Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 357697-2017

13/09/2017    S175

Luxemburg-Luxembourg: A 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 8a–8c. cikkének gyakorlati megvalósítását támogató vizsgálat

2017/S 175-357697

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Postai cím: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postai irányítószám: 2530
Ország: Luxemburg
E-mail: bharat.patel@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2846
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 8a–8c. cikkének gyakorlati megvalósítását támogató vizsgálat.

Hivatkozási szám: ENER/D3/2017-209-2.
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ez a projekt az EU-tagállamoknak, az illetékes szabályozó hatóságoknak és az engedélyeseknek a 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 8a–8c. cikkének hatékony végrehajtásában – a tapasztalatok megosztásának előmozdítása révén – történő támogatására, valamint az említett cikkek rendelkezéseinek a következetesebb és ambiciózusabb uniós szintű végrehajtásának előmozdítására irányuló bizottsági tevékenységek részét képezi. A Bizottság e célból már jelenleg is együttműködik a tagállamokkal és az illetékes szabályozó hatóságokkal [nevezetesen az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportján (ENSREG) keresztül] a nemzeti megközelítések megvitatása és a nukleáris biztonság célkitűzés összehangoltabb megvalósítását támogató jövőbeni munka meghatározása céljából. A projekt kiegészíti az ENSREG-gel folytatott tevékenységeket, és a jövőbeni munkaterületeket és az Európai Bizottság ezzel összefüggő prioritásait hivatott meghatározni és azokhoz információkkal szolgálni.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A projekt keretében részletesen értékelni kell a 8a–8c. cikk rendelkezéseiben foglalt műszaki és jogi követelményeket, és meg kell vizsgálni a vonatkozó nemzetközi és európai iránymutatást annak meghatározása érdekében, hogy az megfelelően támogatja-e a nemzeti hatóságok, az illetékes szabályozó hatóságok és az engedélyesek igényeit, valamint értékelni kell annak a stratégiák gyakorlati végrehajtásában és a döntéshozatalban betöltött hasznosságát; a nemzeti gyakorlatok felmérése alapján a projekt keretében meg kell vizsgálni, hogy a jelenleg hatályos szabályozói és engedélyezési keret követelményeit hogyan alkalmazzák a gyakorlatban az Európai Unióban található reaktorlétesítményekben és építményekben. E rendelkezések összefüggésében a projekt részletesebben megvizsgálja a releváns biztonsági korszerűsítésekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokat és kritériumokat, valamint naprakész végrehajtási státuszt biztosít a létező nukleáris reaktoroknál. A projekt a jelenlegi iránymutatásban és szabványokban fennálló hiányosságok azonosítására szolgál, és keretében a tagállamoknak a rendelkezések technikai alkalmazásával kapcsolatos jövőbeni tervei és stratégiái segítése céljából ajánlásokat kell megfogalmazni az irányelv rendelkezéseinek következetesebb és gyakorlatiasabb, magas színvonalú végrehajtását biztosító uniós és nemzetközi szintű tevékenységekre vonatkozóan. Az érdekelt felek teljes körű részvételének és a munka átláthatóságának biztosítása érdekében a munka eredményeit az érdekelt felek széles körével meg kell vitatni, és az eredményeket és az ajánlásokat általános terjesztés céljára szolgáló végső jelentésben fogják közzétenni.

A projekt keretében megfogalmazott eredményeket és ajánlásokat azon prioritást élvező témák meghatározására fogják használni, amelyeket az irányelv átültetése után részéletesebben meg kell vizsgálni az irányelv átültetésének és végrehajtásának az Európai Bizottság általi nyomon követése keretében, továbbá a Bizottság e területen folytatott jövőbeni tevékenységeihez tájékoztatásként szolgáló információként fogják használni, például annak meghatározásához, hogy a nukleáris biztonsági témák területén hol lenne helyénvaló további közösségi kutatást folytatni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/10/2017
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/10/2017
Helyi idő: 10:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/09/2017