Services - 35785-2022

21/01/2022    S15

Poland-Michałów: Forestry services

2022/S 015-035785

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 012-026877)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Pińczów
Postal address: Michałów 294
Town: Michałów
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Postal code: 28-411
Country: Poland
Contact person: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Telephone: +48 606206214
Fax: +48 413771890
Internet address(es):
Main address: https://pinczow.radom.lasy.gov.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pińczów, Leśnictwa Sancygniów w roku 2022

Reference number: ZG.270.1.2.2022
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 012-026877

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 14/02/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 14/05/2022
Read:
Date: 01/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 14/02/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: