Árubeszerzések - 357162-2017

12/09/2017    S174

Magyarország-Békéscsaba: Nátrium-hipoklorit

2017/S 174-357162

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Alföldvíz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK00844
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakucz Pál
E-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu
Telefon: +36 66523200
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.alfoldviz.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. II/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Telefon: +36 12251585
Fax: +36 12251585
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. II/2
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon: +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: +36 12251585
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai célú hypo vegyszer adásvétele tárgyban.

II.1.2)Fő CPV-kód
24312220 Nátrium-hipoklorit
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai célú hypo vegyszer adásvétele tárgyban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 99 180 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú hypo vegyszer adásvétele tárgyban – I. csoport

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24312220 Nátrium-hipoklorit
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békés megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú hypo vegyszer adásvétele tárgyban – I. csoport (1., 2., 3., 4. régió részére).

Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani:

— Hypo 150 g/l (Nátrium Hipoklorit oldat 12-15 (W/W) % aktív klór min. 150 g/l hatóanyag) folyékony: 46 075 kg/év.

Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyein kerül átvételre, a műszaki leírásban megadott kiszerelésekben (szállítási egységekben), illetve egyidejű szállítási mennyiségek biztosításával, az ajánlatkérő felmerülő igénye szerint. Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet szerinti – mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális mennyiségektől szállítási címenként, szállítási régiónként, vagy akár teljes mennyiségre vetítetten eltérhet.

A feladat leírása:

1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.

2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.

Elvárt egyidejű szállítás: 25 kg – 2 400 kg;

Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg, 60 kg, 1 200 kg;

Szállítási gyakoriság: 1 hónap-4 hónap.

3) Ajánlatkérő régiónként összesítve, maga szervezi össze – a telephelyi igények és szükségletek alapján – szállítási igényeit, oly módon, hogy az egyes régiók által történő következő naptári hétre esedékes megrendeléseket egységesen adja meg a nyertes ajánlattevő számára;

4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.

5) Ajánlatkérő heti rendszerességgel adja meg a következő heti szállítási igényét, melyet a nyertes ajánlattevő, az általa meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptári héten köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni.

6) Az ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget az ajánlatkérő heti megrendelésekben rögzítésre kerülő egyes telephelyeire. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 22 116 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Max.2-szer – az eredeti, ill. a már meghosszabbított befejezési időponttól további – max.24-24 hónappal (azonos tartalommal és feltételekkel, ill. a díjak hosszabbításonként egyszer hivatalos inflációs ráta mértékével megegyező korrekciója mellett). Az ajánlatkérő a keretmegállapodás meghosszabbítására vonatkozó szándékát a lejárat előtt legalább 6 hónappal jelzi nyertes ajánlattevő felé.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5 pontban:

Pontszám:1-10-ig.

Módszer:

1.(Ajánlati ár (nettó Ft/kg)): relatív, fordított arányosítás;

2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai célú hypo vegyszer adásvétele tárgyban – II. csoport.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24312220 Nátrium-hipoklorit
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Csongrád megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai célú hypo vegyszer adásvétele tárgyban – II. csoport (5. régió részére).

Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani:

— Hypo 150 g/l (Nátrium hipoklorit oldat 12-15 (W/W) % aktív klór min. 150 g/l hatóanyag) folyékony: 37 400 kg/év.

Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyein kerül átvételre, a műszaki leírásban megadott kiszerelésekben (szállítási egységekben), illetve egyidejű szállítási mennyiségek biztosításával, az ajánlatkérő felmerülő igénye szerint. Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet szerinti – mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális mennyiségtől szállítási címenként, szállítási régiónként, vagy akár teljes mennyiségre vetítetten eltérhet.

A feladat leírása:

1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.

2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.

Elvárt egyidejű szállítás: 50 kg – 1 200 kg;

Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg, 60 kg, 1 200 kg.

Szállítási gyakoriság: 1 hét – 1,5 hónap.

3) Ajánlatkérő régiónként összesítve, maga szervezi össze – a telephelyi igények és szükségletek alapján – szállítási igényeit, oly módon, hogy az egyes régiók által történő következő naptári hétre esedékes megrendeléseket egységesen adja meg a nyertes ajánlattevő számára;

4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.

5) Ajánlatkérő heti rendszerességgel adja meg a következő heti szállítási igényét, melyet a nyertes ajánlattevő, az általa meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptári héten köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni.

6) Az ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget az ajánlatkérő heti megrendelésekben rögzítésre kerülő egyes telephelyeire. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 17 952 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Max.2-szer – az eredeti, ill. a már meghosszabbított befejezési időponttól további – max.24-24 hónappal (azonos tartalommal és feltételekkel, ill. a díjak hosszabbításonként egyszer hivatalos inflációs ráta mértékével megegyező korrekciója mellett). Az ajánlatkérő a keretmegállapodás meghosszabbítására vonatkozó szándékát a lejárat előtt legalább 6 hónappal jelzi nyertes ajánlattevő felé.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5 pontban:

Pontszám: 1-10-ig.

Módszer:

1.(Ajánlati ár (nettó Ft/kg)): relatív, fordított arányosítás;

2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény;

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai célú hypo vegyszer adásvétele tárgyban – III. csoport

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24312220 Nátrium-hipoklorit
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Csongrád megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai célú hypo vegyszer adásvétele tárgyban – III csoport – 6., 7. régió részére.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani:

— Hypo 150 g/l (Nátrium hipoklorit oldat 12-15 (W/W) % aktív klór min. 150 g/l hatóanyag) folyékony: 123 150 kg/év.

Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyein kerül átvételre, a műszaki leírásban megadott kiszerelésekben (szállítási egységekben), illetve egyidejű szállítási mennyiségek biztosításával, az ajánlatkérő felmerülő igénye szerint. Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet szerinti – mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális mennyiségtől szállítási címenként, szállítási régiónként, vagy akár teljes mennyiségre vetítetten eltérhet.

A feladat leírása:

1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.

2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.

Elvárt egyidejű szállítás: 60 kg – 1 200 kg.

Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg, 60 kg, 1 200 kg.

Szállítási gyakoriság: 1 hét – 1,5 hónap.

3) Ajánlatkérő régiónként összesítve, maga szervezi össze – a telephelyi igények és szükségletek alapján – szállítási igényeit, oly módon, hogy az egyes régiók által történő következő naptári hétre esedékes megrendeléseket egységesen adja meg a nyertes ajánlattevő számára.

4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.

5) Ajánlatkérő heti rendszerességgel adja meg a következő heti szállítási igényét, melyet a nyertes ajánlattevő, az általa meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptári héten köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni.

7) Az ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget az ajánlatkérő heti megrendelésekben rögzítésre kerülő egyes telephelyeire. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 59 112 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Max.2-szer – az eredeti, ill. a már meghosszabbított befejezési időponttól további – max.24-24 hónappal (azonos tartalommal és feltételekkel, ill. a díjak hosszabbításonként egyszer hivatalos inflációs ráta mértékével megegyező korrekciója mellett). Az ajánlatkérő a keretmegállapodás meghosszabbítására vonatkozó szándékát a lejárat előtt legalább 6 hónappal jelzi nyertes ajánlattevő felé.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5 pontban:

Pontszám: 1-10-ig.

Módszer:

1. (Ajánlati ár (nettó Ft/kg)): relatív, fordított arányosítás;

2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény;

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;

2. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról – továbbiakban Kormányrendelet) II. Fejezetének 2. § – 7. §-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8.§-16.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kormányrendelet III. Fejezet 8.§-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

A Kormányrendelet III. Fejezet 8.§-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 69.§(4) szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok esetében, az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat fogad el.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (Kormányrendelet 2.§(5)), az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontra is.)

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:

P1) Benyújtandó nyilatkozat a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Elegendő azon év(ek) adata(i) megadása, amellyel a megfelelést igazolni kívánja(k). (Kbt.65.§(1) bek. a)pont, Kormányrendelet 19.§(1) bek. c)pont.)

Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattétellel érintett részek közül legmagasabb érték szerinti megfelelés igazolandó.

Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 19.§(3) bek. szerint járhat el.

A fent előírt igazolások a Kormányrendelet 19.§(7) bek-nek megfelelőn, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 19.§(1) bek. szerinti igazolási módok helyett.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65.§(7)-(8) bek. szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§ (3) bek.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az előző – mérlegfordulónappal lezárt – 3 üzleti évre visszamenőleg – vagy, ha később kezdte meg működését, akkor működése megkezdése óta – legalább egy évben, az alábbi mértékű teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.

P2.1) 1.rész: 2 000 000 HUF/év;

P2.2) 2.rész: 2 000 000 HUF/év;

P2.3) 3.rész: 7 000 000 HUF/év.

Alanyi kör:

III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.

Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattétellel érintett rész szerinti legmagasabb mérték/érték szerinti megfelelés igazolandó.

Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (Kormányrendelet 2.§(5)), az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontra is.)

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:

M1) Benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben teljesített (36 hónapban befejezett (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szállításai (szerződései) ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez esetlegesen szükséges további adatokat is.

(Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, és Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pont és 22.§ (1)-(2) bekezdés szerint.)

A fent előírt igazolások a Kormányrendelet 24.§(1) bek-nek megfelelőn az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek, ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 21.§(1) bek. szerinti igazolási módok helyett.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban befejezett, de legfeljebb hat éve megkezdett) egy vagy több előírásoknak és a szerződésnek megfelelően megvalósult teljesítéssel, amely(ek)

— tartalma: legalább 1 év (12 egybefüggő hónap) folyamatos vagy rendszeres Hypo 150 g/l (NÁTRIUM HIPOKLORIT OLDAT 12-15 (W/W) % aktív klór min. 150 g/l hatóanyag – folyékony) szállítás volt,

— és amelynek/amelyek ideje alatt volt olyan 1 év (12 egybefüggő hónap), ami alatt az egyidejűleg teljesített mennyiség megfelelt az alábbiaknak:

M1.1) 1.rész:

— Hypo 150 g/l (Nátrium hipoklorit oldat 12-15 (W/W) % aktív klór min. 150 g/l hatóanyag – folyékony) szállítás mennyisége elérte a 34 000 kg-t.

M1.2) 2.rész:

— Hypo 150 g/l (Nátrium hipoklorit oldat 12-15 (W/W) % aktív klór min. 150 g/l hatóanyag – folyékony) szállítás mennyisége elérte a 28 000 kg-t.

M1.3) 3.rész:

— Hypo 150 g/l (Nátrium hipoklorit oldat 12-15 (W/W) % aktív klór min. 150 g/l hatóanyag – folyékony) szállítás mennyisége elérte a 92 000 kg-t.

Alanyi kör:

III.1.3./M1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés);

III.1.3./M1) pontban meghatározott követelmény esetében az ajánlattétel időpontjában is hatályos többéves/határozatlan idejű szerződés szerinti korábbi teljesítés is bemutatható, amennyiben az ebből már igazoltan teljesített időtartam meghaladja a 12 egybefüggő hónapot és az előírt feltételeknek ezen már eltelt időtartamra vonatkozóan megfelel. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. (Kbt.65.§ (1)b), Kormányrendelet 21.§(3)a),(3a)b),21/A.§ és 22.§(1)-(2),(3a)-(5))

Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattétellel érintett részek közül legmagasabb mérték szerinti megfelelés igazolandó.

Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdés).

A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér; Hibás teljesítési kötbér; Meghiúsulási kötbér.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek rendszerét – alkalmazási körét és szabályait – a közbeszerzési dokumentumok részét képező keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket.

Az ellenérték megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és ennek az ajánlatkérő által elismerését követően, banki átutalással történik.

Az ajánlatkérő, az ellenszolgáltatást oly módon teljesíti, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk. 6:130.§ (1) bekezdés).

Fizetési ütemezés: ajánlatkérő előleget nem fizet, előleg számlát nem fogad be. A díj számlázása: tételes elszámolással szállításonkénti rendszerességgel.

A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § foglaltak szerint kell eljárni.

A finanszírozás részletes szabályait a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös ajánlattevők az ajánlat részeként kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell nevezniük a közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevőt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1) Szállítást csak az a gazdálkodó szervezet végezheti, aki alkalmas a 2008/68/EK irányelv (ADR szabályok) szerinti küldeménydarabos szállítási tevékenységre, járművei megfelelnek az irányelv szabályainak.

2) A szállítást csak olyan edényzetben lehet végezni, mely minősítésre került és szintén megfelel a 2008/68/EK irányelv követelményeinek.

Az ajánlat érvényességének feltétele a fenti feltételeknek való megfelelés vállalása.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/10/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/10/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

VANIN Kft., 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Felhívás IV.2.6 pontja esetében egy hónap alatt ajánlatkérő 30 napot ért tekintettel a Kbt.81.§ (11)bek-re.

2. A közbeszerzés nem feltételes (Kbt. 53.§ (5)). Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. A Kbt.75.§(2)e)pont nem kerül alkalmazásra.

3. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ (6)bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

4. Az ajánlattevőknek a megajánlott szállítás ajánlatkérő által előírt feltételeknek való megfeleléséről, illetve előírások szerinti teljesítés vállalásáról, szakmai ajánlatot kell benyújtania

— nyilatkozat a 2. értékelési szempont szerinti értékeléshez a felolvasólapon tett vállalás tekintetében (megajánlott kapcsolattartó elérési adataira vonatkozóan) – adott esetben;

— nyilatkozat arról, hogy a megajánlott termékre vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezésre áll

o biztonsági adatlap,

o OTH engedély;

— nyilatkozat annak vállalásáról, hogy a nyertesség esetén a szállításra kerülő termék

o minősége meg fog felelni az MSZ EN 901-2013 szabványnak,

o minőségi bizonyítványa rendelkezésre fog állni;

— nyilatkozat annak vállalás, hogy nyertesség esetén, a tényleges szállítás során

o az átadott tétel esetében – a gyártási tanúsítvány alapján – a gyártás napja és szállítás napja között nem telik el több, mint 14 naptári nap.

o a szállítási mód meg fog felelni a III.2.2 pont szerinti vonatkozó előírásoknak.

5. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentum letöltését követően ajánlatkérő kéri, hogy érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa ajánlatkérőt jogiiroda@alfoldviz.hu címen, címen: az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldése végett is, amelyben szerepel ajánlattevő neve, címe és elérhetőségei (e-mail címe).

6. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlatnak – elsősorban, de nem kizárólagosan – tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4)-(5) és – adott esetben – a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésben, valamint a Kbt. 68.§ (4) bekezdésben foglaltakat.

7. Nem kell megjelölni:

— a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 66.§ (6) a),

— az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) b).

Ajánlatkérő e körben felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138.§ (1)-(2), (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

8. Tájékozódási kötelezettség: az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő Kbt. 73.§ (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti követelményeknek. (Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdés)

9. A Kormányrendelet 30.§(4) szerinti tájékoztatás: pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban (III.1.2)P1, III.1.3)M1).

10. Irányadó idő: A teljes jelen felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyar helyi idő (CET) szerint értendő.

11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kászoni-Habi Ildikó(00242).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/09/2017