Services - 35768-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Torsby: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-035768

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 177-461439)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: TORSBY KOMMUN
National registration number: 212000-1777
Postal address: 1,Strategiavd
Town: Torsby
NUTS code: SE Sverige
Postal code: 68580
Country: Sweden
Contact person: Mats Ågren
E-mail: mats.agren@torsby.se
Telephone: +46 560-16067
Fax: +46 560-16055
Internet address(es):
Main address: http://www.torsby.se

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tekniska konsulter Torsby kommun 2022

Reference number: KST 2021/352
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM OBJEKTET

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utförande av uppdrag av varierande storlek.

Upphandlingen innefattar konsultkategori: HUS/BYGGNAD/ANLÄGGNING. Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier, programarbeten och förprojektering till utbyggnadsskedet och besiktning.

Beställaren avser att avropa konsulttjänsterna för Hus/byggnad i samband med:

• ny-, om-och tillbyggnader, besiktningar/deklarationer samt rivning av byggnader, främst för förvaltningsbyggnader, skolor, förskolor, fritidslokaler, idrottsanläggningar, äldreboenden, omsorgsboenden och bostäder mm.

Beställaren avser att även kunna avropa konsulttjänsterna för Anläggning i samband med:

Ny-, om-och tillbyggnader av infrastruktur och anläggningar främst i form av gator med tillhörande infrastruktur.

ny-, om-och tillbyggnader av VA-anläggningar i form av avloppsreningsverk, vattenverk mm.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 177-461439

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM OBJEKTET

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utförande av uppdrag av varierande storlek.

Upphandlingen innefattar konsultkategori: HUS/BYGGNAD/ANLÄGGNING. Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier, programarbeten och förprojektering till utbyggnadsskedet och besiktning.

Beställaren avser att avropa konsulttjänsterna för Hus/byggnad i samband med:

• ny-, om-och tillbyggnader, besiktningar/deklarationer samt rivning av byggnader, främst för förvaltningsbyggnader, skolor, förskolor, fritidslokaler, idrottsanläggningar, äldreboenden, omsorgsboenden och bostäder mm.

Beställaren avser att även kunna avropa konsulttjänsterna för Anläggning i samband med:

Ny-, om-och tillbyggnader av infrastruktur och anläggningar främst i form av gator med tillhörande infrastruktur.

ny-, om-och tillbyggnader av VA-anläggningar i form av avloppsreningsverk, vattenverk mm.

Read:

ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM OBJEKTET

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlek.

Upphandlingen innefattar konsultkategori: HUS/BYGGNAD/ANLÄGGNING. Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier, programarbeten och förprojektering till utbyggnadsskedet och besiktning.

Beställaren avser att avropa konsulttjänsterna för Hus/byggnad i samband med:

• ny-, om-och tillbyggnader, besiktningar/deklarationer samt rivning av byggnader, främst för förvaltningsbyggnader, skolor, förskolor, fritidslokaler, idrottsanläggningar, äldreboenden, omsorgsboenden och bostäder, samt mark och tomtytor i angränsning till dessa

Beställaren avser att även kunna avropa konsulttjänsterna för Anläggning i samband med:

? ny-, om-och tillbyggnader av infrastruktur och anläggningar främst i form av gator med tillhörande trafiksignalsystem och gatubelysning, konstbyggnader, VA-ledningar inklusive pumpstationer, tryckstegringsstationer och dagvattenanläggningar, torg, trädgård och parker samt skydd mot översvämning, buller och skred och övrig infrastruktur

? ny-, om-och tillbyggnader av VA-anläggningar i form av avloppsreningsverk, vattenverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, vattentorn mm

? naturvårdsarbete och miljööversyn

? miljöstrategiskt arbete

Section number: II.2.4
Lot No: 1
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

:  Utredning

 Projektering i olika skeden/faser

 Granskning

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Relationshandlingar

 Dokumentation och rapportering

 Mätning

 Förstudier

 Programarbete

 Modeller

 Samordning av digitala handlingar

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.4
Lot No: 2
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Utredning

 Projektering i olika skeden/faser

 Granskning

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Relationshandlingar

 Dokumentation och rapportering

 Mätning

 Hållfasthetsberäkningar

 Dimensionering

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.4
Lot No: 3
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Utredning

 Projektering i olika skeden/faser

 Granskning

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Relationshandlingar

 Dokumentation och rapportering

 Mätning

 Samordning av installationer

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.4
Lot No: 4
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Utredning

 Projektering i olika skeden/faser

 Granskning

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Relationshandlingar

 Dokumentation och rapportering

 Mätning

 Samordning av installationer

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 5
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

Styr- och reglerprojektering

Read:

5 Styr- och reglerprojektering

Section number: II.2.4
Lot No: 5
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Utredning

 Projektering i olika skeden/faser

 Granskning

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Relationshandlingar

 Dokumentation och rapportering

 Mätning

 Samordning av installationer

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 6
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

5. Värme- och sanitetsprojektering

Read:

6. Värme- och sanitetsprojektering

Section number: II.2.4
Lot No: 6
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Utredning

 Projektering i olika skeden/faser

 Granskning

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Relationshandlingar

 Dokumentation och rapportering

 Mätning

 Samordning av installationer

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 7
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

6. Brandskyddsprojektering

Read:

7. Brandskyddsprojektering

Section number: II.2.4
Lot No: 7
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Utredning

 Projektering i olika skeden/faser

 Granskning

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Relationshandlingar

 Dokumentation och rapportering

 Mätning

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 8
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

7. Kontrollansvarig enligt PBL

Read:

8. Kontrollansvarig enligt PBL

Section number: II.2.4
Lot No: 8
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

Kontrollansvarig PBL

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 9
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

8. Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

Read:

9. Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

Section number: II.2.4
Lot No: 9
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Samordning

 Projektledning/projektledningsstöd

 Granskning

 Utlåtande

 Protokollförande

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 10
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

9. Besiktning bygg

Read:

10. Besiktning bygg

Section number: II.2.4
Lot No: 10
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Samordning

 Projektledning/projektledningsstöd

 Granskning

 Utlåtande

 Protokollförande

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 11
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

10. Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

Read:

11. Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

Section number: II.2.4
Lot No: 11
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 dokumentation och rapportering

 utlåtande mm både i förvaltnings-, plan-och ut-/ombyggnadsskede

 besiktning, protokollförande

 kontroll och mätning

 upprätta förslag till åtgärdsplaner

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 12
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

11. Besiktning ventilation

Read:

12. Besiktning ventilation

Section number: II.2.4
Lot No: 12
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 dokumentation och rapportering

 utlåtande mm både i förvaltnings-, plan-och ut-/ombyggnadsskede

 besiktning, protokollförande

 kontroll och mätning

 upprätta förslag till åtgärdsplaner

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 13
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

12. Besiktning vatten/värme/sanitet

Read:

13. Besiktning vatten/värme/sanitet

Section number: II.2.4
Lot No: 13
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 dokumentation och rapportering

 utlåtande mm både i förvaltnings-, plan-och ut-/ombyggnadsskede

 besiktning, protokollförande

 kontroll och mätning

 upprätta förslag till åtgärdsplaner

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 14
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

13. Besiktning Styr- och regler

Read:

14. Besiktning Styr- och regler

Section number: II.2.4
Lot No: 14
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 dokumentation och rapportering

 utlåtande mm både i förvaltnings-, plan-och ut-/ombyggnadsskede

 besiktning, protokollförande

 kontroll och mätning

 upprätta förslag till åtgärdsplaner

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 15
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

14.OVK

Read:

15.OVK

Section number: II.2.4
Lot No: 15
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 dokumentation och rapportering

 utlåtande mm både i förvaltnings-, plan-och ut-/ombyggnadsskede

 besiktning, protokollförande

 kontroll och mätning

 upprätta förslag till åtgärdsplaner

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 16
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

15.Energibesiktning

Read:

16.Energibesiktning

Section number: II.2.4
Lot No: 16
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

Energideklaration av byggnader

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 17
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

16.LCA-konsult

Read:

17.LCA-konsult

Section number: II.2.4
Lot No: 17
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

• Ta fram LCA i samband med planering inför planerad byggentreprenad och upprättande av AF-del inför upphandling

• Ge support vid framtagande av utvärderingskriterier och utvärdering av anbud

• Uppföljning av byggentreprenad

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 18
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

17. Miljöutredningar, vatten/buller/luft MKB/allmän-/förorenad mark

Read:

18. Miljöutredningar, vatten/buller/luft MKB/allmän-/förorenad mark

Section number: II.2.4
Lot No: 18
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Utredning

 Granskning

 Kravspecifikationer

 Dokumentation och rapportering

 Mätning

 Dimensionering

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 19
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

18. Trafikutredning, Väg/trafik

Read:

19. Trafikutredning, Väg/trafik

Section number: II.2.4
Lot No: 19
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Utredning

 Granskning

 Kravspecifikationer

 Dokumentation och rapportering

 Mätning

 Dimensionering

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 20
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

19. Geoteknik/geotekniker

Read:

20. Geoteknik/geotekniker

Section number: II.2.4
Lot No: 20
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Förstudier/utredningar

 Projektering i olika skeden/faser

 Hållfasthetsberäkningar

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Kontroll, mätning

 Besiktning, protokollförande

 Granskning

 Dokumentation och rapportering

 Relationshandlingar

 Projektledning

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 21
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

20. Gatu/mark, projektering/kontroll/projektledning

Read:

21. Gatu/mark, projektering/kontroll/projektledning

Section number: II.2.4
Lot No: 21
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Förstudier/utredningar

 Projektering i olika skeden/faser

 Hållfasthetsberäkningar

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Kontroll, mätning

 Besiktning, protokollförande

 Granskning

 Dokumentation och rapportering

 Relationshandlingar

 Projektledning

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 22
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

21. VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

Read:

22. VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

Section number: II.2.4
Lot No: 22
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Förstudier/utredningar

 Projektering i olika skeden/faser

 Hållfasthetsberäkningar

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Kontroll, mätning

 Besiktning, protokollförande

 Granskning

 Dokumentation och rapportering

 Relationshandlingar

 Projektledning

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 23
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

22. Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

Read:

23. Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

Section number: II.2.4
Lot No: 23
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

Utredningar

tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 24
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

23. Bro/konstbyggn.

Read:

24. Bro/konstbyggn.

Section number: II.2.4
Lot No: 24
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Förstudier/utredningar

 Projektering i olika skeden/faser

 Hållfasthetsberäkningar

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Kontroll, mätning

 Besiktning, protokollförande

 Granskning

 Dokumentation och rapportering

 Relationshandlingar

 Projektledning

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 25
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

24. Vatten-/reningsverk

Read:

25. Vatten-/reningsverk

Section number: II.2.4
Lot No: 25
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Förstudier/utredningar

 Projektering i olika skeden/faser

 Hållfasthetsberäkningar

 Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer

 Kontroll, mätning

 Besiktning, protokollförande

 Granskning

 Dokumentation och rapportering

 Relationshandlingar

 Projektledning

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: II.2.1
Lot No: 26
Place of text to be modified: Benämning på upphandlingen
Instead of:

Datamodellering VA-.flöden

Read:

26.Datamodellering VA-.flöden

Section number: II.2.4
Lot No: 26
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

 Utredning

 Granskning

 Kravspecifikationer

 Dokumentation och rapportering

 Mätning

 Dimensionering

Read:

Konsultkategorin är uppdelad i följande 26 kompetensområden.

1.    Husarkitekt

2.    Hus/byggnadskonstruktion

3.    El-och svagströmsprojektering inkl. el, tele, data, inbrottslarm, brandlarm, passersystem mm

4.    Ventilationsprojektering,

5.    Styr- och reglerprojektering

6.    Värme-och sanitetsprojektering

7.    Brandskyddsprojektering

8.    Kontrollansvarig enligt PBL

9.    Bygg-, projekt- och/eller projekteringsledning

10.  Besiktning bygg

11.  Besiktning el-/svagström/tele/data/larm/passersystem

12.  Besiktning ventilation

13.  Besiktning vatten/värme/sanitet

14.  Besiktning styr- och regler

15.  Besiktning OVK

16.  Energideklaration av byggnader

17.  LCA-konsult

18.  Miljöutredningar, vatten/buller/luft /MKB/allmän/förorenad mark

19.  Trafikutredning, Väg/trafik

20.  Geoteknik/geotekniker

21.  Gatu-/mark, projektering/kontroll/projektledning

22.  VA/mark, projektering/kontroll/projektledning

23.  Övriga konsulttjänster, utredningar/tillfällig arbetsanhopning och liknande uppdrag

24.  Bro/konstbyggnad

25.  Vatten-/reningsverk

26.  Datamodellering VA-flöden.

 

Under den senaste fyra års perioden har beställaren avropat konsulter inom aktuella kompetensområden för ca 5,2 miljoner SEK per år. Detta har skett både i samband med investeringar och i samband med drift.

 

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Anbud ska vara giltigt till
Instead of:
Date: 12/02/2022
Read:
Date: 11/03/2022
VII.2)Other additional information: