There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 353071-2021

13/07/2021    S133

Poland-Wrocław: Police cars

2021/S 133-353071

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Postal address: ul. Powstańców Śląskich 24, 26
Town: Wrocław
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 53-333
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Gołębicka
E-mail: malgorzata.golebicka@mf.gov.pl
Telephone: +48 713652635
Fax: +48 713652782
Internet address(es):
Main address: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja rządowa terenowa
I.5)Main activity
Other activity: finanse publiczne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa 16 oznakowanych samochodów osobowych z systemem OCR dla izb administracji skarbowej

Reference number: 0201-ILZ.260.16.2021
II.1.2)Main CPV code
34114200 Police cars
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce.

2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia obejmujący opis minimalnych parametrów funkcjonalno-technicznych oraz wyposażenia, gwarancji i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Specyfikacja funkcjonalno-techniczna pojazdu dla części od 1 do 4 zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę samochody w danej części zamówienia miały tę samą markę i model.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 115 744.91 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS we Wrocławiu, IAS w Katowicach, IAS w Oplu i IAS w Zielonej Górze

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114200 Police cars
48313100 Optical reading system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Izby Administracji Skarbowej w Opolu i Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej oraz Projekcie umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na system OCR / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 028 936.22 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane przez UE w ramach Programu Hercule III nazwa projektu „Rozwój Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych [ANPRS] poprzez wdrożenie mobilnego systemu OCR – Mobilny OCR [ang. Development of the ANPRS system by implementing the mobile OCR system – Mobile OCR] – umowa o udzielenie dotacji numer referencyjny 101013735.

II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

Zadanie 1: dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności” – w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zadanie 2: dostawa „systemu OCR” zamontowanego w pojazdach określonych w zadaniu nr 1 wraz z dostawą do poszczególnych jednostek – w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Bydgoszczy, IAS w Gdańsku, IAS w Poznaniu i IAS w Szczecinie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114200 Police cars
48313100 Optical reading system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej oraz Projekcie umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na system OCR / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 028 936.23 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane przez UE w ramach Programu Hercule III nazwa projektu „Rozwój Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych [ANPRS] poprzez wdrożenie mobilnego systemu OCR – Mobilny OCR [ang. Development of the ANPRS system by implementing the mobile OCR system – Mobile OCR] – umowa o udzielenie dotacji numer referencyjny 101013735.

II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

Zadanie 1: dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności” – w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zadanie 2: dostawa „systemu OCR” zamontowanego w pojazdach określonych w zadaniu nr 1 wraz z dostawą do poszczególnych jednostek – w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Białymstoku, IAS w Olsztynie, IAS w Łodzi i IAS w Warszawie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114200 Police cars
48313100 Optical reading system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Izby Administracji Skarbowej w Łodzi i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej oraz Projekcie umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na system OCR / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 028 936.23 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane przez UE w ramach Programu Hercule III nazwa projektu „Rozwój Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych [ANPRS] poprzez wdrożenie mobilnego systemu OCR – Mobilny OCR [ang. Development of the ANPRS system by implementing the mobile OCR system – Mobile OCR] – umowa o udzielenie dotacji numer referencyjny 101013735.

II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

Zadanie 1: dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności” – w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zadanie 2: dostawa „systemu OCR” zamontowanego w pojazdach określonych w zadaniu nr 1 wraz z dostawą do poszczególnych jednostek – w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Kielcach, IAS w Krakowie, IAS w Lublinie i IAS w Rzeszowie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114200 Police cars
48313100 Optical reading system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej oraz Projekcie umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na system OCR / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 028 936.23 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane przez UE w ramach Programu Hercule III nazwa projektu „Rozwój Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych [ANPRS] poprzez wdrożenie mobilnego systemu OCR – Mobilny OCR [ang. Development of the ANPRS system by implementing the mobile OCR system – Mobile OCR] – umowa o udzielenie dotacji numer referencyjny 101013735.

II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

Zadanie 1: dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności” – w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zadanie 2: dostawa „systemu OCR” zamontowanego w pojazdach określonych w zadaniu nr 1 wraz z dostawą do poszczególnych jednostek – w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8–10 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

B. Przedmiotowe środki dowodowe

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą Specyfikację funkcjonalno-techniczną pojazdu – odpowiednio dla danej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – załącznik od nr 2 do SWZ;

2) Specyfikacja funkcjonalno-techniczna pojazdu, o której mowa w pkt 1, będzie stanowić przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający zgodność oferowanej dostawy z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w tym w opisie przedmiotu zamówienia;

3) W przypadku nie złożenia lub złożenia niekompletnego przedmiotowego środka dowodowego Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, w terminie przez siebie wskazanym, do jego złożenia lub uzupełnienia.

C. Podmiotowe środki dowodowe – Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1) formularz JEDZ;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK);

3) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

7) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ – w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3–6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 8–10 ustawy Pzp;

8) Wykaz dostaw.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów, w tym dokumentów składanych przez Wykonawców zagranicznych, zostały zawarte w SWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę samochodów z zamontowanym w nich systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów OCR o wartości min. 500 000,00 PLN brutto.

Ww. warunek dotyczy każdej z 4 części zamówienia.

Przez „jedną dostawę” Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy. Nie dopuszcza się sumowania kilku umów, w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.

W przypadku umów będących w trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby do dnia składania ofert wartość faktycznie zrealizowanej części umowy wynosiła nie mniej niż min. 500 000,00 PLN brutto.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka lub wszystkie części zamówienia, wówczas wystarczy – na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku – aby Wykonawca wykazał, że spełnia warunek w zakresie jednej z nich.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/08/2021
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie pod adresem: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zostaną zastosowane przepisy art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którymi Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym Zamawiający informuje, że Wykonawca nie składa wraz z ofertą jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, będzie żądał przedłożenia tego oświadczenia (JEDZ) od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z zapisami rozdziału VI ust. 2 pkt 1 SWZ.

2. Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

— część 1 zamówienia – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

— część 2 zamówienia – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

— część 3 zamówienia – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

— część 4 zamówienia – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Formy oraz zasady wnoszenia wadium Zamawiający określił w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Terminy składania odwołań zgodne z terminami wynikającymi z obowiązującej ustawy w zakresie zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/07/2021