Services - 35737-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Härnösand: Företags- och organisationsrådgivning

2022/S 015-035737

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 245-646128)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Västernorrland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0206
Postadress: Storgatan 1
Ort: HÄRNÖSAND
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
Postnummer: 87185
Land: Sverige
Kontaktperson: Malin Westman
E-post: malin.westman@rvn.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.rvn.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling

Referensnummer: 21RS7520
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79410000 Företags- och organisationsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Konsulttjänster så som utredare, processledare och utvärderare/följeforskare inom kompetenser inom flertalet sakområden så som:

- Infrastrukturplanering

- Samhällsplanering och bostadsbyggande

- Innovation och smart specialisering

- Klimat- och energi

- Upphandling, konsumtion- och resurshantering

- Socioekonomi

- Etablerings- och näringslivsfrämjande

- Kommersiell och offentlig service

Upphandlingsföremål

Region Västernorrland upphandlar ett ramavtal för konsulttjänster inom tjänsteområde Utredning, Processtöd/processledning, utvärdering/följeforskning som via förnyad konkurrensutsättning kan avropas för insatser inom olika sakområden enligt beskrivning i Kravspecifikation och Mall för upphandlingskontrakt.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/01/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 245-646128

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/01/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 24/01/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 21/01/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 25/01/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: