Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 353908-2021

Submission deadline has been amended by:  414305-2021
13/07/2021    S133

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 133-353908

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000822552021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000822552021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M2 gyorsforgalmi út tervezés

Hivatkozási szám: EKR000822552021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„M2 gyorsforgalmi út Vác-észak és Hont-Parassapuszta, országhatár közötti szakasz megvalósítása, I. ütem Rétság elkerülő (Nőtincs - Rétság északi csomópont között), valamint a Drégelypalánknál tervezett komplex pihenőhely engedélyezési és kiviteli terv készítése és a szükséges engedélyek megszerzése 2 részben”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nőtincs - Rétság északi csomópont tervezés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. rész Nőtincs - Rétság északi csomópont között engedélyezési és kiviteli terv készítése és a szükséges engedélyek megszerzése 9,5 km hosszú, 2×2 forgalmi sávú, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út tervezése 20 m koronaszélességgel

— 5 db völgyhíd 330m, 1205 m, 445 m, 450 m, 420 m hosszban, melynél az A8 megnevezésű műtárgy támaszköz kiosztása 35+16*70+35+35 m,, támaszok közötti legnagyobb távolság: 70 m

— 1 db kétoldali egyszerű pihenőhely

— 3 db különszintű csomópont:

— Nőtincsi csomópont

Kapcsolatok: 2. sz. főút, 2114 j. út, 12123 j. út

Körforgalom1: 2. sz. főút és 2114

Körforgalom 2: 2. sz. főút és 12123 j. út

2. sz. főúton 500 m hosszú beavatkozás

— Rétság -déli csomópont.

Új kapcsolat kiépítése 2. sz. főúttal és körforgalom építése

— Rétság -északi csomópont.

Kapcsolatok: 2. sz. főút és 22 sz. út 2115 j. út

— 2 db aluljáró; 2. sz. főút alatt, Rétság déli csomópont alatt

— Támfalak hossza~1375 m

— 2 db vadátjáró

A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: A002.02.13, A002.02.15

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. A felh.III.1.3) M/2.1. alpontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember, az alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felül, gyorsforgalmi út tervezésében projektvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata db számban megadva (min 0, max. 5 db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A felh.III.1.3) M/2.2. alpontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, M/2.2. d) alpontban meghatározott területen tervezőként szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapokban megadva (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. A felh.III.1.3) M/2.3. alpontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, M/2.3. c) alpontban meghatározott területen tervezőként szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapokban megadva (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A felh.III.1.3) M/2.4. alpontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, M/2.4. d) alpontban meghatározott területen tervezőként szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapokban megadva (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00pont.Értékelés módszere:1. értékelési sz: fordított arányosítás, 2.1-2.4. értékelési sz:ME„Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbbszint,ill.legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához”útmutatójában található,két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.Tovább: AD.I.kötet

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Drégelypalánk pihenőhely tervezés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

II. rész: Drégelypalánknál tervezett komplex pihenőhely engedélyezési és kiviteli terv készítése és a szükséges engedélyek megszerzése

1 db kétoldali komplex pihenőhely (Drégelypalánk)

— 1 db kétoldali komplex pihenőhely (Drégelypalánk visszakötéssel a 2. sz. főútra.

A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: A002.02.12, A002.02.13, A002.02.15

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. A felh.III.1.3) M/2.5. alpontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember gyorsforgalmi út és/vagy kapcsolódó létesítményei tervezésében projektvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata db számban megadva (min 0, max. 5 db) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A felh.III.1.3) M/2.6. alpontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, M/2.6. d) alpontban meghatározott területen tervezőként szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapokban megadva (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00pont.Értékelés módszere:1. értékelési sz: fordított arányosítás, 2.1-2.2. értékelési sz:ME„Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbbszint,ill.legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához”útmutatójában található,két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.Tovább: AD.I.kötet

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság, aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1) -(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Ha van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7) bek.-re.

Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re. Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások (mind a két rész esetén)

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1 (mind a két rész esetén)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos (nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország) szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1 (mind a két rész esetén)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja (mind a két rész esetén) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (1. rész esetén: gyorsforgalmi út tervezése, 2. rész esetén: gyorsforgalmi út és/vagy kapcsolódó létesítményei tervezése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (gyorsforgalmi út tervezése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alk. igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rész

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (gyorsforgalmi út tervezése)szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el összesen a nettó 900 000 000,- Ft értéket.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

2. rész

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (gyorsforgalmi út és/vagy kapcsolódó létesítményei tervezése)szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el összesen a nettó 80 000 000,- Ft értéket.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

Kbt.65.§(6)bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint

Kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, a 321/2015. Kr.22.§(1) bek. foglaltak alapján. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— szolgáltatás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. Ajánlatkérő a Kr. 21/A. § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2.

Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük /képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot, illetve az adott jogosultság meglétét az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat, továbbá a jogosultság meglétének igazolása nem szükséges.

A Kbt. 69. § (7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket a felhívás III.1.3. M/2.1-7. pont szerinti alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások ajánlatba történő benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, az alábbi, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal:

1. rész esetén

Min. 6 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útra vonatkozó teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli terv készítés tárgyú referenciával, mely tartalmazta legalább 1 db különszintű csomópont tervezését, valamint tartalmazta min. 50 méter támaszközű híd tervezését, valamint magába foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, (azaz olyan részvételt, amely magába foglalta a hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését) melynek eredményeként a Hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta..

2. rész esetén

Legalább 1 db komplex pihenőhely teljeskörű engedélyezési és/vagy teljeskörű kiviteli terv készítés tárgyú referenciával, amely magába foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és melynek eredményeként a Hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta.

AK teljeskörű engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet, teljeskörű kiviteli terv alatt az építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet ért.

AK elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az 1. részben leírt alkalmassági követelménynek való megfelelést AT legfeljebb 2 db referenciával igazolhatja, az 2. részben leírt alkalmassági követelménynek való megfelelést AT legfeljebb 1 db referenciával igazolhatja.

Az. 1. és 2. részben leírt alkalmassági követelménynek való megfelelést AT egy megfelelő tartalmú referenciával is igazolhatja.

„Gyorsforgalmi út” alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

„Támaszköz” alatt AK a 2 egymással szomszédos támasz középvonala(v.tengelye)között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-knek.

AK „komplex pihenő” alatt az e-UT 03.07.22 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat érti.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi szakemberek:

1. rész esetén

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel vagy KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, és

b) legalább 36 hónap közúti tervezés területén szerzett projektvezetői szakmai gyakorlattal;

M/2.2. legalább 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik:

a) okleveles közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és min. 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és min. 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

c) „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

d) legalább 36 hónap min. 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út tervezése területén szerzett tervezői szakmai gyakorlattal;

M/2.3. legalább 1 fő hídépítési tervező, aki rendelkezik:

a) okleveles szerkezet-építőmérnök szakképzettséggel és min. 84 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen híd tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) „HT” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

c) legalább 36 hónap közúti híddal kapcsolatos tervezési szakmai gyakorlattal,

M/2.4. legalább 1 fő vízépítési tervező szakember, aki rendelkezik:

a) okleveles építőmérnök szakképzettséggel és min. 36 hónap vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) építőmérnök, vízépítési üzemmérnök szakképzettséggel és min. 60 hónap vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

c) ”VZ-TER” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

d) legalább 36 hónap gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó vízelvezetési rendszer tervezése területén szerzett szakmai tapasztalattal.

2. rész esetén

M/2.5. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel vagy KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, és

b) legalább 36 hónap közúti tervezés területén szerzett projektvezetői szakmai gyakorlattal;

M/2.6. legalább 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik:

a) okleveles közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és min. 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és min. 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

c) „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

d) legalább 36 hónap min. 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út tervezése területén szerzett tervezői szakmai gyakorlattal;

M/2.7. legalább 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik:

a) okleves építészmérnök szakképzettséggel és min. 24 hónap építészeti tervezési területen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) ”É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

c) legalább 12 hónap gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó magasépítési létesítmények tervezése területén szerzett tervezői szakmai gyakorlattal;

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési és jótállási biztosítékot, valamint közreműködési biztosítékot köt ki az SZF vonatkozó pontjai szerint.

Tervezési díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, illetőleg a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés alapján átutalással kerül sor.

Irányadó: Kbt. 27/A. §. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. További előírások az AD I. és II. kötetben

A részletek a KD-ban

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/08/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/08/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424 /2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§ (1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Kbt. 57.§(2)bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.

2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig az AD I. kötetben meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6.Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp,akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni (Kbt.71.§(6)bek.)

7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke az 1. rész tekintetében 30 000 000, - Ft., a 2. rész tekintetében 1 100 000,- Ft. Teljesíthető: KD-ben megadottak

Szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet.

10. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.

11. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül a munkadíj mellett feltüntesse a szerződéstervezet SZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

12. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az 1. rész esetén minimum 300 millió / év és 150 millió / káresemény mértékű, a 2. rész esetén minimum 100 millió / év és 50 millió / káresemény mértékű tervezési felelősségbiztosítást kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

13. Szakmai ajánlat: a Dokumentációban foglaltak szerint.

14. Ajánlattevő ajánlatában köteles megnevezni az értékelésbe bevonni kívánt szakembereket, valamint a felolvasólapon tett vállalások alátámasztására kötelesek benyújtani az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.

15. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

16. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.

17. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

18. FAKSZ: dr. Pongor Dániel, lajstromszám 00314

19. Az 1. rész és 2. rész 2.1 minőségi részszempontok tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 5 db. -Az 1. rész 2.2-2.4., valamint a 2. rész 2.2. minőségi részszempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 36 hónap. Abban az esetben, ha az ajánlattevő a vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményen felül nem kíván többlettapasztalatot megajánlani, úgy „0” hónap megajánlást kell a Felolvasólapon feltüntetni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

A "III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" pont folytatása:

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

„Támaszköz” alatt AK a 2 egymással szomszédos támasz középvonala(v.tengelye)között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti

Projektvezetői gyakorlatként ajánlatkérő olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel. Amennyiben az adott szakember által ellátott munkakör/feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalom meghatározást tartalmaz, úgy annak minden eleme meg kell jelenjen a szakember által ellátott feladat bemutatása során!

AK „komplex pihenő” alatt az e-UT 03.07.22 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat érti.

Az M/1 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat -valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

Ajánlatkérő az M/2. alk. köv. (szakemberek) esetén a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de a szakember a szakmai önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy a szakember által megtett egyéb nyilatkozatban hivatkozik arra, hogy a megjelölt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

A M/2.2., M/2.3. M/2.4. és az M/2.5., M/2.6., M/2.7. pont szerinti szakemberek esetén a külön pontokban előírt szakmai tapasztalatok vonatkozásában az átfedés megengedett.

Egy szakember egy részen belül csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés adott részen belül nem megengedett. Több részre történő ajánlattétel esetén az 1. és a 2. rész tekintetében ugyanazon szakemberek is bemutathatók.

A "VI.3) További információk" pont folytatása:

20. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2. szerinti, nyertes ajánlattevő által az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

1. rész esetén

M/2.1. pont - KÉ-K (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

M/2.2. pont - KÉ-K (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

M/2.3. pont - HT (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

M/2.4. pont - VZ-TER (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

2. rész esetén

M/2.5. pont - KÉ-K (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

M/2.6. pont - KÉ-K (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

M/2.7. pont - É (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/07/2021