Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 357967-2021

14/07/2021    S134

Slovenia-Ljubljana: Security, fire-fighting, police and defence equipment

2021/S 134-357967

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ministrstvo za obrambo
National registration number: 5268923000
Postal address: Vojkova cesta 55
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Maja Kupljen Ihbeisheh
E-mail: maja.kupljen.ihbeisheh@mors.si
Telephone: +386 14711975
Fax: +386 14712762
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MORS 105/2021-ON-PSPb - Nakup interkom opreme za lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) 4 x 4 in izvedba usposabljanja

Reference number: 430-180/2021
II.1.2)Main CPV code
35000000 Security, fire-fighting, police and defence equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nakup interkom opreme za lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) 4 x 4 in izvedba usposabljanja.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 125 972.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35700000 Military electronic systems
35710000 Command, control, communication and computer systems
35711000 Command, control, communication systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
Main site or place of performance:

Lokacija naročnika.

II.2.4)Description of the procurement:

Nakup interkom opreme za lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) 4 x 4 in izvedba usposabljanja.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without publication of a contract notice
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Naročnik, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, je izvedel javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti za sklenitev pogodbe za nakup interkom opreme za 38 vozil LKOV 4 x 4 (JLTV) z usposabljanjem za 10 inštruktorjev in usposabljanjem za izvajanje osnovnega vzdrževanja.

Arhitekturna rešitev C4I sistema mora zagotavljati hitro, zaščiteno, zanesljivo in robustno izmenjavo informacij med vozili znotraj bojnega dela srednje bojne bataljonske skupine (SrBBSk). Istočasno mora sistem C4I zagotavljati povezljivost enote z drugimi enotami Slovenske vojske ter zagotavljati povezljivost v okviru NATA, in sicer v taktičnih pogojih v okviru nacionalnih in večnacionalnih formacij. Bojni del srednje bojne bataljonske skupine (SrBBSk) mora imeti interoperabilne taktične komunikacijske in informacijske sisteme za vojaka, platformo in poveljniška mesta za podporo varnim in podatkovnim komunikacijam, skladno s Cilji zmogljivosti (CZ) L5301N (Taktična omrežja).

C4I sistem sestavlja več med seboj integriranih podsistemov, in sicer radijske naprave, računalniška oprema, senzorska oprema in C2 programska oprema. Pri preučevanju tujih rešitev SrBBSk in po izvedenih preizkušanjih delovanja je arhitekturna rešitev C4I sistema v bojnih vozilih opredeljena z interkomom proizvajalca Intracom Defense Single Member S.A., Grčija. Morebitna sprememba arhitekturne rešitve pomeni tveganje pri izvedbi integracije v vozilo in delovanju celotnega C4I sistema. Prav tako bi s spremembo nastali novi dodatni stroški razvoja pri realizaciji projekta. Navedeni model opreme je v praksi preizkušeni in ima obsežne ter kvalitetne reference vgradnje v različne mobilne platforme v vsaj 16ih državah. Oprema izpolnjuje pogoje kompatibilnosti s C4I opremo (radijske naprave, senzorji) za SrBBSk, ki jo SV že ima ali pa je v postopkih nakupa. Ustreznost arhitekture sistema C4I je bila potrjena s testiranjem opreme (interkom) in izpolnjevanjem zahtevanih specifičnih zahtev SV.

V Slovenski vojski je bila oprema dodatno potrjena s taktičnim in tehničnim testiranjem uporabnikov, kjer je bila preverjena ustreznost opreme in zagotovitev kakovostnih storitev tako na področju glasovnih komunikacij kot na področju VoIP ter podatkovnih komunikacij in strežniške infrastrukture. Arhitekturna rešitev KIS z interkomom Intracom Defense Single Member S.A. je s potrditvijo postala del tehničnih zahtev za nakup vozil 4x4.

Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik zaradi tehničnih zahtev, ki jih lahko izpolni le določen ponudnik, izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 5. točke prvega odstavka 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti in k sodelovanju povabil proizvajalca opreme, ki je predmet javnega naročila, grško podjetje IDE - Intracom Defence Single Member S.A.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
09/07/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Intracom Defense Single Member S.A.
Postal address: 21 km Markopoulou Ave.
Town: Koropi, Attica
NUTS code: EL Ελλάδα  / Elláda
Postal code: 194-41
Country: Greece
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 2 049 180.33 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 2 125 972.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Ministrstvo za obrambo
Postal address: Vojkova cesta 55
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2021