Supplies - 353664-2020

28/07/2020    S144

Czechia-Prague: Disposable gloves

2020/S 144-353664

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Správa státních hmotných rezerv
National registration number: 48133990
Postal address: Šeříková 616/1
Town: Praha 5
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 150 00
Country: Czechia
Contact person: Ing. Jana Havelková
E-mail: jhavelkova@sshr.cz
Telephone: +420 222806166

Internet address(es):

Main address: https://www.sshr.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/SSHR

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/portal/mwclient/auth.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portalnen.nipez.cz/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

20-123.2 Rukavice vyšetřovací (ochranné)

II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem VZ je dodávka 12 101 300 ks nových jednorázových nesterilních rukavic vyšetřovacích (ochranných) velikosti M, L, XL, nitrilových, nepudrovaných (PWF), bezprašných. Předmět VZ je rozdělen na 5 samostatných částí, a sice: 1. část VZ: Dodávka 2 420 300 ks rukavic, z toho 806 700 ks velikosti M, 806 800 ks velikosti L a 806 800 ks velikosti XL. 2. část VZ: Dodávka 2 420 300 ks rukavic, z toho 806 700 ks velikosti M, 806 800 ks velikosti L a 806 800 ks velikosti XL. 3. část VZ: Dodávka 2 420 300 ks rukavic, z toho 806 700 ks velikosti M, 806 800 ks velikosti L a 806 800 ks velikosti XL. 4. část VZ: Dodávka 2 420 300 ks rukavic, z toho 806 700 ks velikosti M, 806 800 ks velikosti L a 806 800 ks velikosti XL. 5. část VZ: Dodávka 2 420 100 ks rukavic, z toho 806 500 ks velikosti M, 806 800 ks velikosti L a 806 800 ks velikosti XL.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 24 202 600.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

20-123.2 Rukavice vyšetřovací (ochranné) - 2. část VZ

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.4)Description of the procurement:

2. část VZ: Dodávka 2 420 300 ks rukavic, z toho 806 700 ks velikosti M, 806 800 ks velikosti L a 806 800 ks velikosti XL.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Obměňované množství / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 840 600.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

20-123.2 Rukavice vyšetřovací (ochranné) - 3. část VZ

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.4)Description of the procurement:

3. část VZ: Dodávka 2 420 300 ks rukavic, z toho 806 700 ks velikosti M, 806 800 ks velikosti L a 806 800 ks velikosti XL.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Obměňované množství / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 840 600.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

20-123.2 Rukavice vyšetřovací (ochranné) - 4. část VZ

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.4)Description of the procurement:

4. část VZ: Dodávka 2 420 300 ks rukavic, z toho 806 700 ks velikosti M, 806 800 ks velikosti L a 806 800 ks velikosti XL.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Obměňované množství / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 840 600.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

20-123.2 Rukavice vyšetřovací (ochranné) - 1. část VZ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.4)Description of the procurement:

1. část VZ: Dodávka 2 420 300 ks rukavic, z toho 806 700 ks velikosti M, 806 800 ks velikosti L a 806 800 ks velikosti XL.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Obměňované množství / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 840 600.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

20-123.2 Rukavice vyšetřovací (ochranné) - 5. část VZ

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.4)Description of the procurement:

5. část VZ: Dodávka 2 420 100 ks rukavic, z toho 806 500 ks velikosti M, 806 800 ks velikosti L a 806 800 ks velikosti XL.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Obměňované množství / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 840 200.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

K prokázání profesní způsobilosti dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 228 zákona - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s ust. § 57 odst. 2 písm. b) zákona. Naléhavost okolností zadavatel zdůvodňuje všeobecným požadavkem zabezpečit bezodkladně pro případnou druhou vlnu pandemie Covid-19 nezbytné osobní ochranné pomůcky a zdravotnické ochranné pomůcky v dostatečném množství.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/08/2020
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/08/2020
Local time: 08:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.uohs.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2020