Services - 35276-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2022/S 015-035276

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul National al Patrimoniului
National registration number: 10444949
Postal address: Strada: Văcărescu Ienăchiţă, nr. 16
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040157
Country: Romania
Contact person: Gabriela Alexandra Asaftei
E-mail: inp@patrimoniu.ro
Telephone: +40 213169082
Fax: +40 213169084
Internet address(es):
Main address: www.patrimoniu.gov.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de proiectare pentru elaborare documentații tehnico-economice și asistență tehnică pentru actualizarea și completarea proiectului de consolidare–restaurare a teraselor Castelului Peleș – Sinaia; PH-II-M-A-16696.01 – Castelul Peleș, Sinaia, Str. Aleea Peleșului nr. 2, județul Prahova.

Reference number: 10444949_2021_PAAPD1279153
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de proiectare pentru elaborare documentații tehnico-economice și asistență tehnică pentru actualizarea proiectului de consolidare–restaurare a terasei cu busturi și terasei sud-est ale castelului Peleș – Sinaia (Terasa nr. 1, Terasa nr.2, Terasa nr.3, Terasa nr.4, Terasa nr.5, Terasa nr.6-parțial) și completarea cu Terasa nr.6-parțial, Terasa nr.7, Terasa nr.8, terasa nr.9, Terasa nr.10, Terasa nr.11 – Zona Alee, Terasa nr.12, Terasa nr.13; cod LMI PH-II-M-A-16696.01 – Castelul Peleș, Sinaia, Str. Aleea Peleșului nr. 2, județul Prahova.

Suprafața totală ce va face obiectul proiectului este de 10.335 mp.

Suprafața de 10.355 mp este compusă din:

•2.580 mp, suprafață aferentă proiectului de restaurare întocmit în perioada anilor 2010-2013, pentru următoarele terase

Terasa nr. 1-cota +903,70

Terasa nr. 2–cota +905 (include și terasa SE cu fântâna lui Adonis)

Terasa nr. 3–cota +908 (include zidul de sprijin și fântânile aferente Terasei cu Busturi precum și galeria de sub aceasta)

Terasa nr. 4–cota +912,5 include și Terasa cu Busturi (partea superioară)

Terasa nr. 5– situată la cota +916

Terasa nr. 6– situată la partea superioară (cota +918) - parțial

Terasa SE cu fântâna lui Adonis – face parte din Terasa nr. 2 și are o suprafață de 195,40 mp

Terasa cu busturi – cu zidul de sprijin și fântânile aferente acestuia + terasa și foișorul cu pergola din lemn de peste fântânile cu busturi – face parte din Terasa nr. 3 și Terasa nr. 4.

•7.775 mp este suprafața aferentă teraselor Castelului Peleș care nu au fost studiate până în prezent, respectiv:

Terasa nr. 6 - parțial

Terasa nr. 7

Terasa nr. 8

Terasa nr. 9

Terasa nr. 10

Terasa nr. 11 (Zona Alee)

Terasa nr. 12

Terasa nr. 13.

Documentația va studia întreg ansamblul de terase, într-un mod unitar, pentru întreaga suprafață de 10.355 mp aferentă întreg ansamblului de terase.

Valoarea estimată, exprimată în lei, fără TVA, a serviciilor ce urmează a fi contractate este de 794.368,55 lei, fără TVA, din care 605.233,18 lei, fără TVA, pentru elaborarea de studii și investigații, DALI, PAC, POE, PTE, DE, documentație as-built, documentație privind urmărirea comportării în timp a lucrării de intervenție și respectiv de 189.135,37 lei, fără TVA pentru asistență tehnică (curs valutar 1 euro = 4,8707 lei, curs valutar mediu pentru luna decembrie 2020, conform statisticilor BNR).

1. Termenul de prestare servicii pentru Etapa I: studii și investigații, DALI va fi de maximum 4 luni de la semnarea contractului.

2. Termenul de prestare servicii pentru Etapa a II-a: PAC și POE va fi de maximum 1 lună de la avizarea DALI în CTE constituit la nivelul INP și/sau MC, după caz;

3. Termenul de prestare servicii pentru Etapa a III-a: PTE, inclusiv DE, caiet de sarcini și documentație tehnico-economică necesară pentru organizarea unei proceduri de achiziție publică a contractului de execuție lucrări, va fi de maximum 2 luni de la obținerea Autorizației de Construire de către Beneficiar;

4. Termenul de prestare servicii pentru Etapa a IV-a: asistența tehnică și proiectul de urmărire a comportării în timp urmează a fi contractate în funcție de alocarea bugetară și de contractarea lucrărilor de execuție, prin încheierea de acte adiționale la contractul de prestări servicii de proiectare.

Termenul estimat pentru elaborarea documentațiilor este de 7 luni, exceptând perioadele de avizare.

Durata estimată a contractului este de 3 ani. Serviciile de asistență tehnică se vor presta ulterior contractării lucrărilor de execuție, în funcție de alocarea bugetară.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a condiționa semnarea contractului de alocare a creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite - Ministerul Culturii, dar nu mai târziu de 3 luni de la finalizarea procedurii de atribuire, respectiv desemnarea câștigătorului. Ofertantul din cadrul acestei proceduri își asumă eventualele prejudicii cauzate în urma anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestora.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71356200 Technical assistance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Sinaia, Str. Aleea Peleșului nr. 2, județul Prahova

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de proiectare pentru elaborare documentații tehnico-economice și asistență tehnică pentru actualizarea proiectului de consolidare–restaurare a terasei cu busturi și terasei sud-est ale castelului Peleș – Sinaia (Terasa nr. 1, Terasa nr.2, Terasa nr.3, Terasa nr.4, Terasa nr.5, Terasa nr.6-parțial) și completarea cu Terasa nr.6-parțial, Terasa nr.7, Terasa nr.8, terasa nr.9, Terasa nr.10, Terasa nr.11 – Zona Alee, Terasa nr.12, Terasa nr.13; cod LMI PH-II-M-A-16696.01 – Castelul Peleș, Sinaia, Str. Aleea Peleșului nr. 2, județul Prahova.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: A fost stabilit un număr de 6 (șase) subfactori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului. Subfactorii sunt: 1.Abordarea propusă pentru implmentarea contractului , 2.Resursele și realizările corespunzătoare fiecărei activități , 3.Gradul de detaliere privind organizarea activităților, 4.Calendarului de implementare a activităților specifice contractului, 5.Utilizarea eficientă a resurselor alocate, 6.Numărul de zile de muncă prevăzut pentru fiecare categorie de expert în fiecare lună pe parcursul perioadei de execuție a contractului. / Weighting: 36
Quality criterion - Name: 1. Coordonare: arhitect cu drept de semnătură, specialist/expert atestat MC, domeniul de atestare 1 restaurare arhitectură, specializarea C – șef proiect complex sau D – șef de proiect de specialitate: 10 puncte 2. Studii și cercetări: Specialist/expert atestat MC, domeniul de atestare 3 – studii, cercetări și inventarierea monumentelor istorice; specializarea A – elaborarea de studii, cercetări și inventarierea monumentelor: 6 puncte 3. Materiale și componente artistice specialist/expert atestat MC, domeniul de atestare 9 (conservare, restaurare decorații piatră, stucatură și/sau ceramică, după caz), specializarea D – șef de proiect de specialitate – componente artistice, în specialitatea restaurare piatră: 6 puncte 4. Expertiza tehnică: expert tehnic atestat MC, domeniul de atestare 4 (consolidare/restaurare, structuri istorice), specializarea A – elaborare expertize monumente istorice: 6 puncte / Weighting: 28
Price - Weighting: 36
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Prevederile contractuale din cadrul modelului de contract, parte din documentația de atribuire, nu pot fi modificate / adaptate pe perioada derulării prezentei proceduri, ulterior datei și orei-limită de depunere a ofertelor.

Ofertantul declarat câștigător se obligă să își însușească contractul, parte din documentația de atribuire, în integralitatea sa, prevederile... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 230-605212
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Institutul National al Patrimoniului
Postal address: Strada Ienăchiță Văcărescu nr.16, sector 4
Town: Bucuresti
Postal code: 040157
Country: Romania
E-mail: secretariat@patrimoniu.ro
Telephone: +4 0213169082
Fax: +4 0213369904
Internet address: www.patrimoniu.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022