Services - 35743-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Services related to printing

2022/S 015-035743

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 217-571589)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Postal address: Al. Jana Pawła II Nr 70
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-175
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Telephone: +48 223184311
Fax: +48 223185411
Internet address(es):
Main address: www.arimr.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup Systemu Centralnego Wydruku (SCW) na okres 36 miesięcy dla Oddziałów Regionalnych ARiMR

Reference number: DPiZP.2610.13.2021
II.1.2)Main CPV code
79820000 Services related to printing
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu (do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 1B do projektowanych postanowień umowy) Oprogramowania, Licencji i Urządzeń;

1.2. wdrożenie u Zamawiającego Systemu Centralnego Wydruku oraz zapewnienie jego sprawnego działania;

1.3. włączenia do Systemu Centralnego Wydruku Urządzeń posiadanych przez Zamawiającego (Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy);

1.4. przeprowadzenie warsztatów dla 50 pracowników Zamawiającego z zakresu działania Systemu Centralnego Wydruku;

1.5. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usługi Wydruku;

1.6. zapewnienie w całym okresie świadczenia Usługi Wydruku stałej obsługi serwisowej i wsparcia technicznego dla Systemu Centralnego Wydruku.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 217-571589

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 28/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 18/02/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 27/04/2022
Read:
Date: 18/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 28/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 18/02/2022
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: