Services - 35239-2022

21/01/2022    S15

Romania-Buzău: Cadastral surveying services

2022/S 015-035239

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Consiliul Judetean Buzau
National registration number: 3662495
Postal address: Strada: Bălcescu Nicolae, nr. 48
Town: Buzau
NUTS code: RO222 Buzău
Postal code: 120260
Country: Romania
Contact person: Carolică Alexandru Dinu
E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro
Telephone: +40 238414112
Fax: +40 238725507
Internet address(es):
Main address: http://www.cjbuzau.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de cadastru, măsuratori topografice pentru întocmirea documentaţilor de carte funciară a drumurilor judetene terenuri şi constructii, din domeniul public al judetului, aflate în administrarea Consilului Judeţean Buzău.

Reference number: CJ –AP– S13
II.1.2)Main CPV code
71354300 Cadastral surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Acord cadru de prestari servicii avand ca obiect: “Servicii de cadastru, măsurători, topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene - terenuri și construcții din domeniul public al Județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău - Acord-Cadru (4 ani) ”, conform specificatiilor prevazute in caietul de sarcini. Pentru gestionarea cât mai eficientă a bunurilor ce constituie domeniul public şi privat al Autorității Administrative Locale - JUDEȚULUI BUZĂU , este necesară efectuarea de măsurători, topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene - terenuri și construcții din domeniul public al Județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău identificarea şi individualizarea imobilelor terenuri și construcții, stabilirea limitelor și suprafețelor reale ale acestora şi înscrierea acestora în cartea funciară. De asemenea, necesitatea și oportunitatea achiziției rezidă și din perspectiva valorificării oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile pentru reabilitarea/ modernizarea infrastucturii și a altor obiective la care sunt necesare lucrări de investiții, una din condițiile de bază în accesarea acestor fonduri fiind înscrierea geometriei imobilelor în cartea funciară.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 886 800.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

Județul Buzău

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de cadastru, măsurători, topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene - terenuri și construcții din domeniul public al Județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău - Acord-Cadru (4 ani)

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnică - Pentru experiența liderului/șefului de echipă se vor acorda maxim 10 puncte . / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 060-150827
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 17066
Title:

Acord cadru de servicii de cadastru, măsurători topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene - terenuri și construcții din public a județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received from SMEs: 9
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ACADASTRU ONLINE CONSULT
National registration number: RO40795550
Postal address: Strada Colentina, Nr. 8, Sector: 2
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021174
Country: Romania
E-mail: bogdan@academiadecadastru.ro
Telephone: +40 764124100
Internet address: http://www.academiadecadastru.ro/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 425 600.00 RON
Total value of the contract/lot: 886 800.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022