Services - 35223-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-Dordrecht: Information technology services

2022/S 015-035223

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
National registration number: 32681913
Postal address: Noordendijk 248 250
Town: DORDRECHT
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3311RR
Country: Netherlands
Contact person: S.J.P. Kramp
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telephone: +31 787708000
Internet address(es):
Main address: http://www.drechtsteden.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Digitale werkruimte

Reference number: 210072SCD
II.1.2)Main CPV code
72222300 Information technology services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van de Aanbesteding is het contracteren van één Opdrachtnemer waarmee een Overeenkomst wordt gesloten voor het leveren van Digitale werkruimte (DWR) diensten conform scope, eisen en randvoorwaarden zoals beschreven in het aanbestedingsdocument inclusief bijlagen zodat Opdrachtgever haar Doelstellingen realiseert.

LET OP: Deze publicatie ziet toe op de selectiefase. De planning van de gunningfase, bepaling van de gunningcriteria en weging wordt pas definitief bepaald in de documenten die t.b.v. de gunningsfase aan maximaal vijf geselecteerde Gegadigden wordt verstuurd. De in deze publicatie opgenomen informatie die toeziet op de gunningsfase is derhalve niet definitief en er zijn geen rechten aan te ontlenen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72513000 Office automation services
72514000 Computer facilities management services
72416000 Application service providers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Dordrecht

II.2.4)Description of the procurement:

De omvang van de Overeenkomst en de daarbij horende leveringen en bijbehorende diensten voor de totale maximale looptijd, wordt geschat op € 13.700.000,-. Dit is boven de drempelwaarde van een Europese aanbesteding. De aangegeven raming vormt slechts een indicatie voor toekomstige uitgaven. Gegadigde kan hier geen rechten aan ontlenen.

Bij de Inschrijving en Gunning maakt Aanbestedende Dienst gebruik van een prijsplafond. Dit maximum bedrag en de voorwaarden wordt bij de uitnodiging voor Inschrijving aan de betrokken Gegadigden bekend gemaakt.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 100
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 100
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging overeenkomst

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 104-274268
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Digitale werkruimte

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KPN B.V.
National registration number: 27124701
Postal address: Wilhelminakade 123
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3072AP
Country: Netherlands
E-mail: tenderdesk@kpn.com
Telephone: +31 703434343
Internet address: http://www.kpn.com
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1.00 EUR
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: Wilhelminaplein 100 - 125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022