Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 356003-2021

14/07/2021    S134

Netherlands-The Hague: Corporate clothing

2021/S 134-356003

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
National registration number: 41698629
Postal address: Laan van 's-Gravenmade 9
Town: 's-Gravenhage
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2495 BD
Country: Netherlands
Contact person: Rob Bennink
E-mail: r.bennink@bic-bv.nl
Telephone: +31 582132227
Internet address(es):
Main address: http://www.avalex.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e67eb054efca28409d298281766585d3
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e67eb054efca28409d298281766585d3
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Afvalinzamelaar

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Europese aanbesteding voor de aanschaf van Bedrijfskleding (inclusief Wassen) en Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM), in twee percelen

II.1.2)Main CPV code
18222000 Corporate clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De doelstelling van deze aanbesteding is om per perceel een geschikte leverancier te vinden voor het kopen van bedrijfskleding en het wassen/ reinigen daarvan (perceel 1) en het kopen van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) (perceel 2).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1 Kopen van bedrijfskleding en het wassen/ reinigen daarvan

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18222000 Corporate clothing
98310000 Washing and dry-cleaning services
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Kopen van bedrijfskleding en het wassen/ reinigen daarvan. De geraamde waarde hiervoor bedraagt globaal en indicatief reinigen ca € 40.000,- per jaar en aanschaf € 150.000,- per jaar excl. BTW.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Criterium 1 Kwaliteit / Weighting: 100
Price - Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Initiële looptijd van 24 maanden met tweemaal optionele verlenging van 24 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Deze aanbesteding kan leiden tot een raamovereenkomst van maximaal 72 maanden. Er wordt per perceel een initiële looptijd van 24 maanden aangegaan met tweemaal een optionele verlenging van 24 maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2 Kopen van Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM's)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18000000 Clothing, footwear, luggage articles and accessories
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Kopen van Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) De geraamde waarde hiervoor bedraagt globaal en indicatief € 36.000,- per jaar excl. BTW.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Criterium 1 Kwaliteit / Weighting: 100
Price - Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Initiële looptijd van 24 maanden met tweemaal optionele verlenging van 24 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Deze aanbesteding kan leiden tot een raamovereenkomst van maximaal 72 maanden. Er wordt per perceel een initiële looptijd van 24 maanden aangegaan met tweemaal een optionele verlenging van 24 maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Geen crimineel verleden,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen valse verklaringen,

— Geen betrokkenheid voorbereiding,

— Geen belangenconflict,

— Geen gerechtelijke uitspraak,

— Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen faillissement of surseance van betaling

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Ter motivatie van een periode langer dan 48 maanden voor een raamovereenkomst voert de opdrachtgever het volgende aan; het is voor de aanbestedende dienst van belang dat er per perceel zo veel mogelijk een uniforme uitstraling wordt gewaarborgd binnen Regionaal Reinigsbedrijf Avalex. Aanbestedende dienst is van mening dat dit alleen gerealiseerd kan worden indien de opdracht per perceel bij dezelfde opdrachtnemer(s) wordt ondergebracht voor een langere periode (maximaal 72 maanden).

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/08/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/08/2021
Local time: 12:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: info.gerechtshofdenhaag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2021