Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 353618-2017

09/09/2017    S173

Görögország-Maruszi: Utazási iroda által biztosított szolgáltatások nyújtása

2017/S 173-353618

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség
Postai cím: Vasilissis Sofias Street 1
Város: Maroussi, Attiki
NUTS-kód: EL Not specified
Postai irányítószám: 151 24
Ország: Görögország
Kapcsolattartó személy: Procurement Officer
E-mail: Procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.enisa.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2884
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hálózati és információbiztonság.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Utazási iroda által biztosított szolgáltatások nyújtása.

Hivatkozási szám: ENISA F-SRAD-17-T39.
II.1.2)Fő CPV-kód
63510000 Utazási irodák szolgáltatásai és hasonló szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

E közbeszerzési eljárás célja szolgáltatási keretszerződést kötni egy tapasztalt utazási irodával, amely képes az ügynökség üzleti útjaihoz utazásszervezési szolgáltatásokat biztosítani.

A minimális nyújtandó szolgáltatások a következők: repülő-/vonat-/busz-/hajójegy lefoglalása, kiállítása és leszállítása; szállás (hotelszobák) lefoglalása; az utazással és szállással kapcsolatos foglalások módosítása vagy lemondása; támogatás biztosítása a vízumok beszerzése során; autóbérléssel kapcsolatos szervezés stb.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63000000 Szállítást támogató és kiegészítő szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások
63516000 Utazási ügyintézési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: EL Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Az ajánlatkérő saját helyiségei (az ENISA helyszíne), amelyek a következő helyszíneken találhatók: Maruszi, Attiki, Görögország, valamint Vassilika Vouton, Iráklio, Görögország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ENISA tapasztalt utazási iroda szolgáltatásaira tart igényt utazási és szállásszervezési előkészületek szükség szerinti elvégzése céljából az ENISA munkatársai és külső szakemberek számára, akik Európa-szerte és azon túli területekre utaznak – az uniós tagállamokra fektetett külön hangsúllyal. Az ENISA irodái Iráklióban és Athénban találhatóak.

Az ENISA a „misszió” kifejezést használja személyi állománya engedélyezett üzleti útjainak leírására. Minden egyes misszió egyedi missziós hivatkozási számmal rendelkezik.

Az utazásszervezést a legkényelmesebb útvonal szem előtt tartásával kell elvégezni (a lehetséges legrövidebb időbeosztás a menetrend tekintetében az indulástól a célállomásig és vissza) az ENISA számára legkedvezőbb áron és a lenti rendelkezések alapján.

Az utazási iroda feladata, hogy tanácsadást biztosítson a munkatársak számára a misszió szempontjából legalkalmasabb utazási opciókkal kapcsolatosan, és adott esetben ismertesse a megfelelő opciókat a személyzet tagjai számára.

Minimális szinten a következő szolgáltatások teljesítésére van szükség:

— repülő-/vonat-/hajómenetrendekkel, útitervekkel, árakkal kapcsolatos információk nyújtása – hivatalos árajánlatokat is tartalmazóan ár-összehasonlítás céljából,

— repülő-/vonat-/hajójegyek foglalása, kiállítása és leszállítása, adott esetben a megfelelő CRS-sel (számítógépes foglalási rendszerrel),

— elektronikus jegyértékesítés,

— szállásfoglalás (szállodai szobák),

— segítségnyújtás vízum beszerzéséhez.

Az utazási irodának képesnek kell lennie a fent felsorolt összes szolgáltatás teljesítésére.

Esetenként az utazási irodát felkérhetik a fentebb fel nem sorolt egyéb utazásszervezési szolgáltatások teljesítésére (pl. webes bejelentkezés – check-in, autóbérlés, a találkozó helyének tömegközlekedésével kapcsolatos információk biztosítása, valamint az utazó számára fontos egyéb információk biztosítása).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés kezdeti időtartama 12 hónap, amely maximum 3 alkalommal megújítható, maximálisan 48 hónapra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/10/2017
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 3 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/10/2017
Helyi idő: 10:30
Hely:

ENISA, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GÖRÖGORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum 1-1 jogi képviselő lehet jelen. A pályázóknak részvételi szándékukról e-mailben, legalább 3 munkanappal a tenderbontás előtt kell tájékoztatniuk az Ügynökséget.

Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy megtagadja a helyszínre történő belépést.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az európai ombudsman
Postai cím: avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2017