Services - 35728-2022

21/01/2022    S15

Poland-Dynów: Forestry services

2022/S 015-035728

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 010-019935)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów
National registration number: 795-001-04-07
Postal address: Nadleśnictwo Dynów ul. Jaklów 2
Town: Dynów
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 36-065
Country: Poland
Contact person: Elwira Papież
E-mail: dynow@krosno.lasy.gov.pl
Telephone: +48 166521229
Fax: +48 166521072
Internet address(es):
Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_dynow/zamowienia_publiczne2
Address of the buyer profile: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-dynow/platforma-zakupowa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dynów w roku 2022

Reference number: ZG.270.1.1.2022
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”), obejmujące prace z zakresu: pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów edukacyjnych i turystycznych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dynów w roku 2022. wynikające z Załącznika nr 3 Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. Zamówienie podzielone jest na 2części: Pakiet I - Leśnictwa: Wybrzeże, Dąbrówka, Dylągowa; Pakiet II - Leśnictwa: Siedliska, Ulucz, Jabłonica

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 010-019935

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 10/02/2022
Local time: 09:30
Read:
Date: 11/02/2022
Local time: 09:30
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 11/05/2022
Read:
Date: 12/05/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 10/02/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 11/02/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: