik. AK a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja Tisztelt ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. AK felhívja a Tisztelt AT figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. Ezen felül irányadó jogszabályok: - Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletesszabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. - A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. Tárgyi eljárás keretében beszerezni kívánt kivitelezési tevékenység építési hatósági engedélyhez, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint Vállalkozó kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/08/2022
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/08/2022
Helyi idő: 11:00
Hely:

Ajánlatok kizárólag az EKR rendszeren keresztül nyújthatók be.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és az EKR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók, a bontást az EKR

határidő lejártát követően , kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani.

2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) és (6a) bekezdései].

3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak [EKRr. 11. § (9) bekezdése].

4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más

dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír.

6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetet.

7. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra.

8. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint szigorúbb előírásokat (M1. M2.P1.) tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában. Egyéb előírások a dokumentációban találhatóak.

9. Kbt. 71. § (9a) bekezdése szerinti tájékoztatásul: tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint

meghatározta a szakemberek többlettapasztalatának legkedvezőbb szintjét (36 hónap értékekkel), amennyiben egy ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

10. Ajánlatkérő 2022. július 11. napján 13:30 órakor (amennyiben korrigendum kerül feladásra és az módosítja a bejárás időpontját, az lesz az irányadó) helyszíni bejárással egybekötött tervismertetést, konzultációt biztosít, találkozási hely: Székesfehérvár, Fürdő sor 5. A helyszíni bejáráson kifejezetten a helyszíni bejárással kapcsolatos kérdéseiket a Tisztelt Gazdasági szereplők legkésőbb 2022. július 12. napja 15:00 óráig szíveskedjenek megküldeni az EKR rendszeren keresztül - legalább szerkeszthető word formátumban - tekintettel arra, hogy a konzultációval kapcsolatos kérdésekre adott hivatalos Ajánlatkérői válasz, jegyzőkönyv az EKR útján kerülhet megküldésre 2022. július 14. napján!

11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin 00330

12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bek. foglaltak).

13. Ajánlattevőnek, alvállalkozó(k)nak és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)nek csatolnia kell az

Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bek. tekintetében).

14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

15. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

16. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

17. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték melyek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5-5%-a; késedelmi kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 0,4%-a/nap; meghiúsulási kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 20%-a.

18. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza az alábbiak szerint: "Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a szerződés megkötésének időpontjára a Kivitelezésre vonatkozóan építési felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő építési felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. Az építési felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 30 millió Ft/káresemény és minimum 100 millió Ft/kárév. Az építési felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. Az építési felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződés megkötésekor be kell mutatni, majd a megkötést követő 10 (tíz) munkanapon belül a Vállalkozó köteles az építési felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő építési felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja."

19. A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontja (2 hónap) napban meghatározva: 60 nap.

20. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a munkálatok elvégzése működő oktatási intézményben történik.

21. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. §-ára tekintettel a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására a 700 millió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység - ideértve a kapcsolódó tevékenységet is - esetén.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/06/2022