Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 357064-2021

14/07/2021    S134

Belgium-Eeklo: Refuse disposal and treatment

2021/S 134-357064

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.)
National registration number: 0220.574.436
Postal address: Sint-Laureinsesteenweg 29
Town: Eeklo
NUTS code: BE233 Arr. Eeklo
Postal code: 9900
Country: Belgium
Contact person: De heer Patrick Joos
E-mail: patrick.joos@ivmmilieubeheer.be
Telephone: +32 92187158
Internet address(es):
Main address: www.ivmmilieubeheer.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/410/DJ/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Intercommunale
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inzamelen en verwerken van klein gevaarlijk afval

Reference number: 2021/12
II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE233 Arr. Eeklo
Main site or place of performance:

Deelnemende steden en gemeenten

II.2.4)Description of the procurement:

Het inzamelen/ophalen en verwerken van klein gevaarlijk afval in het samenwerkingsgebied van IVM (Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Merelbeke, Nazareth, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem en Zulte).

Na de inzameling/ophaling dient het klein gevaarlijk afval vervoerd te worden naar een centraal depot waar het gestockeerd en eventueel geconditioneerd wordt en nadien afgevoerd wordt naar een erkende installatie waar het verwerkt wordt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit en technische waarde middelen inzameling / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kwaliteit en technische waarde middelen verwerking / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht is 1 maal verlengbaar met een periode van 2 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. EUR 50.000

2. ---

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een bewijs van registratie als vervoerder van afvalstoffen en een bewijs van registratie van inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor de betreffende afvalstoffen.

2. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

3. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.

4. Een geldig ISO 14001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubeheersystemen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. ---

2. 3

3. zie bestek

4. ---

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/08/2021
Local time: 15:12
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/08/2021
Local time: 15:12
Place:

IVM ov, Sint-Laureinsesteenweg 29 te Eeklo

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349611
Internet address: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349611
Internet address: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2021