A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 356410-2016

13/10/2016    S198

Magyarország-Budapest: Gát építése

2016/S 198-356410

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 178-319071)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon.

Hivatkozási szám: KEHOP-1.4.0-15-2015-00006
II.1.2)Fő CPV-kód
45247210 Gát építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a meglévő töltések fejlesztésével. Az árvízvédelmi töltések vonatkozásában egyrészt a magassági hiány megszüntetésével, másrészt az altalaj-állékonyság növelésével érjük el ezt. Ezen túlmenően fontos szempont a fejlesztésnél a jövőbeni karbantartási munkák elvégzésének biztosítása mind a mentett-, mind az ártéri oldalon.

A II.1.1) és II.2.1) pont szerinti Elnevezés teljes terjedelmében: Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/10/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 178-319071

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium:
A következő helyett:

M.2.1. pontot t igazoló szakember projektvezetőként, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata – (hónap) / Súlyszám: 10

(...)

M.2.2. pontot igazoló szakember elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú szerződés keretében, útépítés kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata – (hónap) / Súlyszám: 4-6

Helyesen:

M.2.1. pontot igazoló szakember projektvezetőként, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata – (hónap) 10 / Súlyszám: 10

(...)

M.2.2. pontot igazoló szakember elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú szerződés keretében, útépítés kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata – (hónap) / Súlyszám: 6

Szakasz száma: II.2.14
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Helyesen:

Ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

Az 1. rész-szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 1.6.2012-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat.

A 2.1., 2.2., 3., 4., 5., és 6. rész-szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 1.6.2012-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1–100 pont. A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik.

Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A következő helyett:
Helyesen:

Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye az SZ.1. és SZ.2. alkalmassági feltétel vonatkozásában a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor az ajánlatban a kamarai regisztrációs/nyilvántartási számát kell ajánlattevőnek/gazdasági szereplőnek megadnia, egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:

M.2.4. 1 fő aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-ÉG szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.

Helyesen:

M.2.4. 1 fő aki rendelkezik gépészmérnöki végzettséggel.

Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:
Helyesen:

A kifizetésre vonatkozó szabályok: a 322/2015. (X.30.) Kr. 30–32. §, a Kbt. 135. § (1)–(8) bek., Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., a 272/2014. (XI.5.) Kr., 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a, 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 31/10/2016
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 02/11/2016
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 31/10/2016
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 02/11/2016
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

6. Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke nettó 20 000 000 HUF. Számlára történő befizetés esetén ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00332945-00000017 számú fizetési számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz befizetéssel vagy átutalással „KEHOP-14.0-15-2015-00006 kivitelezés – ajánlati biztosíték” megjelöléssel lehet teljesíteni. Ajánlatkérő számlájára történő befizetés esetén a biztosíték teljesítésének igazolásaként a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát eredeti vagy másolati példányban kell az ajánlatba becsatolni. Átutalás esetén a biztosíték teljesítésének igazolásaként átutalást igazoló dokumentum másolatát szükséges az ajánlatba becsatolni. Részletes szabályokat az Ajánlati dokumentáció 1. kötet II.4.2. pontja tartalmaz.

Helyesen:

6. Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke nettó 20 000 000 HUF. Számlára történő befizetés esetén ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00319841-30005204 számú fizetési számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz befizetéssel vagy átutalással „KEHOP-14.0-15-2015-00006 kivitelezés – ajánlati biztosíték” megjelöléssel lehet teljesíteni. Ajánlatkérő számlájára történő befizetés esetén a biztosíték teljesítésének igazolásaként a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát eredeti vagy másolati példányban kell az ajánlatba becsatolni. Átutalás esetén a biztosíték teljesítésének igazolásaként átutalást igazoló dokumentum másolatát szükséges az ajánlatba becsatolni. Részletes szabályokat az Ajánlati dokumentáció 1. kötet II.4.2. pontja tartalmaz.

VII.2)További információk:

A dokumentáció 1–5. kötetei módosulnak.

Ajánlatkérő a módosított dokumentációt az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában megadott címen teljes terjedelmében elérhetővé teszi.