Services - 35709-2022

21/01/2022    S15

Poland-Zielona Góra: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2022/S 015-035709

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 255-674897)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
National registration number: 006092820
Postal address: Al. Niepodległości 32
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 65-042
Country: Poland
E-mail: zdw@zdw.zgora.pl
Telephone: +48 683280307 / +48 683280306
Fax: +48 683280338 / +48 683280332
Internet address(es):
Main address: www.bip.zdw.zgora.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wojewódzkiej nr 304 od drogi krajowej nr 32 do Babimostu

Reference number: ZDW-ZG-WZA-3310-11/2021
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub innej decyzji, wynikającej z prawa budowlanego, umożliwiającej realizację robót drogowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 255-674897

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 28/04/2022
Read:
Date: 03/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 03/02/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: