Services - 35568-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Evaluation consultancy services

2022/S 015-035568

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
National registration number: 16031712
Postal address: Strada: Apolodor, nr. 17
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050741
Country: Romania
Contact person: Dan Andrei Pavel
E-mail: dana.vulpasu@anaf.ro
Telephone: +40 213872370 / +40 213871383
Fax: +40 213102051
Internet address(es):
Main address: www.anaf.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 3 (Timișoara), LOT 4 ( Cluj Napoca) și LOT 8 ( Brașov), aferente activității desfășurate de D.G.E.S.C.S - D.O.V.B.C. - S.T.V.B. nr. 5, S.T.V.B. nr. 6 si S.T.V.B. nr. 7

Reference number: 16031712/2021/20
II.1.2)Main CPV code
79419000 Evaluation consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 3 (Timișoara), LOT 4 ( Cluj Napoca) și LOT 8 ( Brașov), aferente activității desfășurate de D.G.E.S.C.S - D.O.V.B.C. - S.T.V.B. nr. 5, S.T.V.B. nr. 6 si S.T.V.B. nr. 7

Servicii de evaluare a bunurilor mobile/imobile, verificări rapoarte de evaluare ce vor face obiectul valorificării ca urmare a intrarii bunurilor, potrivit legii, in proprietatea statului, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificările și completările ulterioare si Normele de aplicare ale ordonantei, reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluările se vor efectua în conformitate cu prevederile standardelor internaționale sau echivalent cu autorizări internaționale. Servicii de expertiză pentru bunurile mobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. Natura serviciilor reprezintă determinarea valorii în vederea valorificării tuturor bunurilor mobile și imobile, verificări de rapoarte de evaluare provenite din activitatea de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, desfasurata in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 14/2007, efectuata de catre serviciile teritoriale de valorificare bunuri care functioneaza in cadrul Directiei generale de executari silite cazuri speciale - D.O.V.B.C.

Bunurile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se evalueaza de catre comisia de evaluare constituita la nivelul fiecarui serviciu teritorial cu atributii in domeniul valorificatii bunurilor. Potrivit dispozitiilor art. 16 alin (2) din Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementareamodului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cu modificarile si completarile ulterioare, ,,in situatii justificate, in functie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializati, valoarea stabilita de catre acestia putand fi acceptata sau corectata de comisia de evaluare”.

În situația bunurilor mobile și imobile (metale și pietre prețioase), daca este cazul, având în vedere complexitatea procedurii de evaluare, ce implică cunoștinte tehnice de specialitate, comisia de evaluare apelează la serviciile de specialitate ale experților evaluatori, pentru stabilirea cu exactitate a prețului de evaluare al acestora.

Numărul bunurilor care urmează a fi evaluate/expertizate în vederea valorificării poate fluctua în funcție de situația de fapt la data întocmirii referatelor de necesitate pentru încheierea contractelor subsecvente.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile.

Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11 - a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 857 200.00 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 8 ( Brașov) - S.T.V.B. nr. 7,

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Brasov

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru 8 Brasov - S.T.V.B. nr. 7.

Cantitate estimata - cel mai mic contract subsecvent/lot 8 Brasov: 90

Cantitate estimata - cel mai mare contract subsecvent/lot 8 Brasov: 680

Valoare estimata - cel mai mic contract subsecvent/lot 8 Brasov: 58.900,00 lei fara TVA

Valoare estimata - cel mai mare contract subsecvent/lot 8 Brasov: 454.750,00 lei fara TVA.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este trimestriala. Serviciile de expertiza vor fi solicitate ori de cate ori se considera necesar de catre autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata maxima de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, prin beneficiar, a comenzii ferme de evaluare/expertiza si a predarii intregii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost acordat punctajul. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Experienta minima solicitata pentru liderul de echipa, detinuta in activitati de coordonare/conducere/management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare si/sau expertiza a bunurilor mobile si imobile, este de cel putin 1 proiect/contract. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 3 (Timișoara) - S.T.V.B. nr. 5

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO42 Vest
Main site or place of performance:

Timisoara

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 3 (Timișoara) - S.T.V.B. nr. 5.

Cantitate estimata - cel mai mic contract subsecvent/lot 3 Timisoara: 90

Cantitate estimata - cel mai mare contract subsecvent/lot 3 Timisoara: 680

Valoare estimata - cel mai mic contract subsecvent/lot 3 Timisoara: 58.900,00 lei fara TVA

Valoare estimata - cel mai mare contract subsecvent/lot 3 Timisoara: 454.750,00 lei fara TVA.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este trimestriala. Serviciile de expertiza vor fi solicitate ori de cate ori se considera necesar de catre autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata maxima de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, prin beneficiar, a comenzii ferme de evaluare/expertiza si a predarii intregii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost acordat punctajul. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Experienta minima solicitata pentru liderul de echipa, detinuta in activitati de coordonare/conducere/management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare si/sau expertiza a bunurilor mobile si imobile, este de cel putin 1 proiect/contract. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 4 ( Cluj Napoca) - S.T.V.B. nr. 6

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Cluj Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru 4 Cluj Napoca - S.T.V.B. nr. 6.

Cantitate estimata - cel mai mic contract subsecvent/lot 4 Cluj Napoca: 90

Cantitate estimata - cel mai mare contract subsecvent/lot 4 Cluj Napoca: 680

Valoare estimata - cel mai mic contract subsecvent/lot 4 Cluj Napoca: 58.900,00 lei fara TVA

Valoare estimata - cel mai mare contract subsecvent/lot 4 Cluj Napoca: 454.750,00 lei fara TVA.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este trimestriala. Serviciile de expertiza vor fi solicitate ori de cate ori se considera necesar de catre autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata maxima de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, prin beneficiar, a comenzii ferme de evaluare/expertiza si a predarii intregii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost acordat punctajul. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Experienta minima solicitata pentru liderul de echipa, detinuta in activitati de coordonare/conducere/management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare si/sau expertiza a bunurilor mobile si imobile, este de cel putin 1 proiect/contract. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 134-356768
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 287
Lot No: 3
Title:

Acord cadru servicii de evaluare si expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluari de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare LOT 3 Timișoara, D.G.E.S.C.S - D.O.V.B.C. - S.T.V.B. nr.5

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CABINET DE EXPERTIZA CONTABILA SI EVALUARE BADEA RADU
National registration number: 28027090
Postal address: Strada transilvaniei, Nr. 16
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410475
Country: Romania
E-mail: raducub2003@yahoo.com
Telephone: +40 744589210
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 364 250.00 RON
Total value of the contract/lot: 823 500.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 286
Lot No: 8
Title:

Acord cadru de servicii de evaluare si expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluari de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare LOT 8 Brasov

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: P.F.A. MOCANU IULIAN
National registration number: 20932408
Postal address: Strada Soseaua Nationala , Nr. 6
Town: Marasesti
NUTS code: RO226 Vrancea
Postal code: 625200
Country: Romania
E-mail: mocanuthot@yahoo.com
Telephone: +40 726356717
Fax: +40 237260012
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 364 250.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 093 950.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 288
Lot No: 4
Title:

Acord cadru de servicii de evaluare si expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluari de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare LOT 4 Cluj Napoca

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Appraisal & Valuation
National registration number: 26760786
Postal address: Strada Gara Herastrau, Nr. 2-4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011777
Country: Romania
E-mail: andrei.botis@nairomania.ro
Telephone: +40 728989585
Fax: +40 362814617
Internet address: www.a-v.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 364 250.00 RON
Total value of the contract/lot: 939 750.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022