Supplies - 355696-2021

14/07/2021    S134

Poland-Warsaw: Military uniforms

2021/S 134-355696

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Służba Kontrwywiadu Wojskowego
National registration number: NIP: 7010032784, REGON: 140679598
Postal address: ul. W. Oczki 1
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-007
Country: Poland
Contact person: Magdalena Borys
E-mail: zamowienia@skw.gov.pl
Telephone: +48 261841209/ +48 261841119
Internet address(es):
Main address: http://www.skw.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przedmiotów umundurowania

Reference number: ZP-16-SKW-2021
II.1.2)Main CPV code
35811300 Military uniforms
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa przedmiotów umundurowania wyprodukowanych na podstawie Wojskowych Dokumentacji Techniczno – Technologicznych (WDTT) oraz Wymagań Techniczno – Użytkowych (WT-U) i zgodnych z aktualnymi wzorami przedmiotów, obowiązujących w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wykonawca dostarczy przedmioty zamówienia wyprodukowane na podstawie WDTT i WT-U oraz aktualnych wzorów potwierdzonych przez Wojskowy Ośrodek Badawczo – Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi 90-613, ul. Gdańska 89 (WOBW SM) do produkcji seryjnej. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określono w WDTT, WT-U i dokumentach zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia – OPZ, stanowiący Załączniki nr 2a do 2o do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 792 682.93 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Czapka zimowa

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18443320 Field caps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Czapka zimowa w ilości 300 szt.

Zgodnie z WDTT- 420Z/MON stanowiącą załącznik nr 2a do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 317.07 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kominiarka koloru khaki

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Kominiarka koloru khaki w ilości 500 szt.

Zgodnie z WDTT- 511T/MON stanowiącą załącznik nr 2b do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ubranie ochronne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35811300 Military uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Ubranie ochronne w ilości 205 kpl.

Zgodnie z WDTT- 128Z/MON stanowiącą załącznik nr 2c do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 333 333.33 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mundur polowy

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35811300 Military uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Mundur polowy w ilości 285 kpl.

Zgodnie z WDTT- 124P/MON stanowiącą załącznik nr 2d do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 88 414.63 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mundur polowy letni

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35811300 Military uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Mundur polowy letni w ilości 285 kpl.

Zgodnie z WDTT- 124L/MON stanowiącą załącznik nr 2e do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 88 414.63 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pas do munduru polowego

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18425000 Belts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Pas do munduru polowego w ilości 1.000 szt.

Zgodnie z WT-U- 3/WOBWSM stanowiącą załącznik nr 2f do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice zimowe pięciopalcowe

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice zimowe pięciopalcowe w ilości 300 par

Zgodnie z WDTT- 615A/MON stanowiącą załącznik nr 2g do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 14 634.15 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Karimata

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
37414100 Sleeping pads
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Karimata w ilości 300 szt.

Zgodnie z WDTT- 730/MON stanowiącą załącznik nr 2h do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 414.63 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Śpiwór

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
39522540 Sleeping bags
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Śpiwór w ilości 400 szt.

Zgodnie z WDTT- 729A/MON stanowiącą załącznik nr 2i do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 260 162.60 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zasobnik piechoty górskiej

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
18931100 Rucksacks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

— Zasobnik piechoty górskiej w ilości 300 szt.

Zgodnie z WDTT- 987B/MON stanowiącą załącznik nr 2j do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 512 195.12 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pas żołnierski

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
18425000 Belts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Pas żołnierski w ilości 100 szt.

Zgodnie z WDTT- 957/MON stanowiącą załącznik nr 2k do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 601.63 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kombinezon ćwiczebny letni WS

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
35812000 Combat uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Kombinezon ćwiczebny letni WS w ilości 400 kpl.

Zgodnie z WT-U- 118/DKWS stanowiącą załącznik nr 2l do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 201 626.02 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kurtka puchowa WS

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Kurtka puchowa WS w ilości 250 szt.

Zgodnie z WT-U- 103/DKWS stanowiącą załącznik nr 2ł do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 89 837.40 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Koszulobluza pod kamizelkę specjalną WS

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113470 Protective shirts or pants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Koszulobluza pod kamizelkę specjalną WS w ilości 400 szt.

Zgodnie z WT-U- 115/DKWS stanowiącą załącznik nr 2m do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 68 292.68 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice taktyczne

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice taktyczne w ilości 600 par

Zgodnie z WDTT- 619/MON stanowiącą załącznik nr 2n do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 29 268.29 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Okulary gogle

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33735000 Goggles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Description of the procurement:

Okulary gogle w ilości 600 szt.

Zgodnie z WDTT- 736/MON stanowiącą załącznik nr 2o do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wprowadza warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i tym samym wymogu związanego z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wprowadza warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wprowadza warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy oraz ewentualne przewidywane zmiany treści umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie określa wymagań związanych z wykonaniem zamówienia dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (zgodnie z art. 95 ustawy obowiązek ten dotyczy tylko zamówień na usługi i roboty budowlane).

Zamawiający nie określa także wymagań związanych z wykonaniem zamówienia w odniesieniu do aspektów gospodarczych, środowiskowych lub społecznych, związanych innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazywanych Wykonawcy w toku realizacji zamówienia zgodnie z art. 96 ust 1 ustawy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/08/2021
Local time: 10:00
Place:

Siedziba Zamawiającego przy ul. W. Oczki 1 w Warszawie.

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. Otwarcie ofert nie jest publiczne. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie postępowania. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieści na stronie postępowania informacje z otwarcia ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

Nie przewiduje się.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

Część nr 1 - 340,00 PLN;

Część nr 2 - 450,00 PLN;

Część nr 3 - 6.500,00 PLN;

Część nr 4 - 1.750,00 PLN;

Część nr 5 - 1.750,00 PLN;

Część nr 6 - 450,00 PLN;

Część nr 7 - 250,00 PLN;

Część nr 8 - 250,00 PLN;

Część nr 9 - 5.200,00 PLN;

Część nr 10 - 10.200,00 PLN;

Część nr 11 - 50,00 PLN;

Część nr 12 - 4.000,00 PLN;

Część nr 13 - 1.750,00 PLN;

Część nr 14 - 1.350,00 PLN;

Część nr 15 - 550,00 PLN;

Część nr 16 - 450,00 PLN.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko i wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej (art. 67 ustawy).

Zamawiający odstępuje częściowo od komunikacji elektronicznej z uwagi na wymagania przedstawienia próbek, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy). Wzory przedmiotów specjalnych, o których mowa w części 12,13,14 należy złożyć zgodnie z Rozdziałem X pkt. 8 SWZ.

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, że przetwarza dane osobowe na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 687).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawców z postępowania, o których mowa a art. 109 ust. 1 ustawy.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia:

Na brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy, przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 58 ustawy, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +42 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +42 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

— 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza - Sekretariat Departamentu Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2021