Services - 35570-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Technical control services

2022/S 015-035570

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Mazowieckie
Postal address: ul. Jagiellońska 26
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 03-719
Country: Poland
Contact person: Anna Radzik
E-mail: anna.radzik@mazovia.pl
Telephone: +48 223141691
Fax: +48 223141670
Internet address(es):
Main address: http://www.mazovia.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja samorządowa
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji

Reference number: CG-R-IV.ZP.U.272.55.2021.AR
II.1.2)Main CPV code
71356100 Technical control services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów: Gmina Miasta Radomia – część I, Powiat Płocki – część II, Powiat Pruszkowski – część III, Powiat Pułtuski – część IV, Powiat Sokołowski – część V, Powiat Żyrardowski – część VI,

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 380 620.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Gmina Miasta Radomia

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla Gmina Miasta Radomia – część I,

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część I zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku: części I zamówienia – Gmina Miasta Radomia 3 200,00 PLN brutto (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Powiat Płock

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Płocki

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część II zamówienia – do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Powiat Pruszkowski

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Pruszkowski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część III zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części III zamówienia – Powiat Pruszkowski 4 300,00 PLN brutto (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Powiat Pułtuski

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Pułtuski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część IV zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części IV zamówienia – Powiat Pułtuski 1 200,00 PLN brutto (słownie złotych: tysiąc dwieście 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Powiat Sokołowski

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Sokołowski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część V zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części V zamówienia – Powiat Sokołowski 1 700,00 PLN brutto (słownie złotych: tysiąc siedemset 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Powiat Żyrardowski

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Żyrardowski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część VI zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części VI zamówienia – Powiat Żyrardowski 8 600,00 PLN brutto (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset 00/100).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 159-420602
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Gmina Miasta Radomia

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: OPEGIEKA Sp. z o.o.
Town: Elbląg
NUTS code: PL Polska
Postal code: 82-300
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 72 800.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Powiat Płocki

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne Sp. z o.o.
Town: KOSZALIN
NUTS code: PL Polska
Postal code: 75-613
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 800.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Powiat Pruszkowski

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: OPEGIEKA Sp. z o.o.
Town: Elbląg
NUTS code: PL Polska
Postal code: 82-300
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 96 700.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Powiat Pułtuski

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: OPEGIEKA Sp. z o.o.
Town: Elbląg
NUTS code: PL Polska
Postal code: 82-300
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 34 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Powiat Sokołowski

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: OPEGIEKA Sp. z o.o.
Town: Elbląg
NUTS code: PL Polska
Postal code: 82-300
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 47 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Powiat Żyrardowski

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne Sp. z o.o.
Town: KOSZALIN
NUTS code: PL Polska
Postal code: 75-613
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 120 320.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia. 2.Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej wraz z załącznikami:1) wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-JEDZ;2) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie z art. 117 ust. 4 PZP;3) Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;4) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej, podpisany przez Gwaranta/Poręczyciela tj. wystawcę gwarancji/poręczenia;5) gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-pełnomocnictwo w formie elektronicznej, określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych zał. do oferty dokumentów. 3. Zalecenie w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne zaleca się przede wszystkim stosowanie formatu danych .pdf,2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf,3) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES,

4) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W takim wypadku należy przekazać Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie (2 pliki),5) kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego; ePUAP (podpis zaufany) nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym i nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.4. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zamieszcza Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w osobnym pliku, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.5. Informacje o wymaganiach techn. i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektron. za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

1) minimalne wymagania techn. umożliwiające korzystanie z Platformy Zakupowej to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,2) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,3) w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,4) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maks. wielkości 150 MB (w przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda),5) komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników); występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB,6) czas wyświetlany na Platformie Zakupowej synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dział IX „Środki ochrony prawnej” ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022