Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 355498-2020

28/07/2020    S144

Magyarország-Budapest: Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken

2020/S 144-355498

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85043905
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Telefon: +36 208200418
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)

Hivatkozási szám: EKR001228012019
II.1.2)Fő CPV-kód
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)

II.2.2)További CPV-kód(ok)
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország teljes területén, az AK részéről a közvetlen megrendelés során történő kijelölés alapján

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A közbeszerzés tárgya: központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020-2022. évek vonatkozásában keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.

A keretmegállapodás keretösszege: 4 550 000 000,- Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)

Gyérítési technológiák:

— légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással - évente tervezetten 10 000 ha területen,

— légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással - évente tervezetten 5 000 ha területen,

— földi biológiai szúnyog lárvagyérítés - évente tervezetten 15 000 ha területen,

— földi kémiai szúnyog imágógyérítés - évente tervezetten 770 000 ha területen.

Az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek a 2013-2018. évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak. Ajánlatkérő (AK) által a légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttér a földi kémiai és biológiai módszerekre, a biológiai lárvagyérítés megerősítésre kerül. A tényleges mennyiségek az aktuális éves felméréseken alapulnak.

Valamennyi szúnyoggyérítési tevékenységet tervezetten, területenként változóan évente 1-6 alkalommal kell elvégezni, az AK által a közvetlen megrendelésben kijelölt területeken.

A kezelést az AK által megbízott szakértő által meghatározott módon (technológiával) kell elvégezni. A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás teljesítése során kizárólag a közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek kerülhetnek felhasználásra, továbbá a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) egészségügyi gázmester képesítéssel rendelkező szakemberek, és mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel rendelkező szakemberek közreműködését a teljesítésben.

A közvetlen megrendelések teljesítése legalább 2 darab biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a közlekedési igazgatási hatóság légiközlekedési hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi jármű és legalább a III.1.3) pont M3) alkalmassági követelménye körében előírt 10 darabon túli további 10 darab (azaz összesen 20 darab) földi kijuttatásra alkalmas (összességében 10 melegködös és 10 ULV) berendezés és ahhoz szükséges gépjármű (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi) rendelkezésre állását feltételezi, amelyek rendelkezésre állásának igazolása a szerződéskötés feltétele, és amelyekről az ajánlatban nyilatkozni kell.

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata az engedélyezett irtószerek beszerzése a vonatkozó jogszabályok, előírások alapján, a szúnyoggyérítés végrehajtása során az előírásoknak megfelelő mennyiségű irtószer kijuttatása, illetőleg a vegyszer kijuttatásán kívül a feladatát képezi a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel, illetőleg további szervezési feladat ellátása.

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a teljesítés során online nyilvántartó, tervező és igénykezelő rendszert működtetni, amellyel összefüggésben a funkcionális elvárásokat a KD tartalmazza.

További részletes elvárások a KD-ban találhatók.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 017-037462

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69726990
Postai cím: Etele út 57. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: corax-bioner@t-online.hu
Telefon: +36 12090853
Internetcím: http://www.corax-bioner.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZEMP Air Légiszolgáltató Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28350295
Postai cím: Kossuth L. sgt 43.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@szempair.hu
Telefon: +36 703630351
Internetcím: http://www.szempair.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Rovért Rovért- és Rágcsálóirtó Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84478605
Postai cím: Verseny utca 4.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: rovert@globonet.hu
Telefon: +36 202532537
Fax: +36 66510761
Internetcím: http://www.rovertkft.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 550 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/07/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország teljes területén, az AK részéről a közvetlen megrendelés során történő kijelölés alapján

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020-2022. évek vonatkozásában keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.

A keretmegállapodás keretösszege: 4 550 000 000,- Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)

Gyérítési technológiák:

— légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással - évente tervezetten 10 000 ha területen,

— légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással - évente tervezetten 5 000 ha területen,

— földi biológiai szúnyog lárvagyérítés - évente tervezetten 15 000 ha területen,

— földi kémiai szúnyog imágógyérítés - évente tervezetten 770 000 ha területen.

Az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek a 2013-2018. évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak. Ajánlatkérő (AK) által a légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttér a földi kémiai és biológiai módszerekre, a biológiai lárvagyérítés megerősítésre kerül. A tényleges mennyiségek az aktuális éves felméréseken alapulnak.

Valamennyi szúnyoggyérítési tevékenységet tervezetten, területenként változóan évente 1-6 alkalommal kell elvégezni, az AK által a közvetlen megrendelésben kijelölt területeken.

A kezelést az AK által megbízott szakértő által meghatározott módon (technológiával) kell elvégezni. A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás teljesítése során kizárólag a közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek kerülhetnek felhasználásra, továbbá a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) egészségügyi gázmester képesítéssel rendelkező szakemberek, és mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel rendelkező szakemberek közreműködését a teljesítésben.

A közvetlen megrendelések teljesítése legalább 2 darab biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a közlekedési igazgatási hatóság légiközlekedési hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi jármű és legalább a III.1.3) pont M3) alkalmassági követelménye körében előírt 10 darabon túli további 10 darab (azaz összesen 20 darab) földi kijuttatásra alkalmas (összességében 10 melegködös és 10 ULV) berendezés és ahhoz szükséges gépjármű (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi) rendelkezésre állását feltételezi, amelyek rendelkezésre állásának igazolása a szerződéskötés feltétele, és amelyekről az ajánlatban nyilatkozni kell.

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata az engedélyezett irtószerek beszerzése a vonatkozó jogszabályok, előírások alapján, a szúnyoggyérítés végrehajtása során az előírásoknak megfelelő mennyiségű irtószer kijuttatása, illetőleg a vegyszer kijuttatásán kívül a feladatát képezi a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel, illetőleg további szervezési feladat ellátása.

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a teljesítés során online nyilvántartó, tervező és igénykezelő rendszert működtetni, amellyel összefüggésben a funkcionális elvárásokat a KD tartalmazza.

További részletes elvárások a KD-ban találhatók.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 36
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 550 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZEMP Air Légiszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28350295
Postai cím: Kossuth L. sgt 43.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@szempair.hu
Telefon: +36 703630351
Internetcím: http://www.szempair.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Rovért Rovért- És Rágcsálóirtó Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84478605
Postai cím: Verseny utca 4.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: rovert@globonet.hu
Telefon: +36 202532537
Fax: +36 66510761
Internetcím: http://www.rovertkft.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69726990
Postai cím: Etele út 57. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: corax-bioner@t-online.hu
Telefon: +36 12090853
Internetcím: http://www.corax-bioner.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A légi kémiai szúnyoggyérítési technológia alkalmazásához - amennyiben azt az NNK az EU rendelet 55. cikke szerint legfeljebb 180 napra engedélyezi - módosítani kell a Keretmegállapodást, lehetővé téve, hogy a Keretmegállapodás szerinti szolgáltatások mellett, az eredeti szerződő féltől a légi kémiai szúnyoggyérítés is megrendelhető legyen. Előbbi cél érdekében a Felek élni kívánnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási lehetőséggel, és jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel megrendelhetővé kívánják tenni a légi kémiai szúnyoggyérítési szolgáltatást is.

A Felek megállapodnak, hogy a fenti 1.2. pontban foglaltak alapján a Keretmegállapodás 1. számú mellékletét (Műszaki leírás) módosítják, és a Keretmegállapodás 1. számú mellékletének megjelölt címei (bekezdései) helyébe az alábbi rendelkezés(ek) lép(nek):

Gyérítési technológiák:

— légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással - évente tervezetten 10 000 ha területen,

— légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással - évente tervezetten 5 000 ha területen,

— földi biológiai szúnyog lárvagyérítés - évente tervezetten 15 000 ha területen,

— földi vagy légi kémiai szúnyog imágógyérítés - évente tervezetten 770 000 ha területen azzal, hogy légi kémiai szúnyoggyérítés kizárólag akkor rendelhető meg, ha a Felek rendelkeznek a tevékenység végzéséhez szükséges Nemzeti Népegészségügyi Központtól származó engedéllyel.

[...]

A teljesítés során az alábbi szúnyoggyérítési technológiák alkalmazhatóak:

* Földi imágógyérítés: a kezeléseket gépjárműre szerelt (esetenként kézi) melegködképző generátorokkal vagy ULV készülékekkel kell végrehajtani, amelyek képesek biztosítani a Módszertani levélben előírt dózisokat. A munka irányítását minden esetben egészségügyi gázmester vagy azzal egyenértékű egészségügyi gázmesteri képzettséggel rendelkező szakember végzi. A kezelést végző személyzetet védőfelszereléssel, és az alkalmazott készítmények biztonsági adatlapjával fel kell szerelni. A kivitelezéseket minden esetben a csillagászati napnyugtát követően lehet megkezdeni, és legfeljebb a napkelte időpontjáig lehet végezni, a méhek védelmében. Az érintett önkormányzatok jegyzőit minden esetben értesíteni kell a kezelések előtt.

* Légi lárvagyérítés: kizárólag a közegészségügyi hatóság által természetes vizekben való felhasználásra engedélyezett készítmények használhatók fel. A kijuttatást a Megrendelő által felkért szakértők (entomológusok) által kijelölt területen és megadott időszakban kell elvégezni. A kezelésnek napi időkorlátja nincs. A kijuttatás történhet ULV, LV és MV technológiával, továbbá adott esetben granulátum szórással.

* Földi lárvagyérítés: a kezeléseket gépjárműre szerelt nagynyomású permetező berendezésekkel, vagy háti permetezővel kell végrehajtani. A kijuttatást a Megrendelő által felkért szakértők (entomológusok) által kijelölt területen és megadott időszakban kell elvégezni. A kezelésnek napi időkorlátja nincs.

* Légi imágógyérítés: a kezeléseket a közegészségügyi hatóság által jóváhagyott légi járművekkel (merevszárnyú repülőgép vagy helikopter) kell végezni. A légi járműveknek adatrögzítésre alkalmas műholdas helymeghatározó rendszerrel (GPS) kell rendelkezniük. A légi járműveknek a tényleges teljesítés (kezelések) során rendelkeznie kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala által kiadott, érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal. A légi járművek biocid termék kijuttatására alkalmas tartállyal és szóró berendezéssel kell rendelkezniük, a Módszertani levél szerint. A kezeléseket a csillagászati napnyugta előtt kell elvégezni, kora reggeli kezelés csak a Megrendelő külön engedélyével végezhető. A kezeléseket kizárólag érvényes szakszolgálati engedéllyel és orvosi alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légijármű vezetők végezhetik. Különös gondot kell fordítani az érintett önkormányzatok jegyzőinek értesítésére, a méhek védelme érdekében. A felszállóhelyen rendelkezésre kell állnia az alkalmazott irtószer biztonsági adatlapjának.

2.2. A Felek megállapodnak, hogy a fenti 1.2. pontban foglaltak alapján a Keretmegállapodás 2. és 3. számú melléklete is oly módon módosul, hogy a földi kémia szúnyogimágó gyérítés mellett a légi kémiaiszúnyogimágó gyérítés is „vagylagosan” biztosított.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2020.7.20.

Jelen szerződésmódosításra (Keretmegállapodás módosítására) a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint került sor, ugyanis a megkötött közbeszerzési szerződés – jelen esetben a Keretmegállapodás – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat, ha a következő feltételek együttesen teljesülésnek: a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

A légi kémiai szúnyoggyérítési technológia alkalmazásához – amennyiben azt az NNK az EU rendelet 55. cikke szerint legfeljebb 180 napra engedélyezi – módosítani kell a Keretmegállapodást, lehetővé téve, hogy a Keretmegállapodás szerinti szolgáltatások mellett, az eredeti szerződő féltől a légi kémiai szúnyoggyérítés is megrendelhető legyen. Előbbi cél érdekében a Felek élni kívánnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási lehetőséggel, és jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel megrendelhetővé kívánják tenni a légi kémiai szúnyoggyérítési szolgáltatást is.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 550 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 550 000 000.00 HUF