Árubeszerzések - 353414-2019

26/07/2019    S143

Lengyelország-Varsó: Tömegközlekedési buszok

2019/S 143-353414

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Postai cím: ul. Włościańska 52
Város: Warszawa
NUTS-kód: PL911 Miasto Warszawa
Postai irányítószám: 01-710
Ország: Lengyelország
Kapcsolattartó személy: Witold Majewski
E-mail: wmaj@mza.waw.pl
Telefon: +48 225687514
Fax: +48 225687517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mza.waw.pl
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dostawa 130 autobusów elektrycznych

Hivatkozási szám: 66/NT/WM/18
II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, elektrycznych, przegubowych.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 351 000 000.00 PLN
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PL911 Miasto Warszawa
A teljesítés fő helyszíne:

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, elektrycznych, przegubowych.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: ekologia / Súlyszám: 8 %
Minőségi kritérium - Név: parametry techniczne / Súlyszám: 5 %
Ár - Súlyszám: 87 %
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

POIS.06.01.00-021/16-00

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 205-468815
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 66/NT/WM/18
Rész száma: 1
Elnevezés:

Dostawa 130 autobusów elektrtcznych

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Solaris BUS & Coach S.A.
Postai cím: ul. Obornicka 46
Város: Owińska
NUTS-kód: PL415 Miasto Poznań
Postai irányítószám: 62-005
Ország: Lengyelország
Telefon: +48 616672661
Internetcím: www.solarisbus.com
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 351 000 000.00 PLN
A szerződés/rész végleges összértéke: 399 590 100.00 PLN
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Krajowa Izba Odwoławcza
Postai cím: ul. Postępu 17a
Város: Warszawa
Postai irányítószám: 02-676
Ország: Lengyelország
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetcím: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Krajowa Izba Odwoławcza
Postai cím: ul. Postępu 17a
Város: Warszawa
Postai irányítószám: 02-676
Ország: Lengyelország
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetcím: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, wnoszone we wskazanych tam terminach.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Krajowa Izba Odwoławcza
Postai cím: ul. Postępu 17a
Város: Warszawa
Postai irányítószám: 02-676
Ország: Lengyelország
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/07/2019