Supplies - 35338-2019

24/01/2019    S17    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Sweden-Lund: Cleaning products

2019/S 017-035338

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Lunds universitet
202100-3211
Box 117
Lund
221 00
Sweden
Contact person: Elna Rosén
E-mail: Elna.Rosen@eken.lu.se
NUTS code: SE224

Internet address(es):

Main address: http://www.upphandling.lu.se

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzqvhavbb&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzqvhavbb&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Hygien- och städprodukter

Reference number: V 2019/96
II.1.2)Main CPV code
39830000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Omfattning

Denna upphandling omfattar Lunds universitets samlade behov av hygien- och städprodukter, mjukpapper och plast såsom produkter för rengöring, tvätt och golvvård samt städredskap (inkl. dammsugare), engångsmaterial för kök, toalett- och torkpapper. Produkterna ska vara effektiva och anpassade för rengöring av bland annat undervisningslokaler, korridorer, laboratorier och kontor. Vidare ska produkterna i möjligaste mån vara skonsamma för människa och natur ur både ergonomisk och miljömässig aspekt. Det uppskattade volymen för tjänsten är 4 500 000 SEK per år. Denna uppskattning baseras på statistik från det föregående året och är utan förpliktelser då volymen kan komma att förändras.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300
19640000
33700000
33711500
33711900
33760000
39222120
39713430
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE224
II.2.4)Description of the procurement:

Omfattning

Denna upphandling omfattar Lunds universitets samlade behov av hygien- och städprodukter, mjukpapper och plast såsom produkter för rengöring, tvätt och golvvård samt städredskap (inkl. dammsugare), engångsmaterial för kök, toalett- och torkpapper. Produkterna ska vara effektiva och anpassade för rengöring av bland annat undervisningslokaler, korridorer, laboratorier och kontor. Vidare ska produkterna i möjligaste mån vara skonsamma för människa och natur ur både ergonomisk och miljömässig aspekt. Det uppskattade volymen för tjänsten är 4 500 000 SEK per år. Denna uppskattning baseras på statistik från det föregående året och är utan förpliktelser då volymen kan komma att förändras.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 16/04/2019
End: 15/04/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2019
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish, English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/08/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2019
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Förvaltningsrätten Malmö
Malmö
Sweden
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/01/2019