Services - 35230-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Stockholm: Information technology services

2022/S 015-035230

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inspektionen för Vård och Omsorg
National registration number: 202100-6537
Town: Stockholm
NUTS code: SE11 Stockholm
Country: Sweden
Contact person: Eva Olander
E-mail: eva.olander@ivo.se
Internet address(es):
Main address: https://www.ivo.se/
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ramavtal avseende mellanhand för förmedling av IT- konsulttjänster

Reference number: 2.3.2-38788/2021
II.1.2)Main CPV code
72222300 Information technology services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Under hösten 2020 startade IVO ett digitaliseringsarbete. Som ett resultat av det kommer myndighetens fortsatta utvecklings- och förvaltningsarbete att genomföras via agila team som arbetar enligt Scrum.

IVO har kontinuerligt behov av IT-konsulter med varierande kompetens. Ofta uppstår behovet med kort framförhållning. Verksamheten utvecklas ständigt och i ett högt tempo och det finns ett tryck på en föränderlig och flexibel IT-miljö. Detta gör det svårt att förutse ett framtida behov av IT-konsulter, vilken typ av kompetens som kommer att behövas och i vilken omfattning.

IVO har för avsikt att genom denna upphandling teckna ramavtal med en (1) mellanhand för förmedling av IT-konsult.Ramavtalstiden kommer att vara ett (1) år med möjlighet till förlängning.

IVO har ensidig rätt att förlänga ramavtalet en eller flera gånger. Den sammanlagda ramavtalstiden ska dock inte överstiga 48 månader

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 154 000 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72250000 System and support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE11 Stockholm
II.2.4)Description of the procurement:

Bakgrund

IVO tillämpar ett agilt arbetssätt i syfte att nå kvalitetsförbättringar i utvecklingen av IT-stöden på myndigheten.

Slutanvändarnas behov och krav fångas och är vägledande för hur IT-stöden ska utvecklas och förnyas, så att de stödjer kontinuerlig utveckling och effektivisering av arbetsflöden.

Under hösten 2020 startade IVO ett digitaliseringsarbete. Som ett resultat av det kommer myndighetens fortsatta utvecklings- och förvaltningsarbete att genomföras via agila team som arbetar enligt Scrum.

Det finns för närvarande fem (5) agila utvecklingsteam. Varje team ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av ett eller flera av IVO:s system samt utveckling av metoder och verktyg för fortsatt utveckling och datafångst. Arbetet i teamen leds av IVO-medarbetare (både produktägare enligt Scrum och andra mer verksamhetsnära kompetenser) och konsulter.

Teamen är (eller kommer inom kort att vara) resurssatta för att hantera utveckling ”från ax till limpa” (utveckling, förvaltning, 2:nd line support) i så stor omfattning som möjligt. Teamens syfte och omfattning beslutas gemensamt inom teamen och med IVO:s ledning.

IVO har kontinuerligt behov av IT-konsulter med varierande kompetens. Ofta uppstår behovet med kort framförhållning. Verksamheten utvecklas ständigt och i ett högt tempo och det finns ett tryck på en föränderlig och flexibel IT-miljö. Detta gör det svårt att förutse ett framtida behov av IT-konsulter, vilken typ av kompetens som kommer att behövas och i vilken omfattning.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Offererade konsulters kompetens / Weighting: betydande
Cost criterion - Name: Prispåslag / Weighting: betydande
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ramavtalstiden kommer att vara ett (1) år med möjlighet till förlängning.

IVO har ensidig rätt att förlänga ramavtalet en eller flera gånger. Den sammanlagda ramavtalstiden ska dock inte överstiga 48 månader

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538160
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Key Man Aktiebolag
National registration number: 556527-0153
Postal address: Kungsgatan 44 4 tr
Town: STOCKHOLM
NUTS code: SE Sverige
Postal code: 11135
Country: Sweden
E-mail: mats.martensson@keyman.se
Internet address: http://www.keyman.se
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 154 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 154 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Stockhoom
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022