Services - 35206-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Engineering services

2022/S 015-035206

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_94215096
Postal address: Váci út 45.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1134
Country: Hungary
Contact person: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telephone: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internet address(es):
Main address: http://www.nif.hu
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Békéscsaba (kiz)-Lőkösháza (oh) mérnöki feladatok

Reference number: EKR000008352021
II.1.2)Main CPV code
71300000 Engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ajánlatkérő lebonyolításában kerül megvalósításra a „Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza (oh) vasúti vonalszakasz korszerűsítésének kivitelezése”, illetve a „Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza (oh) vasúti vonalszakasz ETCS 2 kivitelezési munkái” vasúti építési beruházás. A beruházás során Ajánlattevő feladata a lebonyolítást támogató független mérnöki, lebonyolító mérnöki, műszaki ellenőri, műszaki szakértői szolgáltatások elvégzése.

A jelen szerződés keretében teljesítendő feladat - többek között - az alábbi résztevékenységeket foglalja magába:

1. műszaki ellenőrzés,

2. vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata és javaslattétel jóváhagyásra,

3. vállalkozói követelések véleményezése,

4. fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása,

5. rendszeres jelentések készítése Ajánlatkérő számára,

6. a projekt során felmerülő - esetlegesen egyedi - műszaki megoldások műszaki-megvalósíthatósági szempontú véleményezése.

Nyertes Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződés jótállási időszaka során teljesítendő feladatai - többek között - az alábbiakra terjednek ki:

1. a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése,

2. jótállást indító értekezlet összehívása,

3. a vállalkozó jótállási kötelezettségeinek megsértése esetén javaslattétel a rendezésre vagy a jótállási biztosíték érvényesítésére,

4. az utófelülvizsgálati eljárások összehívása és lefolytatása,

5. jótállási időszak lejártával a lezáró jegyzőkönyvek elkészítése és a jótállási igazolás tervezetének elkészítése.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletei tartalmazzák.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 921 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
71247000 Supervision of building work
71248000 Supervision of project and documentation
71250000 Architectural, engineering and surveying services
71311000 Civil engineering consultancy services
71311230 Railway engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
NUTS code: HU332 Békés
Main site or place of performance:

Budapest, Békés megye.

Nyertes ajánlattevő a feladatait ajánlatkérő székhelyén (Budapesten) és a Projekt kivitelezésének helyszínein köteles ellátni.

II.2.4)Description of the procurement:

Ajánlatkérő lebonyolításában kerül megvalósításra a „Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza (oh) vasúti vonalszakasz korszerűsítésének kivitelezése”, illetve a „Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza (oh) vasúti vonalszakasz ETCS 2 kivitelezési munkái” vasúti építési beruházás. A beruházás során Ajánlattevő feladata a lebonyolítást támogató független mérnöki, lebonyolító mérnöki, műszaki ellenőri, műszaki szakértői szolgáltatások elvégzése.

A Projektek főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes AT a feladatait köteles ellátni (tájékoztató adat):

A 120. számú vasútvonal Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza oh. közötti országos közforgalmú vasúti vonalszakasz (868+83 - 1171+39 hmsz között) korszerűsítése közel 30 km hosszon, meglévő vasúti pálya átépítése, második vágány építése, biztosítóberendezési és távközlési munkák kivitelezése, ETCS L2 kivitelezési és kapcsolódó munkák megvalósítása. A tengelyterhelés 210 kN-ról 225 kN-ra és a sebesség 100 km/h-ról (helyenként kevesebb, mint 100km/h) 160 km/h-re való emelése.

160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas normál nyomtávú vasúti pálya kiépítése al- és felépítménnyel együtt ~ 30 km hosszon (összesen ~ 60 vágány km (2 átmenő fővágány és nyíltvonal), állomási vágányokkal együtt ~ 75 vkm).

ETCS L2 szintű vonatbefolyásoló rendszer telepítése a Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza oh. közötti közel 30 km egybefüggő vonalszakaszon, ETCS L1 szintű határátmenettel.

A projektszakaszon korszerűsítendő állomások:

- Szabadkígyós állomás (12 db új csoportkitérő beépítése)

- Kétegyháza állomás (24 db új csoportkitérő beépítése)

- Lőkösháza állomás (38 db új csoportkitérő beépítése)

A vasútállomások teljes vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, 2 db aluljáró, liftek, perontetők építése, akadálymentesítés, térvilágítás kiépítése, utasforgalmi berendezések korszerűsítése.

A teljes villamos vontatási felsővezetékhálózat és energiaellátás korszerűsítése.

1 db külön szintű közúti és vasúti keresztezést biztosító műtárgy építése. Meglévő műtárgyak teljeskörű felújítása.

Állomási és nyíltvonali víztelenítés korszerűsítése.

Közműkeresztezések, magasépítmények korszerűsítése.

Zajvédő fal építése ~ 5,5 km hosszon, állomási P+R és B+R rendszer kialakítása

Ideiglenes biztosítóberendezés kiépítése, üzemelés alatt álló, nagy-állomási, pályaépítési fázisokat követő jelfogó-függéses biztosítóberendezés átalakítása.

Kábelalépítmény vágányt és/vagy utat keresztező szakaszának kiépítése.

A végleges kábel alépítmények kiépítése.

A HETA berendezések kiviteli terveinek elkészítése és az üzemeltetői jóváhagyás beszerzése, kialakítása.

Járműdiagnosztikai és sugárzásmérő berendezések telepítése, rendszerterveinek és kiviteli (telepítési) terveinek elkészítése és az üzemeltetői jóváhagyás beszerzése.

Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomásokon új, tolatóvágányutas elektronikus állomási biztosítóberendezések létesítése, villamos állítású váltók (74 db) bekötésével.

A vonalszakaszon (~ 60 vkm) 75 Hz-es ütemezett jelfeladás kiépítése.

Önműködő emelt sebességű térközbiztosító berendezések és közút-vasút szintbeni keresztezéseket biztosító berendezések létesítése ETCS 2 feltételeinek kielégítésével.

5 db sorompóberendezés létesítése.

Felvételi épületek teljes körű rekonstrukciója, új távközlési kábelbódé építése.

KÖFI központ kialakítása.

Távvezérlés telepítése Lőkösháza állomáson.

A távközlési berendezések létesítéséhez szükséges valamennyi feladat elvégzése.

A kitekintő irányban tengelyszámlálós ellenmenet-és vonatutolérést kizáró vonali biztosítóberendezés telepítése.

A pályaépítési munkák határain túli kábelalépítmények építése, szükség szerint tervezése.

A biztosítóberendezéseket az interoperabilitási követelményeknek megfelelően ki kell egészíteni az ETCS 2-es szintjének vezérlésére alkalmas illesztő felülettel, illesztő felület kiépítése a FOR rendszer részére, illetve bekötése a meglévő rendszerbe.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 1. A felhívás III.1.3) M2)A pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 24 hó) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: 2. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 24 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 24 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4. A felhívás III.1.3) M2)D pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 24 hó) / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

tervezetten CEF és/vagy egyéb uniós támogatás

II.2.14)Additional information

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1-4. részszempont: egyenes arányosítás.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 100-264268
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Mérnök Szerződéses Megállapodás

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_54012613
Postal address: Csalogány Utca 12/B. 3. em. 3.
Town: Budapest
NUTS code: HU120 Pest
Postal code: 1015
Country: Hungary
E-mail: szunyogh.ferenc@fer-man.hu
Telephone: +36 309219605
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: UTIBER Közúti Beruházó Kft
National registration number: EKRSZ_82347844
Postal address: Csóka Utca 7-13
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1115
Country: Hungary
E-mail: emi@utiber.hu
Telephone: +36 12030559
Fax: +36 12037607
Internet address: http://www.utiber.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 514 343 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 1 921 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Projektvezető és projektvezető-helyettesi feladatok ellátása, pályaépítési műszaki ellenőri feladatok ellátása, épületgépész és lift műszaki ellenőri feladatok ellátása, távközlési műszaki ellenőri feladatok ellátása; biztosítóberendezések, ETCS és járműdiagnosztikai berendezésekkel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása, vasúti erősáramú műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos (felsővezeték, FET, HETA) műszaki ellenőri feladatok ellátása, szénhidrogén műszaki ellenőri feladatok ellátása; változtatáskezelés, kontroll geodéziai, kontroll labor feladatok ellátása, munkavédelmi szakértői feladatok ellátása, angol nyelvű jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, projekt asszisztencia; Műszaki ellenőri és lebonyolító mérnöki feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon nyíltvonali és/vagy állomási vágány építést, és/vagy átépítést és/vagy felújítást alépítménnyel és felépítménnyel együtt megvalósító munkák tekintetében, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M1) A) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került; Műszaki ellenőri és lebonyolító mérnöki feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon kitérő cseréjét és /vagy beépítését tartalmazó állomás átépítését és/vagy építését és/vagy felújítását megvalósító munkák tekintetében, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M1) B) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került; Műszaki ellenőri és lebonyolító mérnöki feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon üzemelés alatt álló állomási, jelfogófüggéses biztosítóberendezés átalakítását és/vagy új létesítését megvalósító munkák tekintetében, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M1) C) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került; Műszaki ellenőri és lebonyolító mérnöki feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon 75 Hz-es jelfeladás létesítését, és/vagy átalakítását megvalósító munkák tekintetében, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M1) D) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került;

Projektvezetői feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon legalább 36 hónap OVP-n vasútépítés és/vagy átépítés és/vagy átalakítás és/vagy felújítás műszaki ellenőrzése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezetőhelyettesi szakmai tapasztalatot igénylő munkák megvalósításához kapcsolódóan, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M2) A)b) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került; Biztosítóberendezési műszaki ellenőri feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon legalább 36 hónap országos közforgalmú vasúti biztosítóberendezések és/vagy vasúti távközlési berendezések és/vagy ETCS L2-es szint építése és /vagy szerelése és/vagy telepítése és/vagy létesítése és/ vagy átalakítása és/vagy átépítése során végzett műszaki ellenőri szakmai tapasztalatot igénylő munkák megvalósításához kapcsolódóan, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M2) C)b) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került;

Villamos felsővezetéki műszaki ellenőri feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon legalább 36 hónap vasútvillamossági építmények építése és/vagy átépítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása során végzett műszaki ellenőrzés terén szerzett tapasztalatot és legalább 1 db, az országos vasúti pályahálózat („OVP”) részét képező vasútvonalon végzett, 1x25kV névleges feszültségű, 50Hz frekvenciájú villamos felsővezeték építésére és/vagy átépítésére vonatkozó beruházásban való részvételt is magában foglaló szakmai tapasztalatot igénylő munkák megvalósításához kapcsolódóan, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M2) D)b) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került; lebonyolító mérnöki feladatok ellátása a fent felsorolt területeken.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda utca 17/2.; adószám: 13625438-2-02)

2. FŐBER Zrt. (1138 Budapest, Faludi utca 3.; adószám: 12037984-2-41)

3. BÉKÉS VASÚTI MÉRNÖK KONZORCIUM: UTIBER Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.; adószám: 10554885-2-43); FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Kft. (1015 Budapest, Csalogány utca 12/B. 3. em. 3.; adószám: 27938977-2-41)

4. MHV-COSINUS Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/A.; adószám: 13004152-2-41)

5. TRANSINVEST-BUDAPEST KFT. (1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.; adószám: 10322837-2-42)

6. VASÚT-HÍD-ÚT Kft. (9700 Szombathely, Várkonyi István utca 14.; adószám: 14580574-2-18)

Folyamatban lévő Projektekbe való bekapcsolódás esetén a korrigált megbízási díj: 1 906 459 449,- Forint + ÁFA.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022