Szolgáltatások - 352703-2017

08/09/2017    S172

Magyarország-Budapest: Hirdetési szolgáltatások

2017/S 172-352703

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Márta
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600/1294
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Nemzeti Bank által ,,Fogyasztóbarát termék”-nek minősített lakáscélú jelzáloghitelek társadalmi megismertetése érdekében tervezett kommunikációs kampány bonyolítása.

Hivatkozási szám: KBE/125/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
79341000 Hirdetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés alapján az MNB által „Fogyasztóbarát termék”-nek minősített la-káscélú jelzáloghitelek társadalmi megismertetése érdekében teljes körű, szak-szerű és határidőre történő tájékoztatási feladatok megvalósítása, stratégia és javaslatok összeállítása, továbbá a nem tervezett, a kampány feladatleírásában megjelenített, a kampányhoz közvetlenül nem kapcsolódó részfeladatok (kreatív tervezés és gyártás, médiavásárlás, PR feladatok) ellátása a keretösszeg (nettó 1 500 000 000 HUF) kimerüléséig vagy legkésőbb 31.12.2019-ig.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 500 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79416000 Public relations szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 1239 Budapest Európa u. 1., az egyes feladatok végrehajtására jelenleg még nem ismert helyszínt is megállapíthat Ajánlatkérő.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Részfeladatok:

1. Márka kialakítás: a „Fogyasztóbarát termék” program (a továbbiakban: Program”) elnevezésének, logójának és arculatának megtervezése.

2. A Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás, ezen belül:

— a Program bevezetését célzó kreatív koncepció és stratégia kialakítása,

— print sajtóhirdetések,

— plakátok (city light, óriásplakát, stb.),

— televíziós és rádiós spotok,

— online hirdetések,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

3. Médiavásárlás:

— médiastratégia- és terv,

— médiafelületek vásárlása,

— kampányértékelés,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

4. PR és rendezvényszervezési feladatok:

— PR kampányok tervezése és lebonyolítása,

— PR filmek, fotó- és videó dokumentációk készítése,

— Sajtó- és PR-rendezvények szervezése,

— Kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

Részletes feladatmeghatározás a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Név: Mintafeladat: Arculattervezés (Logó- és arculatkialakítás) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Név: Mintafeladat: Weboldal-tervezés / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Név: Mintafeladat: Kommunikációs kampány tervezés / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: Név: 3.1. Kreatív stratégia elkészítése, megalapozottsága, kidolgozottsága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Név: 3.2. Kreatív tervek elkészítése, megfelelősége, minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Név: 3.3. Média stratégia megalapozottsága, kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Név: 3.4. Konkrét médiaterv kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Név: 3.5. Alternatív médiajavaslatok tartalma, részletezettsége, hatékonysága / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Név: Ellenszolgáltatás a kreatív tervezés és gyártás tekintetében / Súlyszám: 15
Költség kritérium - Név: Név: Ellenszolgáltatás a médiavásárlás tekintetében / Súlyszám: 22
Költség kritérium - Név: Név: Ellenszolgáltatás PR feladatok és rendezvény szervezési szolgáltatások tekintetében / Súlyszám: 7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 064-120366
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: Vállalkozási keretszerződés
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/08/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FRANK Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Klauzál u. 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelemi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

Az V.2.3) pontban az egyik nyertes közös ajánlattevő került feltüntetésre. A másik nyertes közös ajánlattevő adatai: Neve: FRANK Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1072 Buda-pest, Klauzál u.30. Adószáma: 24927356-2-42.

Az ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

Közös ajánlattevő 1: FRANK Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1072 Budapest, Klauzál u.30., Adó-száma: 24927356-2-42.

Közös ajánlattevő 2: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: New Land Media Kft.), közös ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16.fszt.4., adószáma: 24670827-2-43.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kreatív tervezés és gyártás, valamint PR és rendezvényszervezés; alvállalkozói igénybevétel aránya: 47 %.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/09/2017