Szolgáltatások - 357045-2017

12/09/2017    S174

Magyarország-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

2017/S 174-357045

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 145-299573)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosító szám: AK05989
Postai cím: Karolina út 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Drexler Donát, mb. főigazgató
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Telefon: +36 13724212
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovsz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Takarítási szolgáltatás az Országos Vérellátó Szolgálat részére.

Hivatkozási szám: 09/OVSZ/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
90900000 Takarítási és higiéniai szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Takarítási szolgáltatás az Országos Vérellátó Szolgálat részére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/09/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 145-299573

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

(...)

M1) A Korm.rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont tekintetében az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően referenciáinak csatolása egyszerű másolatban, a Korm.rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdésével összhangban.

A referenciáknak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

— a teljesítés időtartama (a kezdési és a befejezési határidő év, hónap, nap -tól -ig megadásával),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szolgáltatás tárgya,

— az ellenszolgáltatás nettó éves díja (Ft),

— a szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezet) neve,címe (székhelye),

— a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e,

— adott esetben információ a saját teljesítés arányáról.

Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelenfelhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.

(...)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(...)

M1.) Minden rész tekintetében: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 2 db, legalább12 hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) teljesített olyan takarítási szolgáltatásról szólóreferenciával mely legalább 50 %-ban egészségügyi terület takarítását is magában foglalja, és értéke külön-külön eléri a nettó 1 000 000- forintot, és amely az előírásoknak és szerződésnek megfelelő teljesítést igazol.

Ugyanazon referencia többször is bemutatható több részre tett ajánlat esetén

Amennyiben a referencia ellenértéke nem HUF-ban kerül megadásra, akkor a teljesítés utolsó napján érvényes,a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam figyelembe vételével kell az ellenértéket átszámítani.

Amennyiben a szerződést kötő fél nem magyarországi szervezet, akkor kérjük a referencianyilatkozatban megjelölni, hogy a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül-e.

A referencia vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére, miszerint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van,amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

(...)

Helyesen:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

(...)

M1) A Korm.rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont tekintetében az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítést igazoló referenciáinak csatolása egyszerű másolatban, a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésével összhangban.

A referenciáknak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

— a teljesítés időtartama (a kezdési és a befejezési határidő év, hónap, nap -tól -ig megadásával),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szolgáltatás tárgya,

— a szolgáltatás mennyisége (m2) és ebből az egészségügyi terület nagysága

— a szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezet) neve,címe (székhelye),

— a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e,

— adott esetben információ a saját teljesítés arányáról.

Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelenfelhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.

(...)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(...)

M1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) teljesített olyan takarítási szolgáltatásról szóló referenciával mely legalább 50 %-ban egészségügyi terület takarítását is magában foglalja, amely az előírásoknak és szerződésnek megfelelő teljesítést igazol, és a takarított területek elérik az alábbi négyzetmétereket részenként:

1. rész: 3 200 m2;

2. rész: 460 m2;

3. rész: 290 m2;

4. rész: 380 m2;

5. rész: 110 m2;

6. rész: 200 m2;

7. rész 290 m2;

8. rész: 310 m2;

9. rész: 270 m2;

10. rész: 1 560 m2;

11. rész: 490 m2;

12. rész: 280 m2;

13. rész: 240 m2;

14. rész: 392 m2;

15. rész: 210 m2;

16. rész: 480 m2;

17. rész: 460 m2;

18. rész: 570 m2;

19. rész: 440 m2;

20. rész: 270 m2;

21. rész: 550 m2;

22. rész: 420 m2;

23. rész: 447 m2.

Ugyanazon referencia többször is bemutatható több részre tett ajánlat esetén.

Amennyiben a szerződést kötő fél nem magyarországi szervezet, akkor kérjük a referencianyilatkozatban megjelölni, hogy a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül-e.

A referencia vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére, miszerint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van,amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 13/10/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 20/10/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 13/10/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 20/10/2017
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján módosítja.

Ajánlatkérő a Kbt. 55. §-a alapján az Ajánlati Dokumentáció alábbi pontjait is módosítja:

— az Ajánlati Dokumentáció IV. fejezet (Iratminták).

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa.

Referencianyilatkozat mintája.

Referenciaigazolás adattartalma.

Ajánlattevői nyilatkozat átszámításról:

— az Ajánlati Dokumentáció IV. Fejezet (Benyújtandó dokumentumok táblázata).

A közbeszerzési dokumentumok módosításait ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen – az Ajánlati Felhívás I.3.) pontjában megadott elérhetőségen – közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.