Services - 35692-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-Oirschot: Architectural and related services

2022/S 015-035692

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Oirschot
National registration number: 182158371
Postal address: Deken Frankenstraat 3
Town: Oirschot
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5688 AK
Country: Netherlands
Contact person: Architectuur Lokaal (B. Talman)
E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl
Telephone: +31 205304000
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-biobased-oirschot/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f086a3b1411501f2ff775faba7022b4d
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot

II.1.2)Main CPV code
71200000 Architectural and related services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71410000 Urban planning services
71221000 Architectural services for buildings
71210000 Advisory architectural services
II.2.4)Description of the procurement:

De prijsvraag Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen heeft betrekking op de locatie De Kemmer-Eindhovensedijk in Oirschot. De komende 10-15 jaar is daar plek voor 400 woningen. De gemeente Oirschot roept stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten op om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen die de landschappelijke kwaliteiten versterkt en het beste van de mogelijkheden van biobased en natuurinclusief bouwen benut. Ook is de gemeente voor een deelgebied op zoek naar inspirerende ontwerpen en businesscases, die laten zien dat biobased en natuurinclusief bouwen haalbaar, betaalbaar en schaalbaar is binnen een duurzame gebiedsontwikkeling.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.10)Criteria for the selection of participants:

- Criterium: Portfolio met motivatie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Participation is reserved to a particular profession: yes
Indicate profession:

Deelname aan deze prijsvraag staat open voor teams van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Restricted
Number of participants to be contemplated: 5
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Criterium: Beoordelingscriteria tweede ronde van de prijsvraag

Weging: 100

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 14/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
Date: 25/02/2022
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Dutch
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: no
IV.3.2)Details of payments to all participants:

De eerste ronde van de prijsvraag heeft het karakter van een ideeënprijsvraag waarin aan de deelnemers wordt gevraagd om een globale stedenbouwkundige en landschappelijke visie in te zenden. Elk van de deelnemende teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 3.000 excl. btw. Een onafhankelijke vakjury selecteert maximaal drie inzendingen.

In de tweede ronde van de prijsvraag wordt aan de drie deelnemende teams gevraagd om hun visie uit de eerste ronde aan te scherpen en uit te werken in een schetsontwerp voor een deelgebied en gebouw, met businesscase. Elk van de deelnemende teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 25.000 excl. btw. De jury wijst één winnaar aan.

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022