Építési beruházás - 355807-2017

12/09/2017    S174

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 174-355807

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobó István
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kerékpárút töltésének megépítése. Vállalkozási szerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Kerékpárút töltésének megépítése. Vállalkozási szerződés.”

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIII. Népfürdő utca- Cserhalom utca terv szerinti nyomvonalon, a Rákos patak felett átívelő gyalogos,- és kerékpáros híd nyomvonala kivételével.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a műszaki leírásban részletezett kerékpárút töltésének megépítését és oldalainak gyepesítését, valamint az árazatlan költségvetésben foglalt valamennyi munka elvégzését a műszaki leírásban és a szerződésben részletezett mennyiségben és minőségben. Építési beruházás, kivitelezés.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 1
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 091-179539

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Kerékpárút töltésének megépítése. Vállalkozási szerződés.”

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
27/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Fő utca 49-2.
Város: Csarnóta
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7811
Ország: Magyarország
E-mail: info@zibkomplex.hu
Telefon: +36 203388000
Internetcím: http://betonkomplex.webnode.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Rolti Kft.
Postai cím: Tallér u 6. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.roland@rolti.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 42 156 538.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: ROLTI Kft. és ZIB Komplex Kft. konzorcium (1145 Budapest, Tallér u. 6. és 7811 Csarnóta, Fő u. 49-2.).

Adószám: ROLTI Kft.: 13491426-2-42.

ZIB Komplex Kft.: 23297106-2-02.

Ajánlattevő: Éles Út Kft. (3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 5.).

Adószám: 14059973-2-05.

Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 10.5.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/09/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIII. Népfürdő utca- Cserhalom utca terv szerinti nyomvonalon, a Rákos patak felett átívelő gyalogos,- és kerékpáros híd nyomvonala kivételével.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a műszaki leírásban részletezett kerékpárút töltésének megépítését és oldalainak gyepesítését, valamint az árazatlan költségvetésben foglalt valamennyi munka elvégzését a műszaki leírásban és a szerződésben részletezett mennyiségben és minőségben. Építési beruházás, kivitelezés.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 13/04/2017
Befejezés: 30/06/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 41 176 219.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Fő utca 49-2.
Város: Csarnóta
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7811
Ország: Magyarország
E-mail: info@zibkomplex.hu
Telefon: +36 203388000
Internetcím: http://betonkomplex.webnode.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ROLTI
Postai cím: Tallér u 6. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.roland@rolti.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződésmódosítások a következők:

1./ 4. A teljesítés határideje, továbbá a munkavégzés ideje és helyszíne.

A Vállalkozási Szerződés jelenlegi 4.3. pontját Szerződő Felek hatályon kívül helyezik:

4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkát elvégezni legkésőbb 15.5.2017. napjáig. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A hatályon kívül helyezett 4.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkát elvégezni legkésőbb 30.6.2017. napjáig. Megrendelő előteljesítést elfogad.

2./5. Vállalkozói díj és fizetési feltételek.

A Vállalkozási Szerződés jelenlegi 5.1. pontját Szerződő Felek hatályon kívül helyezik:

5.1. Vállalkozói Díj.

Szerződő Felek egyező tudomása szerint a kivitelezés jellegére figyelemmel az e szerződés tárgyát képező építési beruházás egyes elemei építési engedélykötelesek, más elemei pedig nem azok. Szerződő Felek egyező tudomása szerint – az ÁFA – törvény 142.§ (1) bek. b.) pontja értelmében – az építési engedélyköteles tevékenység fordított ÁFA tartalommal bír, ezért a Vállalkozó e tevékenységeit elszámoló számláin a vállalkozói díj nettó összegét köteles feltüntetni a „fordított adózás” kifejezéssel együtt, a vállalkozói díjhoz tartozó ÁFA összegét pedig a Megrendelő köteles megfizetni. A felújítási tevékenységet elszámoló számlák ún. egyenes ÁFA tartalommal bírnak. Ezekben az esetekben a Vállalkozó a vállalkozói díjhoz tartozó ÁFA összegét is köteles a számláján feltüntetni, a Megrendelő pedig azt kifizetni.

A Vállalkozó feladata a projektelemek fentiek szerinti szétbontása és számlázása.

Nettó 42 156 538 HUF.

Azaz: nettó Negyvenkétmillió-százötvenhatezer-ötszázharmincnyolc forint.

+27 % ÁFA 11 382 265 HUF.

Azaz: Tizenegymillió-háromszáznyolcvankétezer-kétszázhatvanöt forint, általános forgalmi adó.

Összesen: 53 538 803 HUF.

Azaz: bruttó Ötvenhárommillió- ötszázharmincnyolcezer-nyolcszázhárom forint.

A hatályon kívül helyezett 5.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1. Vállalkozói Díj.

Szerződő Felek egyező tudomása szerint a kivitelezés jellegére figyelemmel az e szerződés tárgyát képező építési beruházás egyes elemei építési engedélykötelesek, más elemei pedig nem azok. Szerződő Felek egyező tudomása szerint – az ÁFA – törvény 142.§ (1) bek. b.) pontja értelmében – az építési engedélyköteles tevékenység fordított ÁFA tartalommal bír, ezért a Vállalkozó e tevékenységeit elszámoló számláin a vállalkozói díj nettó összegét köteles feltüntetni a „fordított adózás” kifejezéssel együtt, a vállalkozói díjhoz tartozó ÁFA összegét pedig a Megrendelő köteles megfizetni. A felújítási tevékenységet elszámoló számlák ún. egyenes ÁFA tartalommal bírnak. Ezekben az esetekben a Vállalkozó a vállalkozói díjhoz tartozó ÁFA összegét is köteles a számláján feltüntetni, a Megrendelő pedig azt kifizetni.

A Vállalkozó feladata a projektelemek fentiek szerinti szétbontása és számlázása.

Nettó 41 176 219 HUF.

Azaz: nettó Negyvenkétmillió-százötvenhatezer-ötszázharmincnyolc forint.

+27 % ÁFA 11 117 579 HUF.

Azaz: Tizenegymillió-háromszáznyolcvankétezer-kétszázhatvanöt forint, általános forgalmi adó.

Összesen: 52 293 798 HUF.

Azaz: bruttó Ötvenhárommillió- ötszázharmincnyolcezer-nyolcszázhárom forint.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés teljesítése során a Vállalkozó észlelte, hogy a rendelkezésére bocsátott tervanyag hibás, mert a módosított terv nem vette figyelembe az eredeti tervben rajzolt nyomvonalat, így a megváltoztatott magassági vonalvezetés és az eredeti rézsűmagasság között 70-80 cm szintkülönbség keletkezett.

A felsorolt műszaki problémák megoldásához tervezői egyeztetésre és további tervmódosításra volt szükség.

A terület tulajdonosai a vállalkozási szerződés teljesítése során azt kérték, hogy a műszaki tartalomban szereplő növényesítés (19 db fa ültetése) ne a nyári időszakban, hanem október-november hónapban végezze el a bérlő a fák biztonságos megmaradása érdekében.

Szerződő Felek a kérést egyező akarattal méltányolják, az abban foglaltakat logikusnak és okszerűnek tartják, – ezért a vállalkozási szerződésük műszaki tartalmát és ennek megfelelően a vállalkozói díjat is e tétellel csökkentik.

Ennek megfelelően a az árazott költségvetés K15 tétele elmaradó tételként törlésre kerül.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 42 156 538.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 41 176 219.00 HUF